Blog

« Back

Mária Magdaléna - apoštolka apoštolov (video-katechéza)

Mária Magdaléna - apoštolka apoštolov (video-katechéza)

V prebiehajúcom Roku viery sa 15.9.2013 v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Mária Magdaléna - apoštolka apoštolov." Cieľom katechéz je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.

Zamyslenie pre môj život
 
• Pre Máriu Magdalénu bola viera záležitosťou vášne. Ona hľadá Ježiša. Aká je moja viera? Je to stereotyp alebo hľadanie a objatie Ježiša? Kresťanská viera je milujúcou vášňou.
• Viera nie je len súkromnou záležitosťou. Každý kresťan je aj apoštolom, tzn. je Kristom poslaný šíriť vieru. Pamätám v mojom živote na apoštolát viery?
• Je pre mňa viera svetlom, tzn. cez vieru pozerám na život? Temnota mi nepridá svetla, aby som videl vlastný život, svet a vzťahy.
 
PREZENTÁCIA ku katechéze
 
Ostatné katechézy doc. Františka Trstenského, PhD., ktoré odzneli v Roku viery v Spišskej Novej Vsi.
Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.