Ženský advent 20: Krok dedičstva

Ženský advent 20: Krok dedičstva

Čítanie zo Svätého Písma Oslavujte Pána citarou, * hrajte mu na desaťstrunovej lutne. Spievajte mu novú pieseň, * nadšene mu hrajte a volajte na slávu. R. Pánov...
Ženský advent : 19 krok prijatia Božej vôle

Ženský advent : 19 krok prijatia Božej vôle

Čítanie zo Svätého Písma Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny...
Ženský advent: 18 Krok materstva

Ženský advent: 18 Krok materstva

V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej Pánov anjel a povedal: „Hľa, si neplodná a bez detí; no počneš...
Ženský advent 17: Krok vytrvalosti

Ženský advent 17: Krok vytrvalosti

Čítanie zo Svätého Písma   S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že...
Ženský advent 14: Krok svedectva

Ženský advent 14: Krok svedectva

Čítanie zo Svätého Písma:   Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a v svojej horlivosti zmenšil ich počet. Pánovým slovom zatvoril...
Ženský advent 13: Učiť sa kráčať

Ženský advent 13: Učiť sa kráčať

Čítanie zo Svätého Písma: Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, čo ti osoží, a vedie ťa po ceste, ktorou máš ísť. Keby si si bol...
Ženský advent 12: Krok prijatia pomoci

Ženský advent 12: Krok prijatia pomoci

Čítanie zo Svätého Písma: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem! Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem,“ hovorí...
Mužský Advent: Nová sila

Mužský Advent: Nová sila

„Komuže ma prirovnáte, aby som mu bol podobný?“ – vraví Svätý. Zdvihnite oči k nebu a pozrite: kto toto všetko stvoril? Ten, čo vyvádza ich spočítané zástupy a všetky volá po mene; taká...
Ženský advent 11: Krok odpočinku

Ženský advent 11: Krok odpočinku

Čítanie zo Svätého Písma: Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo...
Ženský advent 10: Krok späť

Ženský advent 10: Krok späť

Čítanie zo Svätého Písma Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch...
Ženský advent 9: Krok odpustenia

Ženský advent 9: Krok odpustenia

Čítanie zo Svätého Písma: Keď v istý deň Ježiš učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín...
Mužský advent 8: Kráľ, ktorý rieši problémy

Mužský advent 8: Kráľ, ktorý rieši problémy

Boh totiž rozkázal znížiť každý vysoký vrch a odveké pahorky a vyplniť údolia na úroveň zeme, aby Izrael bezpečne kráčal pod Božou slávou. Na Boží rozkaz lesy a všetky voňavé stromy...
2.adventná nedeľa: Ženský advent 8: Krok slobody

2.adventná nedeľa: Ženský advent 8: Krok slobody

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, * boli sme ako vo snách. Ústa sme mali plné radosti * a jazyk plný plesania. R. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: * „Veľké veci urobil...
Ženský advent 7: Krok poslušnosti

Ženský advent 7: Krok poslušnosti

Čítanie zo Svätého Písma Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny...
Ženský advent 6: Vykročiť zo strachu

Ženský advent 6: Vykročiť zo strachu

Čítanie zo Svätého Písma Pán je moje svetlo a moja spása, * koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, * pred kým sa mám strachovať? R. O jedno prosím Pána...
Ženský advent 5: Krok vernosti

Ženský advent 5: Krok vernosti

Čítanie zo Svätého Písma V ten deň sa bude v judejskej krajine spievať táto pieseň: „Pevné mesto máme, v ňom sa zachránime; Pán ho obohnal valom a hradbami. Otvorte...
Mužský Advent 5: Stabilita kráľa

Mužský Advent 5: Stabilita kráľa

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto...
Ženský advent 4: Krok radosti

Ženský advent 4: Krok radosti

Čítanie zo Svätého Písma Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami: hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom...
Mužský advent 4: Vďačný Kráľ

Mužský advent 4: Vďačný Kráľ

Ježiš prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k...
Ženský advent 3: Krok k Duchu Svätému

Ženský advent 3: Krok k Duchu Svätému

Čítanie zo Svätého Písma V ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu,...

