Blogs

« Back

Chiara Badano

Chiara Badano

Chiara "Luce" Badano * 29. októbra 1971 + narodila sa pre nebo+ 7. októbra 1990 Prímenie "Luce" -Svetlo- dostala od Chiary Lubichovej zakladateľky spoločenstva Fokolaríni. Nazvala ju Božím svetlom, ktoré ožiarilo svet. Život Láska Svetlo - motto Chiary Luce - motto tých, ktorí nasledujú jej príklad života.

 

Áno, aj dnes žijú medzi nami - ľudia, ktorí sa úplne dajú Kristovi. Chiara je jedna z nich.

Bolo to obyčajné - neobyčajné dievča z talianskej rodiny...

Chiara Badano bola 25. Septembra 2010 v Santuario della Madonna del Divino Amore v Ríme vyhlásená za blahoslavenú.

Chiara Baldano sa narodila v malom talianskom mestečku, Sassello, v provincii Savona (diecézy Aqui) 29. októbra 1971.

Chiara bola jediným dieťaťom vodiča kamiónu, Ruggera Baldano, a jeho manželky Marie Teresy Caviglia. Po 11 dlhých rokoch manželstva boli stále bezdetní, aj keď túžbou ich srdca bolo mať deti. Je ľahké si predstaviť ich obrovskú radosť, keď dieťa prišlo. Od nich dostalo solídnu kresťanskú výchovu.

Ruggero Baldano(Chiarin otec): "Nemohol som si predstaviť manželstvo bez detí, takže keď som išiel von s kamarátmi, z ktorých mnohí boli ženatí a už mali deti, veľa som trpel, ale nikdy som nič nepovedal. len som sa modlil, a ja k tomu aj za jazdy, pretože som bol vodičom kamiónu. "

Maria Teresa Baldano (Chiarina matka): .. "Ruggero sa niekoľkokrát odišiel modliť do chrámu v našej diecéze a nakoniec jeho modlitby boli vypočuté Keď sa narodila Chiara, okamžite sme cítili, že ona bola darom od Panny Márie, od jej príchodu, milosť nášho manželstva zosilnela. Chiara zavŕšila našu jednotu a zvýšila lásku medzi nami. Vyrástla v krásne a zdravé dieťa a dala nám veľkú radosť. Hneď od začiatku sme sa cítili v našich srdciach, že Chiara bola nielen naším dieťaťom, ale v prvom rade, bola Božie dieťa, a ako také, sme ju museli viesť a rešpektovať jej slobodu. "

Chiara chodila do škôlky a do základnej školy v Sasello, rada sa hrala, mala rada šport, hrávala tenis, učila sa hrať na klavír. Bola radostným dieťaťom, mala rada deti. Ako 9 ročná sa zoznámila sa s hnutím Fokoláre. Toto hnutie ju oslovilo a podnietilo v nej túžbu žiť hlbší vzťah s Ježišom.

Uvedomila si, že nežila skutočne plným kresťanským životom. Rozhodla sa pre to, aby sa Evanjelium stalo centrom jej života.

Keď mala 14 rokov, presťahovali sa s rodinou do mesta Savona. Zažila mnohé radosti i problémy, v gymnáziu opakovala ročník, čo cítila ako hlbokú nespravodlivosť a veľmi tým trpela. Trpela aj výsmech spolužiakov, ktorí nerozumeli jej hlbokému životu s Ježišom a prezývali ju "mníškou". Udržiavala písomný styk s Chiarou Lubich, ktorá ju povzbudzovala a usmerňovala na jej ceste s Ježišom.

Bola oporou a vzorom aj vlastým rodičom. Jej pevný charakter bol vzorompre matku aj otca,

V januári 1989 jej diagnostikovali sarkóm kostí. Nasledovali vyšetrenia, operácie, liečeba chemoterapie, nádeje a sklamania, ktoré boli významne poznačené vrúcnym vzťahom k trpiacemu Ježišovi. keď ochorela, pýtala sa: "Ježiš, prečo?" Neskôr povedala: "Ježiš, ak to chceš ty, chcem to aj ja!"

Choroba postupovala, nádej na uzdravenie sa zmenšovala. Chiara trpela veľkými bolesťami, no morfín odmietala, lebo jej spôsoboval "zahmlenú" myseľ... Modlila sa, prijímala sviatosti. Vyžarovala neskutočnú radosť, prijímala návštevy mnohých mladých ľudí, kňazov, dávala im povzbudenia a rozdávala radosť napriek svojej ťažkej chorobe a utešovala svojicch rodičov, ktorí cítili, že sa s nimi onedlho rozlúči navždy.

Keď sa blížil čas jej odchodu za Ježišom, dala matke jasné pokyny, čo sa týkalo jej "svadobnej hostiny", ako nazvala svoju smrť. Pripravovala sa na stretnutie s Ježišom a matke oznámila svoje  želanie, aby na jej pohrebe nikto neplakal ale aby každý spieval z celej sily. Povedala čo chce mať oblečené, aké liturgické texty si želá a aké piesne. Matka plná žiaľu a smútku dostala od Chiary povzbudenie: Mami, neplač, veď vieš, že idem k Ježišovi...

