Mužský advent 8: Kráľ, ktorý rieši problémy

Mužský advent 8: Kráľ, ktorý rieši problémy

Boh totiž rozkázal znížiť každý vysoký vrch a odveké pahorky a vyplniť údolia na úroveň zeme, aby Izrael bezpečne kráčal pod Božou slávou. Na Boží rozkaz lesy a všetky voňavé stromy...
2.adventná nedeľa: Ženský advent 8: Krok slobody

2.adventná nedeľa: Ženský advent 8: Krok slobody

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, * boli sme ako vo snách. Ústa sme mali plné radosti * a jazyk plný plesania. R. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: * „Veľké veci urobil...
Ženský advent 7: Krok poslušnosti

Ženský advent 7: Krok poslušnosti

Čítanie zo Svätého Písma Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny...
Ženský advent 6: Vykročiť zo strachu

Ženský advent 6: Vykročiť zo strachu

Čítanie zo Svätého Písma Pán je moje svetlo a moja spása, * koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, * pred kým sa mám strachovať? R. O jedno prosím Pána...
Ženský advent 5: Krok vernosti

Ženský advent 5: Krok vernosti

Čítanie zo Svätého Písma V ten deň sa bude v judejskej krajine spievať táto pieseň: „Pevné mesto máme, v ňom sa zachránime; Pán ho obohnal valom a hradbami. Otvorte...
Mužský Advent 5: Stabilita kráľa

Mužský Advent 5: Stabilita kráľa

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto...
Ženský advent 4: Krok radosti

Ženský advent 4: Krok radosti

Čítanie zo Svätého Písma Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami: hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom...
Mužský advent 4: Vďačný Kráľ

Mužský advent 4: Vďačný Kráľ

Ježiš prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k...
Ženský advent 3: Krok k Duchu Svätému

Ženský advent 3: Krok k Duchu Svätému

Čítanie zo Svätého Písma V ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu,...
Mužský advent 3: Zmena optiky

Mužský advent 3: Zmena optiky

Nebude súdiť podľa zdania očí , ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v prospech ponížených zeme. (Iz 11,3)   ...
Ženský advent 2: Krok pokoja

Ženský advent 2: Krok pokoja

Čítanie zo Svätého Písma: Videnie Izaiáša, syna Amosovho, o Judei a Jeruzaleme. Stane sa v ostatných dňoch: Vrch s Pánovým domom bude stáť pevne na temene hôr...
Mužský advent 2: Dôvera

Mužský advent 2: Dôvera

Čítanie zo Svätého písma: Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“...
1.adventná nedeľa: Ženský advent 1: Krok k Tebe

1.adventná nedeľa: Ženský advent 1: Krok k Tebe

„Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu.  V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý...
Mužský advent 1: Krok

Mužský advent 1: Krok

„Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať...
Advent 2018: Čakám Ťa Ježiš

Advent 2018: Čakám Ťa Ježiš

Čakáme niekoho, koho milujeme. Všetko vyčistíme, pripravíme neobyčajné a bohaté pohostenie a vyzeráme z okna. Keď sa nám už čakanie zdá zdĺhavé, hoci ešte vôbec nemešká, vyjdeme pred dvere, potom na ulicu a radostne jasáme, keď ho už z diaľky vidíme prichádzať. To je Advent. Očakávanie a čakanie, príprava a prijatie. Čakáme Ježiša, ale aj ON sa nás nemôže dočkať.

Advent 2018: Čakám Ťa Ježiš

Čakáme niekoho, koho milujeme. Všetko vyčistíme, pripravíme neobyčajné a bohaté pohostenie a vyzeráme z okna. Keď sa nám už čakanie zdá zdĺhavé, hoci ešte vôbec nemešká, vyjdeme pred dvere, potom na ulicu a radostne jasáme, keď ho už z diaľky vidíme prichádzať. To je Advent. Očakávanie a čakanie, príprava a prijatie. Čakáme Ježiša, ale aj ON sa nás nemôže dočkať.
Čítaj ďalej o Advent 2018: Čakám Ťa Ježiš »
Ukazujem 1 výsledok.
2.adventná nedeľa: Ženský advent 8: Krok slobody

2.adventná nedeľa: Ženský advent 8: Krok slobody

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, * boli sme ako vo snách. Ústa sme mali plné radosti * a jazyk plný plesania. R. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: * „Veľké veci urobil...
Advent 2018: Čakám Ťa Ježiš

Advent 2018: Čakám Ťa Ježiš

Čakáme niekoho, koho milujeme. Všetko vyčistíme, pripravíme neobyčajné a bohaté pohostenie a vyzeráme z okna. Keď sa nám už čakanie zdá zdĺhavé, hoci ešte vôbec nemešká, vyjdeme pred dvere, potom na ulicu a radostne jasáme, keď ho už z diaľky vidíme prichádzať. To je Advent. Očakávanie a čakanie, príprava a prijatie. Čakáme Ježiša, ale aj ON sa nás nemôže dočkať.
Ženský advent 7: Krok poslušnosti

Ženský advent 7: Krok poslušnosti

Čítanie zo Svätého Písma Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny...
Ženský advent 6: Vykročiť zo strachu

Ženský advent 6: Vykročiť zo strachu

Čítanie zo Svätého Písma Pán je moje svetlo a moja spása, * koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, * pred kým sa mám strachovať? R. O jedno prosím Pána...
Ženský advent 5: Krok vernosti

Ženský advent 5: Krok vernosti

Čítanie zo Svätého Písma V ten deň sa bude v judejskej krajine spievať táto pieseň: „Pevné mesto máme, v ňom sa zachránime; Pán ho obohnal valom a hradbami. Otvorte...
Ženský advent 4: Krok radosti

Ženský advent 4: Krok radosti

Čítanie zo Svätého Písma Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami: hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom...
Ženský advent 3: Krok k Duchu Svätému

Ženský advent 3: Krok k Duchu Svätému

Čítanie zo Svätého Písma V ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu,...
Ženský advent 2: Krok pokoja

Ženský advent 2: Krok pokoja

Čítanie zo Svätého Písma: Videnie Izaiáša, syna Amosovho, o Judei a Jeruzaleme. Stane sa v ostatných dňoch: Vrch s Pánovým domom bude stáť pevne na temene hôr...
1.adventná nedeľa: Ženský advent 1: Krok k Tebe

1.adventná nedeľa: Ženský advent 1: Krok k Tebe

„Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu.  V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý...