Blogs

« Back

Chlapci chlapčiaci chlapi

Chlapci chlapčiaci chlapi

Video je o tom, čo robí z chlapca muža. Pastor výstižne rozobral časť z Jánovho evanjelia o raste a zrelosti chlapca a muža. Vhodné nielen pre chlapcov a mužov, ale aj pre maminy a rodičov, aj pre ženy a dievčatá vôbec.Máme zodpovednosť za to, s čím súhlasíme u našim drahých bratov, detí... a nielen ich:0)

http://www.youtube.com/watch?v=x0LiWbhM3W4&feature=relmfu&noredirect=1

V minivideu sa mi páčila otvorenosť Pastora, ktorý s vedomím vlastnej dôstojnosti muža a s dávkou odvahy hovorí pravdu o dozrievaní charakteru muža (a osobnosti vôbec). Je zaujímavé a poučné aj pre mňa, počúvať Evanjelium od Jána týmto spôsobom aplikované na rast charakteru kresťana. Na anglicky hovoriacich stránkach sú mnohé užitočné katechézy, zo slovenských sú príkladné katechézy od M. Kuffu, alebo české od V. Kodeta, ktorí ich podávajú skutočne autenticky, príťažlivým spôsobom, ktorý osloví a človek si povedané  ľahko zapamätá. Sú to osobnosti, ktoré vedia o svojich daroch, obohacujú nimi nás všetkých, vedia odvážne vystupovať a osloviť iných.

Comments
sign-in-to-add-comment
Toto je naozaj veľmi dobré, najmä tá časť o puberte...týka sa to naozaj nás všetkých...Myslím si, že my, ani naši rodičia nemali čas na nejakú pubertu. Mali sme viac povinností a práce a zodpovednosti, nemali sme čas "nechať pracovať" hormóny a vyhovárať sa, že za všetko zlé, čo sme v mladosti urobili, môže nejaká puberta!
Je vari čas dozrievania niečo, čo sa nedá "ukočírovať"? Niečo, čo sa deje mimo nás? Učme deti zodpovednosti za svoje činy! Aby naozaj z nich neboli aj v čase plnej zrelosti stále iba deti...
Posted on 11/1/12 9:15 PM.