Keď cítila, že sa blíži jej stretnutie s Ježišom, prijala sviatosti a volala Ježiša - opakovala: "Príď Pane Ježišu". 7. októbra 1990 sa narodila pre nebo.

heart

Proces blahorečenia

25. septembra 2010 sa uskutočnil proces blahorečenia v Ríme, v Aule Pavla VI. pri oltári Divino Amore, ktorému predsedal Arcibiskup  Msgr. Angelo Amato.

26. septembra 2010 sa konala slávnostná svätá omša na poďakovanie za blahorečenie, celebrovaná Eminenciou kardinálom Tarcisiom Bertone, sekretára v  Bazilike v Stato Paolo.Odhadom bolo prítomných približne 24.000 zúčastnených mladých ľudí z 5 kontinentov, vo viac ako 70 krajinách po celom svete.

Chiara Luce - Chiara Svetlo - pritiahla zástupy mladých ku Kristovi na celom svete. Jej priama, vyrovnaná a radostná osobnosť doslova žiarila, preto dostala to prímenie Svetlo od Chiary Lubich, zakladteľky Kresťanského hnutia Fokolaríni, s ktorou udržiavala Chiara Luce písomný kontakt formou dopisov nielen v čase svojho vstupu do tohoto hnutia, ale aj počas jej skúšok v období štúdia, ako a v čase utrpenia, keď ochorela na smrteľnú chorobu. Proces blahorečenia bol vysielaný do celého sveta, mali na ňom účasť priamo v Ríme i nepriamo na obrazovkách prenosu blahorečenia mladí Fokolaríni na celom svete. Mladí usporiadali na počesť jej blahorečenia koncert chvál, kde s radosťou prezentovali spoluúčasť a radosť z tejto Božej dievčiny, ktorá sa stala príkladom nielen pre vlastných rodičov, ale pre mnohých mladých, laikov aj kňazov  svedectvom svojho života. Ešte na smrteľnom lôžku sa rozlúčila so všetkými, a odišla k Pánovi v kruhu svojej rodiny.

Chiara Luce Badano žila svoj život svedectva a lásky Krista naplno a autenticky.

Milovala deti, jej živá a radostná povaha pritiahla mnohých. Mala rada pohyb, hrala tenis, športovala, mala rada tanec, spev, chcela sa stať letuškou... Skoro sa stretla s trpiacim Kristom, ktorý chcel byť od nej milovaný... Opora od Chiary Lubich jej pomohla pochopiť a prijať toto volanie...

Organizovala projekty na podporu chudobných detí, sama  o sebe hovorila, že "má všetko"- vlastnila svojho Ježiša, ktroý z nej doslova vyžaroval svoju prítomnosť, čo dosvedčujú mnohí, ktorí mali možnosť stretnúť túto dievčinu osobne.

Stala sa vzorom mladým, zrelým, kňazom, laikom, je ozdobou hnutia Fokolaríni a magnetom pre mladých, z ktorých mnohí nasledujú jej príklad života.

Stala sa príkladom a posvätením svojim rodičom, ktorí sa neskôr pripojili k hnutiu jednoty Fokolarínov.

Chiara Luce Badano je príkladom toho, že nie je rozhodujúce kde. ako nasledovať Krista DNES na tomto svete, mnohokrát plnom bolestí a smutných udalostí. Pravý opak bol jej mottom. Radosť, láska a svetlo... Veľmi skoro pochopila, čo má vyznačovať autentického kresťana a túžila po tom celým srdcom.

Chiara Luce Baldano sa ako mladé dievča rozhodla patriť úplne Bohu, žila spoločenstvo jednoty v hnutí Fokolaríni.

Pochopila, ako je možné milovať Krista opusteného a trpiaceho...

Bola naplnená prítomnosťou Ježiša..., ktorú dávala iným...

Ježiš jej dával silu niesť jej utrpenie...

Keď zistila, že sa nevylieči, pripravovala sa s radosťou na stretnutie s Ježišom.

Nestratila radosť a odvahu ani v čase utrpenia, pochopila a prijala ho ako súčasť cesty k Bohu a vedela ho žiť s Ježišom, ktorý ho niesol s ňou...

+++

Tí, čo ju osobne poznali, nezostali nezmenení. Ten, kto stretne v živote Krista, nezostane bez zmeny. Božia láska a jeho svetlo, premieňajú človeka tak, že to môže vidieť každý, ktorý takého človeka stretne vo svojom živote.

Preto sú svedectvá tak dôležité.

Budia v nás túžbu stať sa tiež autentickými a skutočnými kresťanmi, ako to urobila Chiara Luce Badano.

