Blog

Interaktívne cvičenia z náboženskej výchovy

Interaktívne cvičenia obsahujú biblické doplňovačky, pexesá svätých, blahoslavenstvá, rôzne puzzle, napr. najnovšieho blahoslaveného, tajničky, kvízy, cvičenia a veľa iného.
Read More About Interaktívne cvičenia z náboženskej výchovy »

Čas pre Boha (katechéza)

Ak Boh pozná prítomnosť a budúcnosť, prečo by sme sa mali modliť? Boh predsa vie čo potrebujem. Prečo by sme mu mali niečo hovoriť? Je to preto, lebo rozhovor s Bohom nám môže veľmi pomôcť.
Read More About Čas pre Boha (katechéza) »

Odkaz fatimských zjavení pre nás

Mariánska akadémia k výročiu zjavení Panny Márie vo Fatime.
Read More About Odkaz fatimských zjavení pre nás »

Pôst ako výzva /katechéza/

Katechéza na Pôstne obdobie s prvkami Lectio divina.
Read More About Pôst ako výzva /katechéza/ »

Svätý Martin, muž lásky, obety a viery /katechetické námety na Rok sv. Martina/

V sobotu 21.1.2017 sa z príležitosti slávenia Jubilejného roka sv. Martina uskutočnila púť spišskonovoveského dekanátu do katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Príhovor predniesol duchovný otec Marián Sivoň, správca farnosti v Letanovciach.
Read More About Svätý Martin, muž lásky, obety a viery /katechetické námety na Rok sv. Martina/ »

Ponuka katechéz na Pôst a Rok milosrdenstva 2016

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy na svojej internetovej stránke www.dkuspis.sk nové číslo Katechetických ozvien. Obsahom aktuálneho čísla sú katechetické námety, katechézy i aktivity na Pôstne obdobie Rok milosrdenstva. V závere nechýba zaujímavá knižná ponuka. Cieľom ponúkaných katechéz je prehĺbenie prípravy na Veľkonočné sviatky a obohatenie farskej, školskej a rodinnej katechézy.
Read More About Ponuka katechéz na Pôst a Rok milosrdenstva 2016 »

Nová príležitosť

Priatelia, dnes si viac ako inokedy uvedomujeme, že každý z nás je pre Boha veľmi dôležitý. Je to pravda, na ktorej môžeme stavať. Sme pre neho dôležití, pretože nás chcel, a tak sme sa mohli počať a narodiť. Sme pre neho dôležití, pretože za každého jedného z nás nechal zomrieť svojho Syna.
Read More About Nová príležitosť »

Púšť - miesto stretnutia (katechéza)

V prebiehajúcom pôstnom období ponúkam niekoľko myšlienok na stretká našich farských spoločenstiev.
Read More About Púšť - miesto stretnutia (katechéza) »

Láska na prvý pohľad

Nedávno sa pri mne zastavil môj známy. Rozpovedal mi udalosť z rodiny, ktorá sa stala pred vianočnými sviatkami. Jeho najstarší syn v rámci predvianočných zliav našiel v letáku jedného supermarketu hračku, ktorú veľmi, veľmi chcel. Bola to láska na prvý pohľad. S letákom sa hrával, jedol a zaspával. Keď jeho otec videl, ako veľmi si hračku želá, išiel a kúpil mu ju. Synovi však povedal, že sa budú spolu modliť a prosiť nebeského Otca, aby mu hračku priniesol Ježiško pod stromček. A dojatý otecko dodal: „To si mal vidieť, ako sa horlivo a vytrvalo za hračku modlil!“
Read More About Láska na prvý pohľad »

Dušan Škurla: Postavme sa za rodinu!

V rámci mobilizácie za referendum o ochrane rodiny v Spišskej Novej Vsi prijal pozvanie otec Dušan Škurla, ktorý je známy svojou činnosťou v prospech života, rodiny a nenarodených detí. Vo svojej prednáške nám priblížil Gender ideológiu a potrebu účasti na februárovom referende.
Read More About Dušan Škurla: Postavme sa za rodinu! »

Video so Željkou Markić (mobilizácia k referendu za rodinu v SR)

Pani Željka Markić je lekárka, tlmočníčka a žurnalistka. Pracovala vo verejnej aj komerčnej televízii ako editorka a vojnová korešpondentka. Zároveň bola producentkou vojnového spravodajstva pre televízie BBC, NBC a RAI. V rokoch 1992 – 94 zbierala dôkazy vojnových zločinov v Chorvátsku a Bosne a Hercegovine pre Human Rights Watch Helsinki. Pre médiá pripravovala žurnalistické materiály mimoriadneho významu, prevažne interview s ľuďmi zo srbských koncentračných táborov, a to najmä žien – obetí znásilnenia. Željka Markić prišla na Slovensko na pozvanie Aliancie za rodinu a navštevuje mestá, aby v diskusiách informovala o priebehu kampane, ako aj o úskaliach, ktorými iniciatíva prešla. Organizátormi diskusií sú Fórum života a Aliancia za rodinu.
Read More About Video so Željkou Markić (mobilizácia k referendu za rodinu v SR) »

