« Back

Ako sa oslobodiť od pornografie (a iných závislostí)

Ako sa oslobodiť od pornografie (a iných závislostí)

Október 2019 vyhlásil Svätý Otec František za mimoriadny misijný mesiac, a aj toto môže byť jedna z foriem misie - posunúť dobré myšlienky ďalej:) Dostal som sa k jednej veľmi zaujímavej knihe - "Ako sa oslobodiť od pornografie" - napísal ju Eric Jacquinet - (to pre tých, ktorí by si ju chceli zohnať a celú prečítať). Napadlo mi, že by mohla viacerým pomôcť, pretože aj keď by niekto nebol závislý na pornografii - môže byť závislý na hocičom inom a tieto rady mu môžu pomôcť v zápase, ktorý so svojou závislosťou vedie. /Alkohol, drogy, sociálne siete, youtube, hry... a pod./

Je to 40 dňová cesta oslobodenia - postupne tu nájdeš podnety na najbližších 40 dní - môžeš to skúsiť - deň za dňom. 

Treba mať na pamäti, že aj pornografia je závislosť, ktorú treba brať ako vážny problém, lebo ničí človeka - uzatvára ho do často hroznej samoty, hanby, zúfalstva a oberá ho o schopnosť skutočne milovať, či nadväzovať zdravé vzťahy. (Veď ako môže napr. chlapec byť v budúcnosti verný svojmu dievčaťu, keď už teraz sa necvičí vo vernosti v myšlienkach, predstavách...?)

(Katechizmus Katolíckej Cirkvi hovorí o pornografii: Bod 2354: Pornografia spočíva v tom, že sa skutočné alebo predstierané pohlavné úkony oddelia od intimity partnerov, aby sa zámerne ukazovali iným osobám. Pornografia uráža čistotu, lebo znetvoruje manželský úkon, ktorý je vzájomným intímnym darovaním manželov. Ťažko uráža dôstojnosť tých, ktorí sa jej venujú (herci, obchodníci, diváci), pretože sa jeden stáva pre druhého predmetom nízkej rozkoše a nedovoleného zisku. Jedných i druhých ponára do ilúzie neskutočného sveta. Je ťažkým previnením. Občianske autority sú povinné zabrániť výrobe a rozširovaniu pornografických materiálov.)

Oslobodzovanie od takejto závislosti je skutočný boj, zápas.

Keby sa ti nechcelo čítať tieto príspevky počas najbližších dní - tak potom skús aspoň o svojom probléme s niekým porozprávať - kňazom, psychológom... Slovo má totiž oslobodzujúcu moc - niekedy rozhovor, či už vo svätej spovedi, alebo aj mimo nej - môže pomôcť. (Samozrejme dobrá sv. spoveď a Eucharistia pomôže najviac.) - Povedať niekomu o zle, ktoré je vo mne - znamená vyniesť to zlo na svetlo - a svetlo už svojou silou hojí rany - niekedy aj bez toho, aby nám druhý niečo povedal - najhoršie je zostať uzavretý - sám.

Najskôr - ak máš pochybnosť -  či si závislý - odpovedz si na tieto otázky:

Pozeráš na internete dlhodobo takéto stránky? Aj si povieš, že len krátko sa tam pozrieš a presedíš tam celé hodiny? V škole, v práci sa ani nevieš poriadne sústrediť - stále sa ti vynárajú obrazy, ktoré si videl? Hanbíš sa za svoje správanie, ale nevieš sa ovládnuť a povedať si nie? Bojíš sa, aby to niekto nezistil, lebo by to bolo pre teba veľmi ponižujúce? Neraz bývaš oveľa nervóznejší  a unavenejší, alebo zanedbávaš svoje povinnosti - lebo namiesto odpočinku v noci si strávil čas na internete?...

Ak si sa našiel v týchto otázkach - skús ten zápas a zabojuj. Tých 40 dní si môžeš rozdeliť aj na viac dní - 80, 120...

A ešte skôr ako začneš: Musíš byť rozhodnutý celkom prestať - nedá sa povedať, že sem tam si niečo pozriem. Vymaž, vyhoď všetky videá, obrázky, nastav si filtre na internete, aby ťa k týmto stránkam ani nepustili.
(Pozri blog:
https://www.mojakomunita.sk/web/martinmajda/blog/-/blogs/zablokuj-si-nevhodne-stranky-na-internete) Alebo si aj vymeň mobil za taký, v ktorom nie je internet. Jednoducho hľadaj vonkajšie prostriedky, ktoré ti môžu v slabej chvíli pomôcť.

Podnety, ktoré ťa počas nasledujúcich dní oslovia, predsavzatia, ktoré si môžeš denne urobiť, prípadne otázky, ktoré ti napadnú, si môžeš zapísať a porozprávať sa o nich - s kňazom, psychológom, ale môže to byť aj tvoj kamarát, kamarátka, ktorým dôveruješ a môžeš im o svojom probléme povedať a s ktorými spoločne budete bojovať a pomáhať si navzájom. (Psychológovia radia, že by to nemal byť niekto, s kým sa stretávaš každý deň.) Prípadne - to môžeš urobiť aj tak, že si vytvoríš anonymný profil - email, facebook a napíšeš niekomu, s kým by si mohol o tomto probléme hovoriť. Nie je to síce ideálne riešenie, ale môže pomôcť. Pre viac info k tejto problematike môžeš pozrieť aj českej stránke: www.nepornu.cz

 

A ešte modlitba, ktorá nás môže denne sprevádzať:

Modlitba:

Nebeský Otče, ďakujem ti za tvoju milosť, že aj mňa chceš skrze svojho Syna Ježiša Krista oslobodiť od každého hriechu. Ty vieš, že zápasím s toľkými pokušeniami ... (môžeš konkrétne pomenovať) a neraz im podľahnem. Ponáhľaj sa mi na pomoc. Posilni ma Svätým Duchom, aby som dokázal každý deň povedať závislosti NIE a tebe ÁNO. Rozlom, prosím, putá mojich závislostí a vyveď ma z otroctva hriechu. Daj nech nežijem len sám pre seba, ale nech sa mojím životom oslavuje tvoje meno. Vysloboď ma z môjho sebectva, aby som slúžil tebe a ľuďom okolo mňa. Do tvojich rúk vkladám celý svoj život so všetkým, čo mám. Ty si moja nádej a záchranca. Ako bezmocné dieťa volám k tebe - Otče zachráň ma. Amen.