Chvála buď Bohu za toto dievča!

heart

Milí MK-áči, želám nám všetkým, aby sme hľadali a nachádzali,

aby sme mali oči otvorené pre to, čo nám Pán ukazuje

a aby sme si nezatvorili srdce pre jeho volanie.

Nech vás povzbudí príklad tohto dievčaťa,

nechajte sa potešiť jej radosťou,

ktorú dávala každému bez rozdielu už na zemi

a vieme, že to robí aj teraz, z neba,

ak ju o to žiadame.

+++

Nech je Chiara Luce oporou hlavne tým, ktorí majú ťažké životné skúšky a telesné či duševné utrpenia!

Kľudne zavolajte túto dievčinu, je nám na dosah smileya verte, že je možné,

aby vám vyprosila úľavu, uzdravenie alebo ducha radostnej obety!

heart

Chiara Luce, pros za nás všetkých!

Pomôž nám veriť Bohu tak skutočne, ako si to robila ty!

Pomôž nám stať sa "autentickými" kresťanmi, ako si to nazvala ty,

aby sme žili silu Evanjelia, ako si to robila ty!

nebo skutočne existuje! A ty si sa ho dotýkala už na zemi!

Prosím, pros za tých, ktorí ešte nenašli Pána, ktorí ho nemôžu stretnúť a ktorí si myslia, že nie sú milovaní!!!

Prosím, vypros potešenie, úľavu a silu viery a nádeje tým,

ktorí majú ešte stále v duši mnohé zranenia, lebo ich nevedia dať Ježišovi, aby ich uzdravil.

Chiara Luce, pros za nás!

Amen!

+++

Ďakujem tebe, Ježišu, za Chiaru Luce,

ktorá ukázala mnohým z nás cestu lásky, svetla a radosti

a ktorá svedčila o sile, ktorá plynie zo súhlasu s vôľou Boha,

ktorú ona prijala s láskou a stala sa svedectvom pre  nás dnes, v tomto svete!

Amen!

Chiara Luce Badano - v slovenčine

bude jednou z patrónov Svetového stretnutia mládeže v roku 2013 spolu s Jánom Pavlom II.

(San Paolo, 30. mája 2012)

 
Svetové dni mládeže je podujatie, ktoré sa koná každé dva roky.
Stretávajú sa na nich mladí ľudia z rôznych krajín, štátov a kontinentov sveta so Sv. Otcom.
Svetové dni mládeže majú svojich svätorečených alebo blahorečených patrónov. Mladí ľudia majú takto možnosť spoznávať život týchto svätcov a nájsť si medzi nimi vzor, ktorý sa budú snažiť nasledovať. Usporiadatelia Svetových dní mládeže
2013 poukázali na osemnástich patrónov, ktorí sú významnými svätcami a misionármi brazílskeho národa. Je medzi nimi aj Chiara Luce Badano a Ján Pavol II.
 
Ešte videjkosmiley
 

 

heartMK

 

 

Zdroje:

texty sú v taliančine, angličtine, poľštine, španielčine

http://www.chiaraluce.org/Life_it/Onda_it

http://www.chiaraluce.org/Life_en/Home

http://adonai.pl/ludzie/?id=100  

Našla som vďaka Evke V. a jej komentáru o blahoslavenej v džíínsoch článok v slovenčine:

http://www.kapucini.sk/pezinok?id=2&n_page=3&detail=435

Comments
sign-in-to-add-comment
Ďakujem Ti, milá Majka!
Chiara, ďakujeme ti, že si svetlom pre nás, že nám upriamuješ naše zraky a životy na pravé Svetlo.
Bože, ďakujeme ti za túto "džínsovú" blahorečenú, ako ju nazývajú mladí z celého sveta, ktorým, a nielen im, ukázala hodnotu života, ktorej stredom si ty, živý Boh!
Posted on 1/22/13 11:18 AM.
emoticon aj ja Ď.tebe Evičkaemoticon
Posted on 1/22/13 11:58 AM in reply to Eva Vráblová.
Ak Boh dá, ideme v apríli do Ríma, možno ju tam navštívimemoticon Teším sa!
Posted on 1/22/13 11:59 AM.
Prosím, pozdravuj ju aj odo mňa, Maruška! emoticon
Posted on 1/22/13 12:15 PM in reply to Mária Künzl.
Jasne! Urobím rada! emoticon
Posted on 1/22/13 12:31 PM in reply to Eva Vráblová.
Maruška, ešte raz Ti ďakujem za veľmi hodnotné príspevky, ktoré obohacujú moju dušu...Tvoje jazykové znalosti sú bohatstvom pre nás ostatných, ktorí poznajú iba materinskú reč...))
Chválim Boha za Teba! emoticon
Posted on 1/23/13 4:24 PM in reply to Mária Künzl.
Ďakujem za jeho úžasné daryemoticon Vďaka Evka za tvoje komentáre! Sú povzbudením a dávajú radosť spätnej odozvy! Posielam ich Ockovi ako vďaku do nebaemoticon
Posted on 1/23/13 4:45 PM in reply to Eva Vráblová.