« Späť

Mužský advent 2: Dôvera

Mužský advent 2: Dôvera
Čítanie zo Svätého písma:
Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“
On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“
Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“
 
Zamyslenie:
Od rímskeho stotníka sa ako muži môžeme naučiť veľa. Dnes sa dotkneme 2 aspektov:
 
1.Stotník je podľa psychológie ukážkovym  archetypom kráľa. O svojich mužoch sa stará, vytvára im zázemie a zabezpečuje ich. Zároveň ako ich autorita v reťazci rímskej vojenskej hierarchii ich zastrešuje a ponúka ochranu. Svoj úprimný postoj dakazuje tým, že prichádza k Ježišovi (hebrejovi) s pokorou a prosí ho o pomoc. Pre tohto “kráľa” je dôležitejšie dobro jeho mužov, ako jeho osobná prestíž. 
 
2. Spoznal, kým je Ježiš a nepochybuje o jeho Božskej kompetencii. Je si istý Ježišovou veľkosťou a má v Ježiša a jeho milosrdenstvo skalnú dôveru
 
Niekedy sa môžeme ako muži cítiť bezmocný so situáciami v našich rodinách. Naučme sa od stotníka vziať nám danú autoritu do svojich rúk, buďme poslušní Kristovi a dôverujme v Jeho neobmedzenú Božskú moc. Spravme dnes nejaký krok v našich rodinách hodný Kráľa a modlime sa s dôverou.
 
PS: Tento úryvok Svätého písma je perlou pre oblať mužskej spirituality. Odporúčam súvisiaci článok o stotníkovej viere a o princípoch duchovnej autority muža.