PS: 
Budem na teba myslieť v modlitbe, aby sa ti podarilo oslobodiť od všetkého, čo spútava tvoju slobodu. Takto povzbudivo to v úvode tejto knihy napísal aj opát kláštora v Novém Dvoře - modlí sa za všetkých, ktorí sa rozhodnú bojovať. (Nie si v tom boji sám!)
 

40 dňová cesta oslobodenia

 

1. deň:  Objaviť zmysel života

Kam smerujem vo svojom živote?

Človek potrebuje objaviť dôvod prečo žiť  a zápasiť o tento cieľ. Objaviť svoje miesto a poslanie na tejto zemi.

Božie Slovo: Ježiš sa obrátil, a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“  (Jn 1,38)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Napíš si - aké sú tvoje sny, tvoje najhlbšie túžby. Aspoň tri. A ohodnoť do akej miery si myslíš, že si schopný ich uskutočniť. Čo ťa brzdí? Poznač si prekážky, ktoré ti bránia tvoje sny uskutočniť. Povedz o tom v modlitbe Ježišovi. /On sa aj teba pýta: Čo hľadáš?/

 

2. deň: Som naozaj závislý?

Nezľahčuj svoju situáciu poznámkami typu - aj tak to všetci pozerajú, je to normálne a pod... Sexuálnu závislosť je charakteristická tým, že človek sa nevie v tomto smere ovládať a je postupne ochotný obetovať takmer všetko len preto, aby dosiahol svoj pôžitok. Je dôležité vedieť si uznať svoju slabosť - závislosť.

Božie Slovo: Potom na vás vylejem čistú vodu, že sa očistíte; od všetkých vašich škvŕn a od všetkých vašich modiel vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. (Ez 36,25-26)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Skús popremýšľať o tom, kedy a ako začali tvoje problémy.

 

3. deň: To, o čom som si myslel, že ma urobí šťastným, je omylom

Ak sa snažím riešiť rôzne svoje problémy, svoju frustráciu, stres tým, že sa uchyľujem k pornografii a tam hľadám chvíľkový pôžitok - to ma skutočne šťastným určite neurobí. /A ani iné závislosti - drogy, alkohol.../ Láska urobí človeka šťastným - no nemožno ju zamieňať iba so sexualitou. Skutočná láska je tá, ktorá sa dokáže pre druhého obetovať, ovládať, zapierať, slúžiť.

Božie Slovo: Toto hovorí Pán: „Zastaňte na cestách a viďte, skúmajte dávne chodníky; a kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre svoju dušu. (Jer 6,16)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Skús popísať výhody, pozitíva, ktoré očakávaš od pornografie - a ak nejaké nájdeš - skús pohľadať akou inou pozitívnou aktivitou môžeš dosiahnuť tento cieľ?

 

4. deň: Pornografia nie je film ako každý iný

Človek sa v pornografii redukuje na vec. Cieľom tohto videa nie je ani povzbudiť k dobru, ani viesť k zamysleniu - ale len vyvolať pohlavnú túžbu. Pri ukazovaní takýchto scén - autor videa oslovuje u divákov aj tzv. voyerizmus. (Maroš Kuffa hovorieval svojim chovancom - že to dievča na tom obrázku, videu je určite niečia dcéra, možno aj matka... A kto by chcel, aby iní pozerali takto žiadostivo na jeho dcéru, matku?) Človek pri pozeraní takýchto videí cíti hanbu, že pozeral takéto obrazy protiviace sa ľudskej dôstojnosti. A paradoxne práve tento pocit previnenia ho často vedie k ešte hlbšej závislosti, kedy začína vyhľadávať stále silnejšie a horšie podnety.

Božie Slovo: Hovorím po ľudsky s ohľadom na slabosť vášho tela. Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť, keď slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy na posvätenie, aby slúžili spravodlivosti. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní čo do spravodlivosti.  A aký úžitok ste mali vtedy z toho, za čo sa teraz hanbíte? Veď koniec toho všetkého je smrť! Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. (Rim 6,19-23)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Zapíš si, čo najsilnejšie na teba vplýva z týchto textov a pouvažuj prečo?

 

5. deň: Vstúp do skutočnej radosti

Skús si všimnúť vo svojom živote, čo ti prináša skutočnú radosť? Nie len chvíľkovú. Skús prehodnotiť kvalitu svojich vzťahov - na čom sú založené? Sv. Otec Benedikt XVI. píše mladým: " Túžba po radosti je vložená v hĺbke ľudskej bytosti. Za bezprostrednými a pominuteľnými potešeniami hľadá naše srdce hlbokú, plnú  a trvalú radosť, ktorá môže dať životu „chuť“. A to platí predovšetkým pre vás, pretože mladosť je obdobím neustáleho objavovania života, sveta, druhých i seba samých. Je to čas otvorenosti voči budúcnosti a voči veľkým túžbam po šťastí, priateľstve, spolupatričnosti a pravde, čas, keď sme priťahovaní ideálmi a robíme si plány. Každý deň nám Pán ponúka toľko obyčajných radostí: radosť zo života, radosť z krásy prírody, radosť z dobre vykonanej práce, radosť zo služby, radosť z úprimného a čistého priateľstva. A ak sa pozorne prizrieme, existuje mnoho ďalších dôvodov na radosť: pekné okamihy z rodinného života, spoločné priateľstvá, objavenie vlastných schopností a dosiahnutie dobrých výsledkov, ocenenie od druhých, možnosť vyjadriť sa a byť pochopený, pocit, že sme pre blížneho užitoční. ďalej je to získavanie nových vedomostí prostredníctvom štúdia, objavovanie nových horizontov prostredníctvom cestovania a stretnutí, možnosť robiť si plány do budúcnosti; aj skúsenosť z čítania nejakej knihy, obdivovania vrcholného umeleckého diela, počúvania a hrania hudby, či pozerania filmu v nás môže vyvolať pravú a skutočnú radosť."

