Mužský Advent: Nová sila

„Komuže ma prirovnáte, aby som mu bol podobný?“ – vraví Svätý. Zdvihnite oči k nebu a pozrite: kto toto všetko stvoril? Ten, čo vyvádza ich spočítané zástupy a všetky volá po mene; taká nesmierna je jeho moc a sila, že ani jedno z nich nechýba. Prečo vravíš, Jakub, Izrael, prečo hovoríš: „Skrytá je moja cesta pred Pánom, môjmu Bohu sa moje právo vymyká?“ Nevieš alebo si nepočul? Pán je...
Čítaj ďalej o Mužský Advent: Nová sila »

Mužský advent 8: Kráľ, ktorý rieši problémy

Boh totiž rozkázal znížiť každý vysoký vrch a odveké pahorky a vyplniť údolia na úroveň zeme, aby Izrael bezpečne kráčal pod Božou slávou. Na Boží rozkaz lesy a všetky voňavé stromy zatônia Izraela. A Boh povedie Izrael v radosti, vo svetle svojej veleby, v milosrdenstve a spravodlivosti, ktoré pochádzajú od neho. (Bar 5,7)   Zamyslenie Posledné roky sme si zvykli...
Čítaj ďalej o Mužský advent 8: Kráľ, ktorý rieši problémy »

Mužský Advent 5: Stabilita kráľa

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil,...
Čítaj ďalej o Mužský Advent 5: Stabilita kráľa »

Mužský advent 4: Vďačný Kráľ

Ježiš prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a velebili Boha Izraela. Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je...
Čítaj ďalej o Mužský advent 4: Vďačný Kráľ »

Mužský advent 3: Zmena optiky

Nebude súdiť podľa zdania očí , ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v prospech ponížených zeme. (Iz 11,3)   Včerajšie zamyslenie pre mužov nás viedlo k archetypu kráľa. Aj dnes sa môžeme učiť o tom, aký je "kráľ" podľa Božieho slova. Nesúdi podľa zdania očí. Na inom mieste sa píše, že Boh nemá záľubu...
Čítaj ďalej o Mužský advent 3: Zmena optiky »

Mužský advent 2: Dôvera

Čítanie zo Svätého písma: Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému...
Čítaj ďalej o Mužský advent 2: Dôvera »

Mužský advent 1: Krok

„Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu a budú ho volať: Pán – naša spravodlivosť.“ Prorok Jeremiáš pripomína prorocké prisľúbenie z raja o Mesiášovi a...
Čítaj ďalej o Mužský advent 1: Krok »
Ukazujem 7 výsledkov.
Položiek na stránku 20
z 1