Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 18.07.-24.07.2022

Liturgický program malý lipník

Pondelok 18. júl

Svätý mučeník Emilián

rod. Kravčaková: + Mária Šestáková

Moleben k bl. P.P.Gojdičovi

18:00

Utorok 19. júl

Prepodobná matka Makrína

+ Mária Šviderská –              40 dňová

18:00

Streda 20. júl

Svätý a slávny prorok Eliáš

rod. Dudová: * Lukáš s rod., Katarína s rod., Zuzana, Daniel

Požehnanie vozidiel

18:00

Štvrtok 21. júl

Prepodobní otcovia Simeon blázon pre Krista a Ján

rod. Iľkovičová č. 104:              * Matúš, Danka, Matúš

18:00

Piatok 22. júl

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna

rod. Bratičaková:                      * Štefan a Mária – 55 rokov manželstva

17:00

Sobota 23. júl

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

+ Ján Martoňák – 40 dňová

07:30

Nedeľa 24. júl

7.  nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

Zbierka: Svojpomocný fond pre farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: streda - 15:00, nedeľa - 09:00

Starina: streda – 16:30, piatok – 18:30, nedeľa - 07:30