Viac na: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-mladez-2012

Božie Slovo: Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály... (Žalm 33)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Z čoho si mal v posledných dňoch skutočnú radosť?

 

6. deň: Moje telo - je zázrak

Ako geniálne je usporiadaný náš organizmus - krvný obeh, dýchanie...- naše schopnosti vidieť, počuť, cítiť... Ale "JA" - to nie je len telo - je to aj duch vo mne - schopnosť milovať, rozhodovať sa, vyberať si dobro... Dnes sa však sústreďme na to, ako závislosť ničí moje telo: napr. únavou, nesústredenosťou, napätím, chorobou, lenivosťou, nechuťou k športovým aktivitám... Mal by som sa starať o dobro svojho tela a primeraná fyzická záťaž mi môže pomôcť prekonať moje závislosti. Na rozdiel od zvierat človek má schopnosť ovládať svoje telo a telesné túžby.

Božie Slovo: Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko... Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne... (Žalm 139)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Skús si urobiť svoj denný program: vstávanie, nočný odpočinok, modlitba, jedlo, práca, štúdium, šport, fyzická aktivita...

 

7. deň: Dobrý pocit - sila, ktorá človeka zotročila?

Raz sa jeden kňaz pýtal drogovo závislého dievčaťa - prečo to robí - veď prišla o rodinu, o prácu... A jej odpoveď bola: "Otče, keď tá droga je taká dobrá." Problém je, že len domnele a na chvíľu.

Pocit slasti v tomto prípade je taký intenzívny, že v jednej chvíli prehluší všetko nešťastie a utrpenie. Mozog nezabúda na takúto "dávku šťastia". Zakonzervuje si ju v pamäti a to privádza človeka k novému hľadaniu tejto slasti. A tak vzniká začarovaný kruh.

Emócie a pocity nás niekedy ovládajú - no potrebné je učiť sa ich mať prostredníctvo rozumu a vôle pod kontrolou. Pomôže nám k tomu pestovanie čností: miernosť, rozvážnosť, zdržanlivosť.

Božie Slovo: Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.  (1  Kor 13, 4-6)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Skús si všimnúť svoje dnešné reakcie - ako reaguješ na rôzne situácie a či vieš mať svoje emócie pod kontrolou?

Pouvažuj aj nad tým ako by si sa mohol cvičiť v čnostiach a posilňovať svoju vôľu? Možno práve drobné denné sebazápory aj v dovolených veciach ti veľmi pomôžu.

 

8. deň: Moja pamäť

Práve vďaka silnému emotívnemu náboju si pornografické obrazy človek pamätá veľmi dlho. A niekedy stačí aj malý podnet, aby sa nanovo vynorili. (Napr. pohľad na dievča, nejaký zvuk...)

Božie Slovo: Hovorí Pán. Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna (biele). (Iz 1,18)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Pouvažuj - čím napĺňam svoju pamäť? Možno by som mohol začať čítať nejakú užitočnú knihu, alebo svedomitejšie sa učiť? (Prípadne si nájsť citát zo Svätého Písma, ktorý by si si mohol vo chvíľach pokušenia pripomínať.)

 

9. deň: Klamstvo pornografie

Posledné dni sme videli, ako pornografia ničí naše telo, city, pamäť. Teraz sa pozrime na našu inteligenciu (rozum) a vôľu. Tieto dve skutočnosti nás značne odlišujú od zvierat.

Najskôr si treba uvedomiť, že pornografia je postavená na klamstve - klame náš rozum: Zamieňa fantáziu s realitou. Budí dojem, že hodnota človeka spočíva v jeho telesnej kráse. Snaží sa presvedčiť, že je možné využívať človeka ako vec na uspokojenie seba. A aj závislý človek klame - sebe, druhým - hanbí sa k tejto skutočnosti priznať - vymýšľa klamstvá.

A aj sloboda je v pornografii nesprávne chápaná - nemožno si robiť, čo len chcem - nemôžem ubližovať - slobodný je ten, kto si vie voliť dobro a zavrhovať zlo.

Božie Slovo: Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. (Jn 8, 31-32)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: O čom som naposledy klamal? Skúsim hovoriť pravdu.

 

10. deň: Zle prežívané vzťahy

Človek je tvor, ktorý potrebuje žiť vo vzťahoch - k otcovi, mame, súrodencom, manželovi, manželke, kolegom, spolužiakom... Na budovanie vzťahov potrebujeme čas. Pornografia nás oberá o čas, pokoj, radosť... - a naše vzťahy trpia. Napr. v manželstve pornografia ničí manželskú dôveru i lásku a neraz vedie k nevere a rozvodom.

Božie Slovo: Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.  (Jn 15, 11-13)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Pouvažuj: Ako vyzerajú moje vzťahy? Kedy som naposledy pomohol niekomu? O čom sa najčastejšie s blízkymi rozprávam?

 

11. deň: Čo ma viedlo k závislosti na pornografii?