Advent 2018: Čakám Ťa Ježiš

Čakáme niekoho, koho milujeme. Všetko vyčistíme, pripravíme neobyčajné a bohaté pohostenie a vyzeráme z okna. Keď sa nám už čakanie zdá zdĺhavé, hoci ešte vôbec nemešká, vyjdeme pred dvere, potom na ulicu a radostne jasáme, keď ho už z diaľky vidíme prichádzať. To je Advent. Očakávanie a čakanie, príprava a prijatie. Čakáme Ježiša, ale aj ON sa nás nemôže dočkať.
Čítaj ďalej o Advent 2018: Čakám Ťa Ježiš »
Ukazujem 1 výsledok.
Ženský advent 20: Krok dedičstva

Ženský advent 20: Krok dedičstva

Čítanie zo Svätého Písma Oslavujte Pána citarou, * hrajte mu na desaťstrunovej lutne. Spievajte mu novú pieseň, * nadšene mu hrajte a volajte na slávu. R. Pánov...
Ženský advent : 19 krok prijatia Božej vôle

Ženský advent : 19 krok prijatia Božej vôle

Čítanie zo Svätého Písma Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny...
Ženský advent: 18 Krok materstva

Ženský advent: 18 Krok materstva

V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej Pánov anjel a povedal: „Hľa, si neplodná a bez detí; no počneš...
Ženský advent 17: Krok vytrvalosti

Ženský advent 17: Krok vytrvalosti

Čítanie zo Svätého Písma   S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že...
Ženský advent 14: Krok svedectva

Ženský advent 14: Krok svedectva

Čítanie zo Svätého Písma:   Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a v svojej horlivosti zmenšil ich počet. Pánovým slovom zatvoril...
Ženský advent 13: Učiť sa kráčať

Ženský advent 13: Učiť sa kráčať

Čítanie zo Svätého Písma: Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, čo ti osoží, a vedie ťa po ceste, ktorou máš ísť. Keby si si bol...
Ženský advent 12: Krok prijatia pomoci

Ženský advent 12: Krok prijatia pomoci

Čítanie zo Svätého Písma: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem! Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem,“ hovorí...
Ženský advent 9: Krok odpustenia

Ženský advent 9: Krok odpustenia

Čítanie zo Svätého Písma: Keď v istý deň Ježiš učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín...
Ženský advent 11: Krok odpočinku

Ženský advent 11: Krok odpočinku

Čítanie zo Svätého Písma: Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo...
Ženský advent 10: Krok späť

Ženský advent 10: Krok späť

Čítanie zo Svätého Písma Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch...
2.adventná nedeľa: Ženský advent 8: Krok slobody

2.adventná nedeľa: Ženský advent 8: Krok slobody

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, * boli sme ako vo snách. Ústa sme mali plné radosti * a jazyk plný plesania. R. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: * „Veľké veci urobil...
Advent 2018: Čakám Ťa Ježiš

Advent 2018: Čakám Ťa Ježiš

Čakáme niekoho, koho milujeme. Všetko vyčistíme, pripravíme neobyčajné a bohaté pohostenie a vyzeráme z okna. Keď sa nám už čakanie zdá zdĺhavé, hoci ešte vôbec nemešká, vyjdeme pred dvere, potom na ulicu a radostne jasáme, keď ho už z diaľky vidíme prichádzať. To je Advent. Očakávanie a čakanie, príprava a prijatie. Čakáme Ježiša, ale aj ON sa nás nemôže dočkať.
Ženský advent 7: Krok poslušnosti

Ženský advent 7: Krok poslušnosti

Čítanie zo Svätého Písma Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny...
Ženský advent 6: Vykročiť zo strachu

Ženský advent 6: Vykročiť zo strachu

Čítanie zo Svätého Písma Pán je moje svetlo a moja spása, * koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, * pred kým sa mám strachovať? R. O jedno prosím Pána...
Ženský advent 5: Krok vernosti

Ženský advent 5: Krok vernosti

Čítanie zo Svätého Písma V ten deň sa bude v judejskej krajine spievať táto pieseň: „Pevné mesto máme, v ňom sa zachránime; Pán ho obohnal valom a hradbami. Otvorte...
Ženský advent 4: Krok radosti

Ženský advent 4: Krok radosti

Čítanie zo Svätého Písma Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami: hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom...
Ženský advent 3: Krok k Duchu Svätému

Ženský advent 3: Krok k Duchu Svätému

Čítanie zo Svätého Písma V ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu,...
Ženský advent 2: Krok pokoja

Ženský advent 2: Krok pokoja

Čítanie zo Svätého Písma: Videnie Izaiáša, syna Amosovho, o Judei a Jeruzaleme. Stane sa v ostatných dňoch: Vrch s Pánovým domom bude stáť pevne na temene hôr...
1.adventná nedeľa: Ženský advent 1: Krok k Tebe

1.adventná nedeľa: Ženský advent 1: Krok k Tebe

„Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu.  V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý...