Blog

« Back

Videoprednášky zo vzdelávania o pastorácii Rómov

Dávame vám do pozornosti prednášky na tému pastorácie Rómov, ktoré odzneli na seminári o evanjelizácii a katechizácii Rómov. Organizátorom vzdelávania bol Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy.

PaedDr. Anna Skokanová, PhD. - Výchova a vzdelávanie Rómskych žiakov

ThLic. Jozef Červeň - Farnosť Rakúsy

Mgr. Martin Majda - Rómske pastoračné centrum v Lomničke

Mgr. Róbert Neupauer - Sociálne dopady evanjelia na Rómov v Krížovej Vsi

Mgr. Igor Číkoš - Rómske pastoračné centrum v Čičave

  Viac podobných prednášok nádjete na stránkach Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy www.dkuspis.sk 

Comments
sign-in-to-add-comment
dakujem za moznosť vypočuť si tieto prednášky, lebo som sa nemohol osobne zucastnit..
Posted on 6/28/12 4:45 PM.
...dostala som z viacerých strán pozvánky na tento seminár, ale moja prvá životná stretávka (po 25 rokoch) od maturity v Banskej Štiavnici dostala prednosť.
Veľká vďaka za možnosť " byť" pri vás takto cez net.
Posted on 6/28/12 9:20 PM.