Môže to byť trauma z detstva, mladosti: - náhodne videný obrázok, video, hra s kamarátmi, zvedavosť, zneužitie, fyzické bitky, šikanovanie, nedostatok lásky a záujmu zo strany rodičov, nedostatok sebadôvery, návyk sebaukájania, negatívne prežívanie svojej sexuálnej orientácie...

Bezprostrednými "spúšťačmi" môžu byť: depresívny stav, frustrácia, hľadanie uspokojenia, psychický šok, pocit izolácie a osamotenosti, výrazný stres, alkohol a únava...

Božie Slovo: Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky; vysloboď ma, veď si spravodlivý. Nakloň ku mne svoj sluch, ponáhľaj sa a zachráň ma. Buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy. Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať. Vyvedieš ma z osídla, čo mi nastrojili, lebo ty si moja sila. (Žalm 31)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Pouvažovať nad tým, ktoré sú moje "spúšťacie" faktory - možno aj z minulosti, ale aj v súčasnosti a ako by som ich mohol eliminovať?

 

12. deň: Vstúp do hĺbky svojho vnútra

Aké dôležité je vedieť počas dňa sa stíšiť. Dokážem byť v tichu - bez hudby - bez zapnutej TV - len sám so sebou? Uvažovať o sebe? V našom najhlbšom vnútri je ukrytý Boh. Učíš sa s ním rozprávať v osobnej modlitbe?

Božie Slovo: V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.  (Lk 6,12)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Máš nastavenú pravidelnú dennú modlitbu? Čo sa ti vynára v mysli, keď si v tichu? Skús napĺňať svoje vnútro pekným obrazmi - ikonami, maľbami, (prírodné scenérie) - daj si ich niekde v izbe tak, aby si ich mal na očiach.

 

13. deň: Začať skutočný boj

Po všetkých týchto dňoch sa ti môže zdať - že tvoj stav je dosť zlý. Ale buď si istý, že tvoja závislosť stále ešte nezničila všetko. Schopnosť poznávať pravdu, konať dobro, zadarmo slúžiť druhým, hľadať zdravé radosti, modliť sa.. to všetko ešte máš. A už len tá skutočnosť, že sa snažíš ďalej vytrvať v tomto zápase je znakom, že tvoje svedomie nie je zaspaté.

Prečítaj si nasledujúce Božie slovo a všimni si v ňom, že Jozef s Putifarovou ženou nevyjednával - utiekol preč od pokušenia. Ak si ty tak ešte neurobil - využi všetky prirodzené pomôcky na to, aby si aj ty ušiel a  odstrihol sa od všetkých možností, ktoré ti dovoľujú vidieť pornografiu. (Zablokuj si stránky. Ak ťa pokúša pozeranie najmä večer - nechaj otvorené dvere na izbe. Ak zistíš, že sa najprv len hráš hry a postupne ťa to zláka na pozeranie pornografie - nehraj hry večer a pod.)

Božie Slovo: Po týchto udalostiach žena jeho pána nechala na Jozefovi oči a povedala mu: „Ľahni si so mnou!“ On však odoprel a povedal žene svojho pána: „Pozri, môj pán sa o nič vo svojom dome nebojí predo mnou a zveril na mňa celý svoj majetok.  Už ani sám nemá väčšej moci v tomto dome ako ja a nevyhradil si nič predo mnou okrem teba, lebo ty si jeho žena. Ako by som sa mohol dopustiť takej veľkej krivdy a proti Bohu sa prehrešiť.“  A hoci prehovárala Jozefa deň čo deň, nepočúvol ju, aby si s ňou ľahol a bol s ňou. V istý deň sa však stalo, že vošiel do domu, aby vykonal svoje povinnosti, a nik z domácich nebol dnu. Tu ho ona chytila za plášť a vravela mu: „Ľahni si so mnou!“ On jej však nechal plášť v ruke a utiekol; vybehol von. (Gn 39, 7-12)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Skús zrekapitulovať tvoj doterajší zápas: začal si s nejakou fyzickou aktivitou? Objavil si svoje zranenia, klamstvá, ktoré ťa spútavali a pokúšaš sa s nimi vyrovnávať? Ako si zapracoval na svojich vzťahoch s druhými? A ako to vyzerá s tvojim vzťahom k Bohu - tvoj duchovný život?

 

14. deň: Prekonaj strach

Máme strach zo zmien. Bojíme sa - ako bude po rôznych zmenách vyzerať náš život. Neboj sa zmien. Nenechaj sa odradiť a znechutiť svojimi úzkosťami.

Ak sú však tvoje problémy až príliš vážne napr. spojené s nenávisťou k sebe, samovražednými myšlienkami - s obrovskými depresiami a pod.- bolo by dobré vyhľadať odborníka. Neboj sa. Prípadne na začiatok sa skús poradiť s kňazom.

Božie Slovo: Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“  On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol.  (Mt 14, 25-32)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Pouvažuj - z čoho máš strach? Ak si ešte nebol počas týchto dní na sv. spovedi - skús ísť. (Interval sv. spovede 2 týždne - až 1 mesiac je celkom dobrý.)

 

15. deň: Zachránený Ježišom

Dnes uvažuj nad tým, že Boh ťa nekonečne miluje - dal život vlastného Syna za teba. On je na tvojej strane a chce ti pomôcť. V tom boji nie si sám!!!

Božie Slovo: Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou! (Rim 5, 8-10)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Skús pohľadať ešte nejaký citát vo Svätom Písme o Božej láske.

 

16. deň: A čo robiť s opätovnými pádmi?

Už si si možno myslel, že vyhrávaš a prišiel ďalší zahanbujúci pád. Je to ponižujúce, lebo klesáš vo vlastných očiach a možno si myslíš, že aj v očiach tých, ktorí ti chceli pomôcť. Najhoršie by bolo vzdať sa a neskúsiť ten zápas opäť. Diabol ťa chce obrať o odvahu znova zabojovať. Možno ti aj nahovára, že Boh už s tebou nemá trpezlivosť, že nemôže už na teba pozerať - všetko sú to klamstvá. Skús z tohto pádu niečo vyťažiť - poučiť sa - prečo prišiel - možno až teraz objavíš ten skutočný spúšťací mechanizmus a podarí sa ti ho odstaviť.

