« Back

Gól!

Krátko o zaseknutí.

Ak sa cirkev zasekne na krížovej ceste, nikdy neponesie ovocie vzkriesenia. Je dôležité vidieť, ako ďaleko Boh pri našej záchrane zašiel a čo všetko zniesol namiesto nás.

Kým v tom čítaš len veľkosť svojich previnení a hrôzu svojich hriechov, si len v polovici cesty. Ak pohľad na kríž v tebe vzbudzuje pocit viny, tvoje srdce ešte čaká na slobodu a pravdu, v ktorej si pozvaný žiť.

Čaká ťa objavenie nekonečnej lásky, ktorá sa skrýva za tým, čo urobil. Nachádzanie pokoja a istoty v tejto láske, to je pokánie, premena mysle. Kristus viac nie je pribitý na dreve. On vstal. Zvíťazil, strelil všetky góly a teba prijal do víťazného tímu, pretože jeho víťazstvo by bez teba nebolo tým pravým orechovým... na oslave nesmieš chýbať.

Prajem ti, aby v tebe pohľad na kríž budoval istotu o dokonalej láske, ktorú k tebe má Otec, Syn a Duch. 

Prajem ti, aby táto istota prepukla v radosť dieťaťa, ktoré objavilo, že je navždy v bezpečí, pretože má Otca!

Comments
sign-in-to-add-comment
Súhlasím s tebou, Janka. U mňa je to tak, že keď som prítomná na ružanci Božieho milosrdenstva a všetci odovedajú " maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom " ja musím zvolať "Máš milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Chvála a vďaka ti! Nie preto, že by som chcela byťiná ako ostatní, ale preto, že som naozaj presvedčená o tom, že Kristus sa už nad nami zmiloval a mi ho už nemusíme prosiť, stačí nám prijať tu pravdu a vierou stať v tejto pravde vo svojom každodennom živote /to sú potom tie naše skutky/,stačí nám len chváliť Ho a ďakovať mu, no On ani to od nás nepotrebuje.

Chvála a vďaká ti Otče, že v Kristovi som tvoja milovaná,jedinečná dcéra a že si ma prijal do svojho vzťahu v Duchu Svätom. Amen.
Posted on 3/24/13 7:31 PM.
Úžasné emoticon emoticon emoticon, som povzbudená. Nie, toto nie je o tom, že hľadáme odlišnosť od ostatných, aby sme sa mohli povyšovať... len hľadíme do očí Ježišovi a čítame v nich... je v poriadku, že sa prehlbuje zjavenie, poznanie, skúsenosť. Všetkým ľuďom by stačilo na každé slovo Biblie hľadieť v kontexte, že Boh je dobrý, Boh je láska. Len nikdy neupustiť z tohto základného "predpokladu" alebo lepšie povedané reality, a zrazu všetko dá zmysel.
Posted on 3/24/13 10:50 PM in reply to Agnesa Kalafutová.