« Späť

Mužský advent 1: Krok

Mužský advent 1: Krok

„Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu.

V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu a budú ho volať: Pán – naša spravodlivosť.“

Prorok Jeremiáš pripomína prorocké prisľúbenie z raja o Mesiášovi a vytyčuje víziu. My muži, ako bojovníci, nutne potrebujeme víziu, potrebujeme smer od nášho Kráľa, vydať sa na bojisko, vydať sa na cestu. Pravý biblický bojovník - Gibbor túži napĺňať víziu svojho kráľa a plniť jeho vôľu. Jeho boj nie je samoúčelný alebo len obranný. Ponúka svoju silu ostatným a chce za nich vybojovať víťazstvo.

Je užitočné, zvlášť pred dlhšou expedíciou, spraviť si slušnú prípravu a revíziu toho, čo berieme so sebou a toho, čoho sa musíme jednoducho pustiť.

Dnešný deň, keď začína Advent, je skvelou príležitosťou rozhodnúť sa vydať sa na novú cestu za svojím Kráľom. Spraviť si revíziu svojho živova, byť úprimným k sebe, či som so sebou ako mužom spokojný, či sú moje postoje a činy hodné nazvania božieho muža. Oprášme svoje sandále, oblečme si jeho výzbroj a spravne svoje nové rozhnodnutie.

Boh túži po našej zrelosti muža, chce očistiť naše postoje, slabé posilniť a zranené uzdraviť. Dajme mu svoje áno na tento Advent, spravme KROK a vydajme sa znovu na cestu, aby z nás vytrénoval svojich-božích mužov.

Predchádzajúci