Božie Slovo: Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. (Hebr 12, 1-2)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Večer už nebudem na internete. Urči si hodinu - napr. po 20:00.

 

17. deň: Víťazstvo v duchovnom zápase

Určite pociťuješ silný duchovný zápas - odohráva sa v tvojom vnútri.

Proti pokušeniu zlého postav tieto zbrane: úprimnosť k spovedníkovi, prehlbovanie sebaúcty, nádeje - Ježiš nášho nepriateľa už porazil, modlitbu (aj k Panne Márii), EUCHARISTIU...

Božie Slovo: Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. (1Kor 10,13)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Počul si už o zázračnej medaile?

Pozri: https://www.vincentini.sk/vincentinska-rodina/vincentky/zazracna-medaila

 

18. deň: Štyri piliere môjho života

Potrebujeme nanovo obnoviť:

Vzťah k Bohu (- v Eucharistii, v uznaní mojej hriešnosti, vo sv. spovedi - prijatie odpustenia, v Božom slove a jeho chápaní, v dôvere voči Nemu...)

Vzťah k sebe samému (- organizovať si čas, vedieť zniesť utrpenie, prebrať zodpovednosť za svoje činy, napraviť, čo som pokazil, ovládať svoje pohľady a fantáziu, pestovať zdravé sebavedomie, moje záľuby, fyzická záťaž...)

Vzťah k svetu, prírode, veciam (- pracovať s chuťou, milovať prírodu, žiť striedmo a skromnejšie, starať sa o svoje okolie, prežívať prítomný okamih...)

Vzťah k druhým ľuďom (- pomáhať druhým, slúžiť chudobným a trpiacim, žiť v rodine a kresťanskom spoločenstve, rozvoj priateľstiev, manželstvo...)

Jednotlivé skutočnosti si rozoberieme v nasledujúcich dňoch.

Božie Slovo: Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. (1Kor 9, 24-25)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Prečítaj si ešte raz čo všetko je potrebné nanovo obnoviť. 

 

19. deň: Nájsť sebadôveru

Silnou zbraňou zlého je, že ma ponižuje v mojich vlastných očiach - chce ma priviesť k tomu, aby som pohŕdal sám sebou - mojím víťazstvom je objaviť v sebe krásu stvoreného Božieho dieťaťa a veľkosť mojej vlastnej hodnoty.

Božie Slovo: Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael: „Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám ty si môj. Keď sa budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ... Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem... Neboj sa, veď som s tebou ja. (Iz 43, 1-4)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Vidím svoje dobré stránky? Možno by mi ich mohol niekto povedať. Skús sa niekoho opýtať.

 

20. deň: Keď mi ublížili druhí...

Existujú v našom živote zranenia, ktoré sa nedajú uzdraviť ničím iným - iba prijatým, alebo darovaným odpustením.

Kroky na ceste odpustenia: odmietnuť pomstu; uznať si svoje zranenie; podeliť sa s niekým o svoje zranenie; prijať svoj hnev; odpustiť sebe; pokúsiť sa pochopiť (vžiť sa do) toho, kto mi ublížil; hľadať - aký zmysel (význam) môže mať to, čo sa mi stalo; uvedomiť si, že aj mne sa mnoho ráz odpustilo; prosiť Boha o silu odpustiť; (samozrejme, že už s tým človekom nemusím vychádzať ako predtým... dôležité je, že netúžim po pomste - a vo vnútri mu túžim odpustiť...)

Božie Slovo: Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.  Chlieb náš každodenný daj nám dnes.  A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.  A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.  Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.  Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. (Mt 6, 9-15)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Ak máš na mysli nejakého konkrétneho človeka, ktorý ti ublížil - skús pozrieť, kde sa nachádzaš aktuálne v hore uvedených krokoch odpustenia a kde by si sa mohol posunúť?

 

21. deň: Staraj sa aj o svoje telo

Skús: viac pohybu (pomáha uvoľňovať stres, zvládať emócie, depresie, zdravo unavuje organizmus, reguluje telesnú hmotnosť:) - dostatok spánku - (pred spaním veľa nejedz, nepi kávu, alkohol, nepracuj dlho do noci na PC, nehraj sa na mobile, pravidelne sa snaž dodržať čas odpočinku) - zdravá životospráva - (aj veľa tekutín).

Božie Slovo: A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. (1 Kor 6, 19-20)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Pozriem sa na to, ako tieto skutočnosti napĺňajú môj denný program. (A prípadne dnes pred spaním si prečítam nejakú dobrú knihu. Nie celú samozrejme:)

 

22. deň: Ešte lepšie rozvrhni svoj čas cez deň

Pri závislosti strácame pojem o čase. Ak nemíňame čas na niečo potrebné a užitočné - ľahko skĺzneme k hlúpostiam.

Znova je potrebné prehodnotiť svoj denný harmonogram: už si si ho naozaj spracoval? Kedy idem spať? Kedy vstanem? Mám 8 hodín odpočinku? Modlitba má svoje miesto? Práca? Budovanie vzťahov?...

Božie Slovo: Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. (2 Sol 3, 10-12)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Možno by si si mohol každý večer prejsť svoj plán na ďalší deň - a poprosiť Boha o pomoc do ďalšieho dňa - a poďakovať za uplynulý deň. (Také večerné spytovanie svedomia - to môže byť súčasť tvojej osobnej modlitby.)

 

23. deň: Ako relaxovať?

