Blogs

« Back

Aby túžba po radosti a kráse neodvádzala od cieľa,

Aby túžba po radosti a kráse neodvádzala od cieľa,

ktorým je práca pre naše posvätenie. 29. november 2013

 

Požehnanie a pokoj nášho Boha nech je s vami v každom čase!

 

Tak, ako nemôžu byť len dni slnečné, nemôže byť ani „radosť“ bez pramienkov zamyslenia sa a aj zhodnotenia toho, čo je teraz skutočne, reálne  tu - vo mne, okolo mňa.

Čo mi dáva Pán pocítiť teraz?

Je tu nespokojnosť v niečom, čo som nedosiahla?

Je tu akési „zastavenie prúdu milostí“, kedy nevidím ďalší krok mojej cesty k Bohu a k ľuďom?

Je tu NIE od Boha, od ľudí? Je tu azda „otáznik“, „ neúspech“ , nenapredovanie v nejakej mojej činnosti, alebo diele, ktoré som mala urobiť, začať, zanechať, dokončiť?

Sú tu nedokončené veci?

Sú aj nezačaté, ktoré mali byť spravené?

Som na ceste? = pohyb, napredovanie, posun vpred? A moje spoločenstvo? Moja rodina? moja práca a kolegovia, kolegyne?

 

Našla som si zopár odpovedí, treba obnoviť smer.!

 

Je čas na hodnotenie, na stavenie nových cieľov a je čas na prácu na nich.

Je čas na zmenu.

Nemôžem vyzerať radosť, ak mám nesplnené úlohy... Nemôžem si vyberať hrozienka z koláča, ak som neupiekla chlieb... Nemôžem sa radovať z kvetov mojej duše, ak som nepoliala záhradku a neobriadila moje záhony... Idem polievať a strihať s mojim Záhradníkom! Určite tam nájdem aj kopu radosti! Z toho, čo môžem robiť inak, čo zanechať a čo premeniť... On má plán! On má pre mňa aj ľudí, ak budem pozorná, môžem ich nájsť! možno ich už aj mám, len treba vykročiť smerom k nim... Je čas. Ukončiť, čo nejde a skúsiť nový začiatok.

Idem k Bohu, počúvať a nasledovať, čo mi ukazuje dnes.

 

Chcem plniť jeho vôľu, nie moju. Chcem rásť a byť na osoh iným. Som na ceste s Ním... a s vami.

Preto odmietam všetko, čo nechce On... a hľadám to, čo chce On. Chcem lepšie hľadieť na to, čo mi chce darovať, aby som neprehliadla to, čo mi ponúka Pán, ak by som bola príliš zaujatá MOJIMI VECAMI a nezbadám tie JEHO...

Potrebujem teraz pohľad späť, hodnotenie a počítanie darov, ktoré by mohli byť a ešte nie sú..., chcem  nasledovať to, čo mi hovorí dnes jeho Slovo, okolnosti a udalosti môjho života.

Je na rade Práca - na rozdelení času, určenie skutočných priorít a cieľov, aby som si splnila potrebné povinnosti a nezaostávala v plnení Jeho vôle,  tak mi zostane dosť času aj pre radosť smileyktorá mi nikdy nechýba, aby som vám mohla zreferovať môj nezvyčajný adventný kalendárcheekyna ktorý sa veľmi teším už teraz! Musím robiť hodnotenie a plány, niektoré veci zmeniť, iné začať alebo dokončiť. Sú mnohé možnosti, ktoré ponúka verným Pán... jeho milostí plná je zem! Treba len uchopiť, vziať si, dovoliť Bohu obnoviť a podoprieť slabé, ostrihať uschnuté...  Musím sa posnažiť, aby som získala tie najkrajšie, najlepšie a hodnotné, ktoré ma posunú bližšie k Bohu a k vám!

 

Nech vás žehná, naplní radosťou z viery a nádejou zo spásy, nech vás posilňuje v odvahe a v láske a nech vás všade vedie a sprevádza Duch svätý,  a nech vás obdarí hojnosťou všetkých milostí náš Pán!

heart

Napriek všetkému neprestávam Bohu ďakovaťsmiley

+

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Ale prečo? Či ten cieľ nebude radostný a krásny, tak si máme privykať na niečo "menej hodnotné" alebo nebodaj " trpko stáviteľné", čo nám nechutí a na čo budeme "musieť" povedať, že je krásne, ak nechcem ísť do zatratenia?
Mávam so svojou predstavenou more škriepok. Ale toto jedno sa mi páči. Keď som bola novickou a hrala nádherný cis-moll valčík od Chopina, keď skončila, ponúkla mi stoličku a povedala: "A teraz urob kúsok neba ty!". Sadla som si a zahrala som Beethovenovu Sonátu mesačného svitu.
Potom otvorila Katechizmus Katolíckej cirkvi a povedala, že nič krásne, čo dal Boh do srdca človeka, nezmizne.
Nedávno sme boli spolu na inom koncerte, bol moderný, miešaný s hovoreným slovom a videoklipmi. Záverečná scéna bola obrovská reprodukcia Berniniho extáty sv. Terézie, kde anjel preráža šípom jej srdce. Sklonila som hlaviu a ona mi hovorí: "Neboj sa, Mária- to je iba baroko".....
Posted on 11/29/13 5:12 PM.
Ďakujem, Mária.
Presne tieto slová sú teraz pre mňa. A o mne.
Preto teraz v posledných dňoch (a týždňoch) tak málo píšem. Hľadám, snažím sa usporiadať si čas. Aby som nezanedbávala povinnosti, ktoré mi uložil Pán. Nechcem sa naháňať za malými milými darčekmi a radosťami... a pritom zanedbávať povinnosti - službu, lásku, prácu... a dary, ktoré ešte možno nevidím. Dary pre iných. A tiež pre mňa. Dary služby, pomoci... vytrvalosti, poslušnosti... lásky.

Podľa slova, ktoré mi poslal Duch pred takmer rokom: "Neprenáhľuj sa svojim jazykom, ani si nepočínaj nedbalo a lenivo pri práci!" [Sir 4, 34] emoticon
Posted on 11/29/13 5:31 PM.