Blog

« Back

Abrahám - praotec vo viere (video-katechéza)

Abrahám - praotec vo viere (video-katechéza)

V prebiehajúcom Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich. Najbližšia katechéza na tému RÚT sa uskutoční v nedeľu 9.12.2012 o 16:00 v Spišskej Novej Vsi (Levočská ulica), na ktorú ste srdečne pozvaní.

Prezentácia ku katechéze.

Viac podobných prednášok nádjete na stránkach Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy www.dkuspis.sk