Treba si vedieť aj odpočinúť (nemyslí sa len nočný spánok). Možno pri nejakej záľube, ktorá ma napĺňa a rozvíja moje dary a talenty. Prináša mi pokoj a radosť. Taktiež mi pomáha ventilovať. Nemala by ma príliš vyčerpávať a zamestnávať natoľko, že nestíham ani svoje povinnosti. (Aké sú teda moje záľuby? Turistika, čítanie, šport, maľovanie, divadlo, fotografovanie, tanec, záhrada, aktivita v nejakom spoločenstve, organizovanie podujatí...

Božie Slovo: V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. (Gn 2,2)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Neskúsiš nejakú novú záľubu - napr. čítanie, maľovanie, turistiku, šport...?

 

24. deň: Prežívaj naplno prítomný okamih

Nerovnováha v človekovi môže byť spôsobená nesprávnym prežívaním prítomnosti, prítomného okamihu. Zameraj sa na realitu okolo seba - všímaj si bežné veci - svoje dýchanie, svoje kroky, ľudí okolo teba... jednoducho sa sústreď na to čo aktuálne robíš a povedz si, že to aj chceš robiť a naplno-- napr. ak v škole už myslím na to, ako sa budem cez prestávku, alebo doma hrať na počítači a pod. tak prítomný okamih mi uniká... nebudem mať z danej hodiny nič. /Iste viem, že sa ti tam možno nechce byť - ale aj to je realita, ktorá patrí k tvojmu životu - prijmi ju a snaž sa ju naplno prežívať a čo najviac z nej vyťažiť pre seba - napr. pre sebaovládanie v pozornom počúvaní.../

Božie Slovo: Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. (Mt 6,34)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Skúsiť nasledujúci deň uviesť do praxe tieto výzvy: chcem to, čo robím; robím to, čo robím; a robím to s láskou.

 

25. deň: Maj pod kontrolou svoju zvedavosť

Zvedavosť je veľmi dobrá vec. Je počiatkom poznávania. Ale môže byť aj zraňujúca - napr. ak manželka nedôveruje svojmu manželovi a pozerá si jeho poštu. Tak zraňuje vzájomnú dôveru. Alebo, keď je niekto zvedavý na nahotu druhého človeka - prebúdza v sebe tzv. voyerizmus. Zvedavosť vzhľadom k iným osobám je netaktná. Isteže máme spoznávať aj druhého človeka - ale veľmi citlivo a taktne. Pán Ježiš veľmi jasne hovorí, že ak hľadí niekto na ženu žiadostivo - už s ňou scudzoložil vo svojom srdci (porov. Mt 5,28).

Božie Slovo: Nežeň sa za náruživosťou, ale odvráť sa od svojej (hriešnej) vôle. Ak vyhovieš svojim náruživostiam, bude to na radosť tvojim nepriateľom. (Sir 18, 30-31)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Nekliknem a nebudem dlhodobo pozerať ani len na obrázok stroho odetého dievčaťa. Lebo aj to vo mne môže spustiť neželanú predstavivosť a žiadostivosť.

 

26. deň: PRAVIDLÁ

Desatoro - je základná mravná norma pre môj život (porov Ex 20, 1-18). Ježiš nám dáva aj nové prikázanie: "Milujte sa navzájom tak, ako som ja miloval vás" (Jn 13,34). Boh chce, aby sme neubližovali sebe a ani druhým - a dáva nám usmernenia čo máme robiť, aby sa nám to podarilo. Ku všetkým ľuďom by sme sa mali učiť pristupovať ako k bratom a sestrám - a aj tento pohľad by nám mal pomôcť nehľadieť na nikoho žiadostivo.

Je nebezpečné ak si začnem myslieť, že pre mňa akékoľvek pravidlá neplatia a že mne sa za ich nedodržiavanie nemôže nič stať - úplne to ničí náš charakter a vnútro.

Božie Slovo: Hriešnici mi kladú nástrahy, ale ja neopúšťam tvoje príkazy. Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu. Srdce som si upriamil tak, aby plnilo tvoje príkazy navždy a naveky. Nenávidím ľudí dvojtvárnych, ale tvoj zákon milujem. (Žalm 119, 110-113)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Existujú nejaké pravidlá, ktoré vedome nechcem rešpektovať?

 

27. deň: Chcieť Božie odpustenie

Svoj hriech a slabosť - zdá sa považujeme za neprekonateľné. Akoby nám chýbala skúsenosť so skutočným Božím milosrdenstvom, že existuje ruka Boha, ktorý nám chce skutočne pomôcť. Neexistuje totiž situácia, alebo stav - z ktorého by ma Boh nedokázal vytiahnuť.

Jeden mladý človek hovoril: "Čím dlhšie po páde odkladám svätú spoveď, tým hlbšie v tejto závislosti upadám." Treba ísť po páde čím skôr k Bohu poprosiť ho znova o odpustenie a novú silu.

Boh sa teší z nášho návratu.

Božie Slovo: Skús si v pokoji prečítať podobenstvo o márnotratnom synovi Lk 15,11-32. (Úryvok: I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. )

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Neuvažoval si o generálnej svätej spovedi? Skús osloviť nejakého kňaza, či by si pre teba nenašiel viac času na takúto svätú spoveď. Možno by si mohol vyhľadať nejakú duchovnú obnovu a pod. /Ak nemôžeš chodiť na sv. spoveď - skús aspoň nahlas pred Bohom vyznať svoje hriechy a poprosiť o odpustenie. Prípadne dá sa s kňazom porozprávať, aj keď by ti nemohol dať rozhrešenie./

 

28. deň: Buduj svoje vzťahy, priateľstvá

Nakoľko sa zaujímam o ľudí, ktorí sú okolo mňa? O ich radosti a starosti, o to, čo prežívajú? Som voči nim všímavý? Alebo sa bojím skutočných vzťahov, aby som nebol odmietnutý, zranený, zosmiešnený? Bolo by obrovskou chybou mať iba priateľov na facebooku a nestretávať sa s nimi osobne - nerozprávať sa s nimi.

