« Back

Príbeh prázdneho hrobu

Príbeh prázdneho hrobu

Rozjímanie nad odvaleným kameňom.

Po zmŕtvychvstaní sa Ježiš viackrát zjavil svojim nasledovníkom, či už na verejnom priestranstve alebo za zatvorenými dverami. V tomto prípade dvere ani steny neboli pre jeho oslávene telo prekážkou, aby sa k ním dostal. Uvažujúc nad tým ma napadá otázka: „Prečo je potom hrob otvorený, keď sa Ježiš z neho mohol dostať bez porušenia kameňa, a tak sa im zjavovať?“

Odvalený kameň umožňuje Márii Magdaléne, Petrovi, Jánovi, strážam a ďalším zúčastneným vidieť, že hrob je prázdny. Reakcia na túto skutočnosť, tak ako vtedy, aj dnes, je rôzna. Jedni zmŕtvychvstanie vehementne odmietajú, druhí sú zavalení množstvom otáznikov, iní neveriacky krútia hlavou a ďalších, tak ako Jána, to vedie k viere. No kameň je odvalený nielen preto, aby sme videli, že hrob je prázdny. Vystihol to pápežský a môj obľúbený kazateľ R. Cantalamessa, keď píše: „Otec vložil do Ježiša svojho Ducha a on znovu ožil a hrob sa otvoril, pretože nemohol pojať toľko života.“ A tak množstvo života odvalilo kameň a oživuje ľudské srdcia.

Valdek, jeden môj známy, bol narkoman a rozhodol sa ukončiť svoj „psí“ život. Pripravil si smrteľnú dávku drogy, no ešte predtým, ako ju užil, napísal list na rozlúčku a šiel ho odovzdať jednému zo svojich priateľov k nemu do práce. Zaviedli ho do nejakej miestnosti, kde mal na priateľa počkať. Ticho a samota miestnosti ho viedli upriamiť pozornosť na kríž, ktorý tam bol zavesený, a tak začal porovnávať svoj život s Ježišovým. V jednej chvíli to už nevydržal a zúfalo vykríkol: „Ježišu ak je pravda to, že si zomrel a vstal z mŕtvych, tak ma prosím zachráň“. Po týchto slovách sa stalo niečo, čo mu nedovolilo viac čakať na priateľa. Rozbehol sa k skrýši, kde mal pripravenú dávku, cestou zničil list, potom aj drogu a dodnes neužil ani miligram žiadnej drogy. Prečo? Prenikol ho život Zmŕtvychvstalého!

Na Valdeka, a nielen na neho, sa vzťahujú slová duchovného učiteľa Východu: Duch Svätý vzkriesi každého. Nemám na mysli iba vzkriesenie tiel na konci časov, ale aj duchovnú obrodu a kriesenie mŕtvych duší, ktoré sa duchovne uskutočňuje každý deň. Toto vzkriesenie udeľuje skrze Ducha Svätého Kristus, ktorý zomrel, vstal z mŕtvych a ožil v každom, kto žije dobrým životom (z katechéz Simeona Teológa).

A tak príbeh odvaleného kameňa a prázdneho hrobu neskončil, nekončí a ani neskončí ...

Jozef

Comments
sign-in-to-add-comment
Keď čítam o prázdnom hrobe, vždy ma to naplní radosťou a pokojom. Keby ten hrob ostal neotvorený a Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych, by sa zjavoval, kto by ten kameň odvalil? Tí, ktorí v neho verili, by to nepotrebovali, ale tí ktorí neverili, by určite špekulovali... ktohovie?
„Otec vložil do Ježiša svojho Ducha a on znovu ožil a hrob sa otvoril, pretože nemohol pojať toľko života.“ To je úplne nádherné. Ďakujem.
Posted on 9/20/12 7:36 AM.
Prázdny hrob je mementom, nad ktorým si veriaci povie „Ježiš naozaj z mŕtvych vstal“ a neveriaci si dá otázku: „naozaj vstal z mŕtvych?“ Nás o Ježišovom zmŕtvychvstaní presvedčila tá prázdnota v hrobe, kde bol Kristus pochovaný“, ale aj odkazy vo Svätom písme, tých, ktorí ten prázdny hrob na vlastné oči videli.
Posted on 9/20/12 9:24 AM.
A mňa predovšetkým osobná skúsenosť so zmŕtvychvstalým a jeho dar - dar nového života.
Posted on 9/20/12 10:09 AM in reply to Anna Václavová.
Jozef, úžasné! Vďaka za pozdieľanie, sú to veľmi cenné myšlienky. Nádhera.
Posted on 9/20/12 8:33 PM.
Áno, je to úžasné vec, že Ježiš nezostal v hrobe, ale vstal, a je s nami každý deň, až do skončenia sveta.
Keď je nám ťažko, tak pamätajme na Jeho slová ":....vo svete budete mať súženie, ale majte odvahu, ja som premohol svet ! "
Posted on 9/20/12 11:34 PM.