« Back

Osobitná vďaka

Osobitná vďaka

mám dôvod na veľkú radosť. SSV vydal knihu o žene, ktorá má "na svedomí", že som Božie dieťa.

Náš drahý blahoslavený, nezabudnuteľný Ján Pavol II vyhlásil tri ženy za patrónky Európy.

Boli pre mňa výzvou hľadať knihy o nich a ak sú v cudzej reči, preložiť ich čo najskôr do slovenčiny.

Tieto dni sa členom Spolku sv. Vojtecha dostáva do rúk posledná z nich.

Niekoľko kusov bude v predajniach.

Žiaľ, šetrí sa a aj autor prekladu dostane iba päť kusov.

Keby však mal niekto záujem a nedostal by ju, pošlem rada v elektronickej podobe.

Ktosi veľký povedal, že najväčším nepriateľom viery a katolíckej Cirkvi sú predsudky.

Táto kniha ich účinne pomáha odbúrať.

Vďaka, Pane, za silu , čas a um pracovať na tomto diele.

Vďaka, Edith- sestra Benedicta Terézia, že si mi pomohla splniť sľub, ktorý som ti dala pre 48 rokmi pred krstiteľnicou

a pri prvom sv. prijímaní na Krista Kráľa v bratislavskom Blumentáli.

Vďaka , drahá Ursula Koch, že si Nemka, evanjelička a podujala si sa napísať túto peknú knihu

Skôr otrasne peknú.

Otrasne pre to, lebo je v nej mnoho otrasného.

Peknú preto, lebo Edith žiari v cieli, o ktorý sa usilovala.