(Skúsil si niekedy uvažovať o osobnom živote hercov a herečiek v pornografii? Ako oni prežívajú svoj každodenný život? Ich rodina, priatelia, životné radosti i starosti...)

Božie Slovo: Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.  (Prísl 17,17)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Zavolaj kamaráta/ov niekde - kde sa budete môcť aj porozprávať - a nepozeraj potom stále do mobilu.

 

29. deň: Ježiš je môj priateľ

Biblia predstavuje Abraháma a Mojžiša ako Božích priateľov. Mali s Bohom osobný vzťah. Naša viera je teda v prvom rade o osobnom priateľstve s Bohom - s Ježišom.   Neznamená to poznať ho iba z kníh, alebo z rozprávania druhých, ale osobne. Ak sa mi zdá, že nedokážem s ním nadviazať vzťah - tak ho poprosím, aby sa mi dal poznať, aby mi  dal milosť pocítiť jeho prítomnosť.

Pomôcky: ticho, modlitba, Sväté písmo, sviatosti, služba druhým - chudobným, poprosiť o duchovné sprevádzanie napr. kňaza...

Božie Slovo: Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. (Jn 15,15)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Nájdem si 20 minút ticha, aby som pouvažoval o svojom priateľstve a osobnom vzťahu s Kristom.

 

30. deň: Nauč sa skutočne milovať

Prejav lásky môže mať rozličné podoby. Možno si už počul o knihe 5 jazykov lásky (napísal Gary Chapman), vďaka ktorej môžeš zistiť, akým jazykom lásky hovoríš ty a akým tvoji blízky.

1. Slovo uistenia, že osobu milujem. Alebo to môže byť aj slovo ocenenia toho, čo osoba urobila. Vyžaduje si to pozornosť - všimnúť si kvality tej osoby.

2. Skutky služby - osoba potrebuje cítiť, že ju milujem prostredníctvom konkrétnych skutkov pomoci.

3. Fyzický kontakt - dotknúť sa osoby, pohladiť, pritúliť... samozrejme ten dotyk je rozdielny u manžela, manželky, kamaráta, kamarátky, dieťaťa...

4. Pozornosť - venovať osobe čas a pozornosť je tiež prejavom lásky. /Zobrať napr. manželku na večeru... syna, dcéru na huby, opekačku... kamaráta do hôr.../

5. Darčeky - vyberám darček milujúcej osobe nie podľa zľavy - ale podľa toho, čo by jej urobilo naozaj radosť. (Samozrejme, že si nemám darmi druhého "kupovať".)

Božie Slovo: Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.  (1 Jn 3, 18)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Akým hlavným jazykom lásky hovorím ja a niekto z mojich blízkych?

 

31. deň: Objaviť krásu sexuality

Boh je pôvodcom aj sexuality v človekovi. Sexualita je jedným z vonkajších prejavov lásky medzi mužom a ženou. On povoláva muža a ženu do spolupráce na stvorení novej ľudskej bytosti. Je to skutočne zázrak.

Sexualita a láska nesmú byť oddeľované. Sexualita, aby sa rozvinula v plnosti, potrebuje byť prežívaná v kontexte vernej a trvalej lásky. Ak oddelíme sexualitu od lásky - strácame plnosť ľudskosti - a uchyľujeme sa vlastne k sebauspokojovaniu.

Božie Slovo: Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom.  (Gn 2,24)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Pomodli sa svojimi slovami za silu žiť v čistote, či už predmanželskej, alebo manželskej.

 

32. deň: Ovládanie túžob

Máme rôzne túžby, potreby:

Fyziologické: Jesť, spať, pohybovať sa...

Psychologické: byť vo vzťahu, mať istotu, uznanie...

Duchovné: milovať a byť milovaný, poznať pravdu, prekonávať sa...

Tieto túžby sú dobré, ale aj oni musia byť pod kontrolou a ovládané.

Túžba po jedle je dobrá - ale ak nie je pod kontrolou - stáva sa obžerstvom.

Túžba po sexualite je tiež dobrá - ale ak nie je pod kontrolou - upadne do smilstva, cudzoložstva...

Túžba po materiálnych dobrách je v poriadku, lebo prispieva k dôstojnému životu človeka, ale ak nie je pod kontrolou - vedie k chamtivosti, krádežiam, podvodom...

Túžba po uznaní je tiež dobrá, ale môže viesť k pýche s rôznymi dôsledkami ako konflikty, žiarlivosť...

Božie Slovo: Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. (Gal 5,1)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Skúsme na začiatok ako liek použiť - pôst. Isteže sa týka predovšetkým jedla (nebudem preberať, prikladať si obľúbené jedlo...), ale môžem sa postiť aj napr. od Tv, PC, hudby...

 

33. deň: Čistota - nový zdroj sily

Čistota je pozitívna čnosť - nie je to iba zrieknutie sa nedovolených sexuálnych prejavov. Každý človek je povolaný milovať čistou láskou - či už žije v manželstve, alebo nie. Ovládanie mojich túžob zachováva moju dôstojnosť a umožňuje mi nájsť správne sebavedomie i skutočnú lásku.

Božie Slovo: Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.  (Gal 5, 16-25)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Pouvažuj - v ktorých skutočnostiach potrebuješ ešte viac zabojovať o svoju čistotu?

 

34. deň: Prekonaj svoje utrpenie

Utrpenie rôzneho druhu patrí k ľudskému životu. Isteže sa máme snažiť ho odstraňovať, ale často sa ho budeme musieť naučiť prijať a vysporiadať sa s ním.

