Blogs

« Back

Kde je pravda?

Kde je pravda?

Otázku kládol Pilát Ježišovi... Tú istú otázku si mnohokrát kladieme aj my. Zaujala ma táto myšlienka...

Vetu som dnes začula z prednášky sestry Justíny M., benediktínky, ktorá hovorila o jednej téme, vysielali to v Katechizme na deň...

Pilát sa pýtal Ježiša: "kde je pravda?" čo v gréckom preklade naopak prečítané znamená: "Pravda je (stojí) pred tebou"... Tak to vysvetlila sestra Justína, ktorá písala na tému svoju prácu z teológie. Pilát mal Pravdu celý čas pred sebou. Nebol schopný JU vidieť...spoznať. Pravda je OSOBA, je živý Boh - človek. Pravda je pred ním živá....  Ježiš Boh Syn.

Pilát bol možno unavený, znudený, bol "iba" v práci", ako bývame aj my a Ježiš bol "jeden z mnohých", o ktorých vo svojej práci rozhodoval... Bol ovplyvnený ľudom, pod vplyvom "vlastného" zmýšľania... Kritériom je aj čistota srdca - nechcem mu podkladať nečistý úmysel, to o ňom neviem,  - viem len príklad z rozhovoru Ježiša s farizejmi, že "ho chceli" akoby vyskúšať, nachytať a pod. Oni nemali úprimnosť, keď sa Ježiša pýtali a Ježiš im preto mnohokrát neodpovedal...  Pilát nezabúdal myslieť na seba - pud sebazáchovy, "zadné dvierka", myslel azda na zachovanie zamestnania, priazeň  iných, pred ktorými bude zasa stáť...

Veta ma zaujala z toho dôvodu, lebo aj ja mnohokrát namáhavo hľadám "pravdu" a podľa slov Ježiša (písmo)  ju mám pred sebou! Isto, môže niekto namietať, že to "neplatí pre každú situáciu" alebo možno práve v nejakej náhlej veci nemáme na mysli  prítomnosť Boha.

Musím sa sama nad tým zamyslieť, pre moju konkrétnu vec, situáciu a  idem to "testovať" = žiť - naživo...od teraz... smiley

Samozrejme skutočnú odpoveď zistíme pohľadom späť, na situáciu, na udalosť, to je všeobecné kritérium poznania v živote nás ľudí, lebo nevidíme dokonale ako Boh, mávame "svetlé" okamihy a potom sme zasa v "normáli" - a poznávame ťažšie, po stíšení sa poznávame cez Neho a s Ním, v Slove, alebo v Duchu aj v mysli, v srdci zo slov Písma, ktoré už máme v srdci uložené, tu prichádza k nám Boh, je živý, skutočne prítomný...  Je taký, ako ho poznáme. Je Osoba, je Pravda, Láska, Dobro, je jednoduchosť, pokora, jasnosť-priamosť... milosrdenstvo... Boh je vždy tu, kedykoľvek.

+

Je životne dôležité, mať čisté srdce, myseľ - vždy, všade - je to potrebné kritérium pre poznanie pravdy. Potom je krok prijatia... Ak pravdu neprijmeme, odchádza...

+

S pravdou úzko súvisí s - prav (da) - odlivosť - ktorá nie je ničím iným ako pravdivosťou a čestnosťou pred Bohom a pred ľuďmi. Je to normálny postoj kresťana. Je to postoj života človeka v pravde a úprimnosti srdcavždy, aj pri hľadaní (a nachádzaní ) Boha - je to život s Kristom.

My sa pýtame a On odpovedá :o)

smiley

 

 

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.