« Back

Verím v jednu, všeobecnú....

Príprava na sviatosť birmovania mi dáva podnety samej spytovať si svedomie, do akej miery hovorím z presvedčenia....

Stala som sa katolíčkou ako dospelá, ale ubehlo veľa rokov. Dokonca 50 od II: vatikánskeho koncilu, ktorý prinieol toľko nového, krásneho, objasňujúceho.

Dnes mi však mnohé robí vrásky na čele a tuším, prišlo to s náboženskou slobodou. Nie, žeby som jej nebola rada, ale, priznám sa, stojí to trochu námahy, nestratiť orientáciu a vyberať si.

Do masmédií sa dostáva všetko možné. Nedávno som muselapriateľa na príbuznej stránke upozorniť, že tam má bludy....akási "vizionárka" videla blahoslaveného sv.Otca Jána Pavla II. v pekle. Dá sa nad tým pousmieať, ale aj zaplakať.

Súkromné zjavenia sa začali množiť ako huby po daždi a ja s mojim Písmom na stole, ktoré mi dosiaľ pre vieru bohato stačilo spolu s Eucharistiou a ružencom, sa niekedy cítim ako holý v tŕní!

Platí od "rob čo chceš, iba nehreš"  cez malú cestu svätej Terézie z Lisieux až po striktné varovania a predppísané kvantá modlitieb,(modlím sa denne liturgiu hodín a sv.ruženec ako záväzok v spoločenstve)  ak chcem vyhnúť očistcu alebo aspoň mnohým dušiam, čo sú už na večnosti, odtiaľ pomáhať. Cirkev -magistérium žiada piatkový pôst so širším spektrom výberu skutkov pokánia, isté modlitebné skupiny idú až na hranicu úplného hladovania 3x týždenne.....

Ešte aj na duchovných cvičeniach sa človek dozvie, že je Božím dieťaťom a nie otrokom, že sa Otca netreba báť, ale silnejšie sa k Nemu privinúť. Na druhých to srší trestami a varovaním, ako dlho a strašne sa trpí v očistci aj za najmenší všedný hriech.

Ježiš mohol založiť iba jednu Cirkev.  To verím bez výhrad. Ale priznám sa, že niekedy neviem, či všeobecnú značí  len pre všetky národy a kultúra, alebo aj či množstvo tých rôznych názorov a varovaní. Keby to bral človešk doslovne, tak je takmer nemožné získať plnomocné odpustky, lebo nesmieš mať náklonnosť aniku všednému hriechu. A kto ju nemá? Nechcem vytrhávať z kontextu, ale Kniha Prísloví píše ( 24,16 "Lebo i spravodlivý padne sedm ráz a opäť vstane". Spravodlivý. A čo ja, ktorá mám iba vôľu, ale stane sa?

A nakoniec  poznámka istého profesora teológie, - nie heretika!- že nakoľko vstupom do večnosti  prestávačas a priestor,nemožno sa vyjadrovať o dĺžke, ale skôr o intenzite očisťovania po smrti. A zasa iný : ak Ježiš za nás vylial všetku svoju krv, a podľa slávneho hymnu "Adoro te devote" od Tomáša Aquinského by bola stačila jediná kvapka- nemáme sa čoho obávať.

Ak som dakoho pohoršila, prosím o odpustenie. Všetko beriem úplne vážne. Útechou mi môže byť iba ďaľšia poznámka zvečnelého pána profesora: vraví sa, že sv.Tomáš Aquinský sa zjavil po smrti spolubratovi, ukázalna mnohozväzkovú Summa Theologica a povedal: " Totaliter aleiter " (Všetko je inak!)

Comments
sign-in-to-add-comment
Pochopila som, no nie svojim rozumom, že cirkev naozaj môže byť len jedna. Cirkev je vlastne Telo. A čo Telo spája? Spája ho Hlava a tou Hlavou je Kristus. Každy kto prijíma Krista , ako Osobu, ako svoj Život, čiže už nie ja, ale Kristus žije vo mne, sa stáva súčasťou Cirkvi- Tela. Všetko ostatné je rozdeľovanie Cirkvi. Veď nie človek súdi človeka, ale jedine Boh vidí do vnútra človeka a on rozhodne, nie podľa vonkajších znakou, kto je naozaj údom Tela. V tom je to čo mi prináša radosť a pokoj do srdca. Všetko čo ma znepokojuje a zneisťuje odmietam, lebo to určite nie je od Otca, ktorý je Láska. Božie vedenie máme pijímať svojim duchom, ktorý je uspôsobený na prijimanie Ducha Svätho. A čo tvorí môjho ducha?. Ducha Sv. prijímam cez svedomie, ktoré ma každý/no nie každé je čisté, preto potrebujeme si ho neustále spytovať/,potom Ducha prijimáme cez intuíciu a samozrejme v spoločenstve s Bohom. Všetky podnety, ktoré máme,skúmajme cez svedomie, intuíciu a spoločenstvo svojou obnovenou mysľou. Boh je duch a preto sa všetko má odohrávať aj u nás v duchovnej rovine. To je potom duchovný boj, v ktorom treba odietať všetko čo nie je z Boha a prijímať za svoje čo je z Boha-Lásky.
Posted on 3/17/12 11:39 AM.
Reagovala som na správu, no asi mi neprešla a zmizla mi. Raz neviem,čo mám postláčať, aby som to čo napíšem aj poslala. Poradíš?
Posted on 3/19/12 10:18 AM.
Mám správu-komenmtár zo 17.3.2012 o 11.39, tá prišla.Bola aj iná?
Žiaľ, mám 68 rokov a na počítače nie som expert.....
Skús poslať na súkromnúsprávu, ak to nie je ono, to zasa ja ťažšie otváram.....
Ď.Maria
Posted on 3/19/12 10:46 AM in reply to Agnesa Kalafutová.
Ta veď ty si taká skúsená bloggerka......scisneš reagovať, napáíšeš apod týmklikneš na okienkoreagovať. pod žltým políčkom, kam mi píšeš. To je všetko..
Posted on 3/19/12 10:52 AM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Už som pochopila,že si správu dostala a iná nebola. Vďaka. Tiež mám problém z prácou na počítači.
Posted on 3/19/12 10:54 AM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Ďakujem. Maria. Zajtra idem na operáciu oka, ak chceš, môžeš sa pomodliť. Preto som robila také šialené preklepy!
Posted on 3/19/12 10:57 AM in reply to Agnesa Kalafutová.