Svätý Ján Pavol II. povedal, že svet ľudského utrpenia vyvoláva svet ľudskej lásky (keď vidíme niekoho trpieť - prebúdza to v nás súcit a túžbu pomôcť) a tiež povedal, že lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.

A Ježiš povedal, že nik nemá väčšiu lásku, ako ten, kto dá život za svojich priateľov. A nemusí to byť hneď smrť- iste to je aj zrieknutie sa svojho pohodlia, túžob a pod. z lásky k druhému.

Božie Slovo: Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. (1 Jn 3,16)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Zapozeraj sa na Ježiša na kríži a uč sa od neho milovať.

 

35. deň: Opraviť, čo som pokazil

Dnes skúsme pouvažovať o tom - komu som svojim správaním (závislosťou) ublížil a ako by som mohol pokazené napraviť.

Božie Slovo: Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človeku!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ (Lk 19, 1-10)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Ako napraviť aspoň jednu spôsobenú škodu?

 

36. deň: Pozri sa na cestu, ktorú si doteraz prešiel

Za posledné dni sme pracovali na:

- obnovení svojho sebavedomia

- zraneniach od druhých

- starostlivosti o svoje telo

- lepšom využití času

- odpočinku

- prežívaní prítomnosti

- ovládaní svojej žiadostivosti

- prijímaní Božieho odpustenia

- rozvíjaní priateľstva s Bohom

- učení sa čistej láske

- znovuobjavení krásy sexuality

- prekonávaní utrpenia

-  napravení toho, čo sme pokazili.

Vytrvaj - nevzdávaj sa - dlhá cesta je ešte stále pred nami. Aj po skončení týchto 40 dní sa môžeš vracať k týmto jednotlivým bodom a pracovať na nich dlhodobo.

Božie Slovo: Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť. V Pánovi sa bude chváliť moja duša; nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. Velebte so mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. (Žalm 34, 2-11)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Pomôž druhým na ceste k oslobodeniu sa - posuň im napr. tento článok.

 

37. deň: Objaviť radosť z dávania

Závislosť je určitý spôsob uzatvorenia sa. Uzdravujúco pôsobí, keď hľadám príležitosť poslúžiť druhým - osobitne chudobným. Už sa potom netočím iba okolo seba.

/V Eucharistii sa nám Ježiš dáva - a je pre nás inšpiráciou i posilou k dávaniu sa druhým - v obetavej službe. Často pristupuj k tomuto prameňu milostí./

Božie Slovo: Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz, a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.« Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“  (Lk 10, 25-37)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Ideš na sv. omšu a sv. prijímanie aj cez týždeň? Pomáhaš niekomu nejakou službou?

 

38. deň: Pomôž druhým

Skús pomôcť aj ty druhým, o ktorých vieš, že ich trápi nejaká závislosť, oslobodiť sa z nej. Tvoje minulé pády aj takto môže Boh použiť na dobré, lebo budeš vedieť dobre pochopiť ich situáciu a boj.

Božie Slovo: Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: »Učiteľ« a: »Pane« a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.  (Jn 13, 12-15)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Všimni si priateľov okolo seba - a opýtaj sa ich, čo ich trápi, či im môžeš nejako pomôcť, môžeš im postupne povedať aj o svojom boji a pomôcť im v tom ich zápase. Len treba byť veľmi citlivý - dôveru sa nedá vynútiť, môžeš si ju iba zaslúžiť.

 

39. deň: Raduj sa z nového života

Prehlbovanie vzťahu s Kristom ťa bude naďalej vovádzať do nového života, kde je sloboda, radosť a pokoj skutočný - nie len zdanlivý a chvíľkový.

Božie Slovo: Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. (Jn 15,11)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Cez čo konkrétne môžem znova viac prehĺbiť svoj vzťah s Bohom - kde mám najväčšie nedostatky: ticho, modlitba, Sväté písmo, sviatosti, služba druhým - chudobným, duchovné sprevádzanie...

 

40. deň: Vytrvať

Svedectvo: "Volám sa (.......) a som alkoholik. Dneska som nepil. Abstinujem už 10 rokov, ale každý deň si pripomínam, že som alkoholikom a moja úloha je, aby som bol triezvy najbližších 24 hodín. Viem, že som sa neuzdravil, moja závislosť je však stabilizovaná. No aj tá najmenšia kvapka alkoholu ma môže zasa zraziť k zemi."

Isteže namiesto alkoholu si tam každý z nás môže vymeniť - svoju osobnú závislosť - z ktorej sa chce oslobodiť. Aj na základe tohto svedectva vidíme, že potrebujeme neustále s našou závislosťou bojovať. Potrebné je vytrvať a nevzdávať sa.

Ak si došiel až na koniec tejto 40 dňovej cesty - pamätaj, že Boh vidí tento tvoj zápas a určite má z toho radosť - neboj sa je stále na tvojej strane a chce ti pomôcť naďalej vytrvať.

Božie Slovo: Ale túžime, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca, aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení.  (Hebr 6, 11-12)

Čo konkrétne môžeš urobiť?: Znova sa vráť k niektorým minulým dňom a snaž sa dané usmernenia ešte viac vovádzať do života. (Prípadne môžeš nasledujúce dni uvažovať postupne po jednom - nad nasledujúcimi slovami - trpezlivosť, bdelosť, dôvera, čistota, Eucharistia, svätá spoveď, modlitba, pravda, sloboda, zdieľanie, spoločenstvo, šťastie, obeta, sebazápor, nádej, práca, priateľstvo, rodina...)

 

 

 

 

Comments
sign-in-to-add-comment
[...] Našiel som zaujímavú knihu - a rád sa o pár myšlienok z nej podelím. Môže byť inšpiráciou pre tých, ktorí sa chcú dobre pripraviť na svoje manželstvo. Zdá sa, že ľahko nadobudnutý vzťah nemá často... [...] Čítať viac
Posted on 5/1/20 6:26 PM.