Blog

« Back

Apoštol Peter - sila v slabosti (video-katechéza)

Apoštol Peter - sila v slabosti (video-katechéza)

V nedeľu 27.10.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí posledná biblická katechéza pod názvom "Peter - sila v slabosti". Katechézy prebiehali v Roku viery a ich cieľom bolo oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.

 

Zamyslenie pre môj život

- Ježiš prináša odlišný typ vlády. Je to spoločenstvo lásky, pravdy, spravodlivosti a pokoja. O aký druh moci a vplyvu sa usilujem ja?

- Cesta Ježišovho učeníka je kráčaním za Ježišom. Nevytváram si vlastnú cestu, aby to vlastne Ježiš kráčal za mnou podľa mojich kritérií?

- Ako realizujem „zaprieť sám seba“? Nie je moja predstava o nasledovaní Ježiša len o tom, že si nedoprajem nejakých drobných vecí, ale v podstate moje pohodlie nie je nijako ohrozené?

PREZENTÁCIA ku katechéze

 

Ostatné katechézy doc. Františka Trstenského, PhD., ktoré odzneli v Roku viery v Spišskej Novej Vsi.

Comments
sign-in-to-add-comment
V súvislosti s prednáškou, rozmýšľam na významom slov “sila v slabosti,“ čo je to za silu, o akú silu ide, ktorá sa má prejavovať v mojej slabosti. Skôr to súvisí s výrokom: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v_slabosti; *(2 Kor 12, 9). Pre mňa majú tieto slová taký význam, že je to Božia sila, ktorá je potrebná na pomoc v mojej slabosti. Dúfam, že si to vysvetľujem správne.
Posted on 11/20/13 6:45 PM.
Je to sila Boha, ktorý potom koná v tebe, cez teba... lebo nič už nie je prekážkou... ak si človek "myslí" že si stačí sám, aby konal "svojou silou", nie je tam Boh a jeho sila, ale človek... ak viem, že "sám nič nezmôžem", nie je to neschopnosť človeka (aj to je ľudské, ale o tom nie je tento úryvok) ale v "malosti" človeka = viem že potrebujem Boha - viem, že iba s Ním som silný... tu sa ukazuje Boh a dáva človeku (svoju) veľkosť a silu.
Posted on 11/21/13 11:50 AM in reply to Zita Podhradská.