Teológia tela (video-katechézy)

Vo farnosti Spišská Nová Ves sa pravidelne, každú tretiu nedeľu, uskutočňujú katechézy o ľudskej láske, pod názvom "Teológia tela". Katechézy sú určené pre manželov, snúbencov a mladých, ako aj všetkých tých, ktorí túžia znovuobjaviť pravdu a krásu o ľudskej láske. Tých, ktorí túžia hlbšie spoznať svoje povolanie muža a ženy, manžela a manželky, otca i matky. Ponúkame vám sedem video-katechéz, ktoré odzneli pod vedením vdp. Róberta Neupauera. Najbližšia katechéza sa uskutoční 18.1.2015 o 16:00 hod.
Read More About Teológia tela (video-katechézy) »

Radostné očakávanie (katechéza)

V závere Adventného obdobia ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina k téme pripravenosť, očakávanie, bdelosť a vďačnosť.
Read More About Radostné očakávanie (katechéza) »

Byť misionárom (katechéza)

Priatelia, Boh nás má rád takých, akí sme, za každého z nás zomrel a vstal z mŕtvych. Október je mesiac misií a úcty k Panne Márii, preto Vám ponúkam katechézu pre tento čas.
Read More About Byť misionárom (katechéza) »

Ako hovoriť s mladými o láske a čistote (video)

Istotne mi dáte za pravdu, že rozprávanie o láske a čistote teenagerom nie je vôbec jednoduché. Niekoľko návodov preto ponúkla lektorka Eva Izraelová, ktorá spolu s manželom hovorí mladým o odkaze Jána Pavla II., ktorý zanechal v Teológii tela: "Ján Pavol II. vyjadril vo svojich dielach túžbu, aby sa radostná zvesť o manželstve, o láske, o vzťahovosti, o Božom pláne pre človeka šírila medzi všetky vekové kategórie a my sa snažíme s manželom zasiahnuť srdcia mladých ľudí tým, že chodíme po školách.“
Read More About Ako hovoriť s mladými o láske a čistote (video) »

Máriin charakter (katechéza)

V prebiehajúcom Roku Sedembolestnej Panny Márie Vám ponúkam pohľad na Máriu, ako "veľké priezračné okná" - čím čistejšie boli, tým lepšie bolo vidno krajinu. Čím viac sa strácala, tým viac ukazovala... V rámci katechézy farského spoločenstva, rodinnej a školskej katechézy.
Read More About Máriin charakter (katechéza) »

Rozhovor s víťazmi Biblickej olympiády v Spišskej diecéze v šk. roku 2013/14

V dňoch 29. – 30. apríla 2014 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy. Prvý deň súťažilo 12 trojčlenných družstiev základných škôl a v druhý deň 10 trojčlenných družstiev stredných škôl.
Read More About Rozhovor s víťazmi Biblickej olympiády v Spišskej diecéze v šk. roku 2013/14 »

Ja som s vami! (katechéza)

V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina, ktorej cieľom je prostredníctvom živej viery a skutkov lásky byť svedkami Božej prítomnosti vo svete.
Read More About Ja som s vami! (katechéza) »

Jan Kruczynski: Mobilizácia k Novej evanjelizácii (video)

Otec Jan Kruczynskeho bol blízky spolupracovník sv. Jána Pavla II. a taktiež spoluzakladateľ hnutia Svetlo - Život. Dnes je zodpovedný za dielo Novej evanjelizácie v Szczecinskej diecéze. V jeho prednáške, ktorá odznela 10.4.2014 v Košiciach sa venuje Novej evanjelizácii: ako správne a s úspechom evanjelizovať, evanjelizačnému programu sv. Jana Pavla II. pre farnosti a evanjelizácii mladých a rodín.
Read More About Jan Kruczynski: Mobilizácia k Novej evanjelizácii (video) »

Tri slová

"Vieš, čo by sa stalo, keby Adam a Eva boli Číňania?" so šibalským pohľadom sa ma opýtal kamarát. Odpoveď som netušil. "Predsa namiesto jablka by zjedli hada!" víťazoslávne mi oznámil. S úctou k bratom Číňanom a ľútosťou na všetkým, čo sa udialo po "konzumácii jablka" som odvetil: "Škoda."
Read More About Tri slová »

Modlitba s dôverou (katechéza)

