Blog

« Back

Ponuka katechéz na Pôst a Rok milosrdenstva 2016

Ponuka katechéz na Pôst a Rok milosrdenstva 2016

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy na svojej internetovej stránke www.dkuspis.sk nové číslo Katechetických ozvien. Obsahom aktuálneho čísla sú katechetické námety, katechézy i aktivity na Pôstne obdobie Rok milosrdenstva. V závere nechýba zaujímavá knižná ponuka. Cieľom ponúkaných katechéz je prehĺbenie prípravy na Veľkonočné sviatky a obohatenie farskej, školskej a rodinnej katechézy.

Katechetické ozveny
http://www.dkuspis.sk/content/files/Katecheticke_ozveny_3-2015-2016.pdf

Vyber z obsahu:

Liturgické obdobie „Pôst a Veľká noc“ v tematickom pláne (TPU)

http://www.dkuspis.sk/content/files/LITURGICKE_OBDOBIE_POST-A-VELKA_NOC_V_TPU.pdf

Témy milosrdenstva v osnovách náboženstva

http://www.dkuspis.sk/content/files/TEMY_MILOSRDENSTVA_V_OSNOVACH_NABOZENSTVA.pdf

Božie milosrdenstvo ako podstata katechizácie

http://nova.dkuspis.sk/clanky/581-Bozie-milosrdenstvo-ako-podstata-katechizacie/1-Hlavna-stranka/3-Katecheticke-pomocky-a-literatura/4-Odborne-clanky

Ako aktivizovať

List – motivačná aktivita

http://nova.dkuspis.sk/clanky/582-List-motivacna-aktivta/2-Skolske-vyucovanie-nabozenstva/1-Oznamy

Milosrdný Ježiš pomáha byť milosrdným (aktivita spojená s katechézou pre žiakov 1.stupňa ZŠ)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/583-Milosrdny-Jezis-pomaha-byt-milosrdnym-1-stupen-ZS/12-Svaty-rok-milosrdenstva

Milosrdný Ježiš pomáha byť milosrdným (aktivita spojená s katechézou pre žiakov 2.-6. ročníka ZŠ)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/584-Milosrdny-Jezis-pomaha-byt-milosrdnym-2-6-rocnik-ZS/12-Svaty-rok-milosrdenstva

Moje skutky telesného milosrdenstva (pracovný list pre žiakov 1. stupňa)

http://www.dkuspis.sk/content/files/MOJE_SKUTKY_TELESNEHO_MILOSRDENSTVA.pdf

Námety na prehĺbenie posolstva Roku milosrdenstva

http://www.dkuspis.sk/content/files/NAMETY_NA_PREHLBENIE_POSOLSTVA_ROKU_MILOSRDENSTVA.pdf

Skutky milosrdenstva vo Svätom Písme

http://nova.dkuspis.sk/clanky/586-Skutky-milosrdenstva-vo-Svatom-pisme/12-Svaty-rok-milosrdenstva

Božie milosrdenstvo mení srdcia (námet pre farskú katechézu)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/585-Bozie-milosrdenstvo-meni-srdcia-namet-pre-katechezu-vo-farnosti/12-Svaty-rok-milosrdenstva

Katechetické námety

Milosrdný ako Otec (metodický materiál k aktuálnej téme)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/587-Milosrdni-ako-Otec/12-Svaty-rok-milosrdenstva

Pánovo milosrdenstvo nech je nad nami (katechéza)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/588-Panovo-milosrdenstvo-nech-je-nad-nami-katecheza/12-Svaty-rok-milosrdenstva

Márnotratný syn (katechéza)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/589-Marnotratny-syn-katecheza/12-Svaty-rok-milosrdenstva


Iné námety na pôst /archív DKÚ/

 

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.