Veľmi odporúčam blogy o rodine, manželstve a výchove mojej drahej manželky.

« Back

Ovocie skutkov lásky - video

Niekedy sa zdráhame spraviť niečo užitočné pre tých druhých. Častokrát však ide iba o maličkosti, ktoré by nás nestáli veľa úsilia, ale blížnemu by zachránili kožu.

Aby som Vás veľmi nezdržiaval, pozrite si toto video:

Comments
sign-in-to-add-comment
Lavína lásky trvajúca 4 a pol minúty.

Skvelé

Následovania hodné
Posted on 1/14/12 2:35 AM.

 

Momentálne píšem adventné zamyslenia pre mužov zamerané na mužskú identitu a spiritualitu: rok 2018, rok 2017rok 2016, rok 2015, rok 2014.