Dobrí otcovia, aj keď niekedy robia chyby, správajú sa k svojim deťom dobre. O čo lepšie sa správa k svojim deťom náš dokonalý nebeský Otec! Ten najdôležitejší dar, ktorý nám kedy dal, je Duch Svätý (Sk 2,1-4). To o ňom Ježiš sľúbil, že ho dostanú všetci veriaci po jeho smrti, vzkriesení a po návrate do neba (Porov. Jn 15,26).
Read More About Modlitba s dôverou (katechéza) »

Richard Vašečka: Milovať a ctiť navždy (video)

V pondelok 24.3.2014 sme v našej farnosti privítali Richarda Vašečku, pôvodne učiteľ náboženstva, momentálne poslanca NR SR. Prihovoril sa nám s veľmi jasným odkazom potreby vernosti, lásky a úcty v manželskom zväzku muža a ženy.
Read More About Richard Vašečka: Milovať a ctiť navždy (video) »

Braňo Škripek: Na rodine záleží! (video)

V nedeľu 9.3.2014 sa vo farnosti Spišská Nová Ves uskutočnila prednáška Braňa Škripeka na tému správnych hodnôt v živote človeka, zodpovednosti kresťana za svoje okolie, výchovy detí k živému vzťahu s Bohom a osobnej i spoločnej modlitbe v rodine.
Read More About Braňo Škripek: Na rodine záleží! (video) »

Povolanie k zasvätenému životu (katechéza)

V jednom rozhovore rehoľná sestra odpovedala, prečo sa rozhodla pre zasvätený život: „Moja história sa udiala podobne ako história mnohých dievčat, ktoré sa rozhodli prežiť život s chlapcom, do ktorého sa zaľúbili, ktorého majú rady, ktorého si vážia. V mojom prípade to bol Ježiš. Slovami Písma sa to dá povedať: “Zvádzal si ma; Pane a ja som sa ti nechal zviesť.” Od môjho rozhodnutia uplynulo štrnásť rokov a počas tohto obdobia som ani na chvíľku neľutovala, že som svoj život spojila s Ježišovým. Som šťastná Dcéra Márie Pomocnice. Rehoľník či zasvätený človek podľa mňa vtedy spĺňa svoje poslanie, keď celým svojím životom hovorí, že Boh je s nami aj v tomto dnešnom chaose, že nás ma rád, že je úžasný, že je Otec, že mu na nás záleží.“
Read More About Povolanie k zasvätenému životu (katechéza) »

Pozvánka na katechézy o teológii tela od Jána Pavla II.

Kto je človek? Aké je jeho povolanie? Čo je to láska? Čo to znamená milovať? Prečo Boh stvoril človeka ako muža a ženu? Prečo ich povolal do manželského života? V čom spočíva skutočná sila i krása sviatostného manželstva a rodiny? Aký je pohľad Boha a Cirkvi na ľudské telo a jeho sexualitu? Aj o týchto témach budú katechézy, ktoré sa budú konať pravidelne tretiu nedeľu mesiaca o 16:00 h v priestoroch Rímskokatolíckeho farského úradu v Spišskej Novej Vsi pod vedením vdp. Róberta Neupauera.
Read More About Pozvánka na katechézy o teológii tela od Jána Pavla II. »

"Bdejte!" (katechéza)

Pred začiatkom najkrajších sviatkov v roku vám ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina na tému očakávania, pripravenosti a bdenia.
Read More About "Bdejte!" (katechéza) »

Pavol Strežo: "Boh je s nami" (video)

V nedeľu 15.12.2013 sa vo farnosti Spišská Nová Ves uskutočnil Deň rodiny na tému Emanuel - Boh s nami. S prednáškou a vlastným svedectvom o živote s Bohom sa podelil Pavol Strežo z Aktiv centra v Dolnom Kubíne.
Read More About Pavol Strežo: "Boh je s nami" (video) »

Apoštol Peter - sila v slabosti (video-katechéza)

V nedeľu 27.10.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí posledná biblická katechéza pod názvom "Peter - sila v slabosti". Katechézy prebiehali v Roku viery a ich cieľom bolo oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Read More About Apoštol Peter - sila v slabosti (video-katechéza) »

Pavol apoštol, ktorý dal kresťanstvu nový rozmer (video-katechéza)

V nedeľu 6.10.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Pavol apoštol, ktorý dal kresťanstvu nový rozmer." Cieľom katechéz je v Roku viery oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Read More About Pavol apoštol, ktorý dal kresťanstvu nový rozmer (video-katechéza) »

Mária Magdaléna - apoštolka apoštolov (video-katechéza)

V prebiehajúcom Roku viery sa 15.9.2013 v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Mária Magdaléna - apoštolka apoštolov." Cieľom katechéz je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Read More About Mária Magdaléna - apoštolka apoštolov (video-katechéza) »
Showing 1 - 30 of 82 results.
Items per Page 30
of 3