Blog

« Back

Pavol apoštol, ktorý dal kresťanstvu nový rozmer (video-katechéza)

Pavol apoštol, ktorý dal kresťanstvu nový rozmer (video-katechéza)

V nedeľu 6.10.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Pavol apoštol, ktorý dal kresťanstvu nový rozmer." Cieľom katechéz je v Roku viery oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.

Zamyslenie pre môj život

  • Usilujem sa, aby aj moje „prostredia“ (pôvod, vzdelanie, talenty, práca...) zostali súčasťou mojej viery?
  • Ďakujem Bohu za povolanie byť veriacim? Alebo to skôr považujem za príťaž?
  • Pavol poznal vynikajúcim spôsobom Písmo. V ňom videl naplnenie Božích prisľúbení. Usilujem sa poznať Sväté písmo?
  • Čítam ho pravidelne? Prenášam ho do života?

PREZENTÁCIA ku katechéze

Ostatné katechézy doc. Františka Trstenského, PhD., ktoré odzneli v Roku viery v Spišskej Novej Vsi.

Comments
sign-in-to-add-comment
Ďakujem za video, veľmi rád si to večer pozriem.
Posted on 10/16/13 12:42 PM.