Blogs

« Back

Keď plačú anjeli

Keď plačú anjeli

"Či nájde Syn človeka lásku, keď sa raz vráti na svoju zem?"

Sú ľudia, ktorí trpia hlad po spravodlivosti

Ľudia bez práce, starí, osamotení, ktorí nemajú nikoho, bez domova, bez rodiny, mladí narkomani, hráči, rozvedení, ktorí nemôžu zažiť radosť zo svojich detí, lebo im to zakázal zákon... ľudia, čo pracujú za žobrácku mzdu, ľudia, ktorí pri povodni stratili všetko, ľudia, na ktorých padla skala a zobrala im všetko, čo mali (to je celá obec v Rakúsku), ľudia, čo denne kladú svoje životy pri autonehodách, ľudia, čo zomierajú na alkoholizmus... ľudia, ktorých neošetria, lebo nemajú poistné karty, ľudia, ktorí zomrú pred dverami nemocnice (Rakúsko), ľudia depresívni (štatistiky ich počet nevedia vyčísliť, lebo sú to "nemerateľné veličiny"),  sú tehotné matky, choré na depresie, psychicky choré, ktoré keď porodia dieťa, odídu z pôrodnice do ústavu, sú matky, ktoré rodia za "ochrany exekúcie", a po pôrode odídu do nápravného zariadenia, sú matky, ktorým zoberú dieťa hned, ako sa narodí(Rakúsko!!!)..., lebo sú neplnoleté, drogovo závislé, bez rodiny, bez prostriedkov na to, aby sami vychovali svoje dieťa... Sú kňazi, ktorí nemajú veriacich, ich košiar je prázdny, bez ľudí, bez mladých... Sú kňazi, ktorí vyučujú tisíce mladých, ale žiadny z mladých nepočuje rehoľné, ani kňazské povolanie...

Sú ľudia čo všetko stratili, ktorí stratili seba, ktorí nemajú nikoho, kto by ich povzbudil - ani by to nechceli prijať, lebo sú ponorení do svojho utrpenia a už z neho nedokážu vyjsť...

Sú ľudia, ktorí živoria po láske..., ktorí zomierajú, lebo nikdy nezažili lásku.

Sú ľudia, ktorých nikto nenaučil, čo je  láska... ľudia, ktorí nikdy nepočuli o Bohu, ktorí nevedia, že tu je...

Sú ľudia, ktorí dobre vedia, že všetko patrí Bohu, ale majú hluché uši, nemé ústa, slepé oči a srdce z kameňa.

Sú medzi vami aj mŕtvi... a niektorí už zosnuli;

Sú to ľudia, ktorí hľadia iba na seba, ktorí nikdy nevideli brata, ktorý k nim vystiera ruky, ľudia, ktorí majú peniaze i práva, na lekára, na všetko. Majú vily, autá, majetky, no nemôžu "dať", lebo musia investovať, aby mali viac, na ešte krajšie vily a majetky. Veď kto nič nemá, je sám na vine... "čo ma po bratovi, nechcel "podnikať" - luhať, odierať iných, šľapať po každom, nechcel zradiť seba... Sú ľudia, ktorí si obliekajú iba značkové veci, ktorí majú luxusné autá a luxusné dovolenky, veď si na to zarobili vlastnými rukami...

Sú ľudia, ktorí zabíjajú - školáci - lebo im učiteľ ublížil, vystrieľali celú triedu (Amerika, Nemecko). Sú deti, čo vyvraždili svoju rodinu, lebo sa "cítili ukrivdené" (Rakúsko)... Sú ľudia, ktorí sa "nudia", a strieľajú z okna svojho bytu do ľudí(Amerika, Nemecko)... len tak... Ľudia, ktorí už ochoreli, a vystrieľajú iných ľudí v supermarkete(Amerika)... lebo už nevedia, ako ďalej.

Sú ľudia študovaní, ktorí nikomu nepomôžu ani s celou ich svetskou múdrosťou... lebo sa musia ďalej učiť a nemajú čas. Sú ľudia, ktorí majú majetky sveta - doslovne, lebo sú to majetky, ktoré patria iným...

Sú ľudia, ktorí nenávidia cigánov, čiernych, hrdzavých, červených, komunistov, kresťanov, študovaných, právnikov, politikov, deti, starých, biednych...

Sú štáty, ktoré uzákonia smrť nenarodených detí... štáty, ktoré "reformujú zdravotníctvo", až pokým z neho nič nezostane..., štáty, ktorých nezaujíma chudobný, chorý, opustený, bezdomovec, žobrák... štát sú ľudia, ako ja a ty. Štát, Cirkev sme MY.

Nemáme čas, nemáme peniaze, nemáme rozumnosť srdca... Stratili sme pokoru, lásku, milosrdenstvo, nevieme odpúšťať.

Pán oživuje aj dnes...

Plačú anjeli, plačú nad človekom.... plačú nad svetom...

Anjeli plačú nad matkami, ktoré nevedia milovať svoje deti, lebo milujú kariéru, alebo len prácu za mizernú mzdu, matky, ktoré nevidia, nepočujú, ako plače ich dieťa...

Plačú nad politikou štátov, ktoré majú tak preplnené programy, a stále "robia" nové a nové, kým ľudia zomierajú na uliciach...

Plačú nad úbohými ľuďmi, krajinami... kde zomiera láska.

Blahoslavení chudobní v duchu, ... blahoslavení plačúci, ... blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, ... Matúš 5, 1-10;

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať, prenasledovať a všetko zlé na vás hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami... Matúš 5, 11-12;

Bláznovstvo kríža

Len sa pozrite na svoje povolanie, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných, ani veľa urodzených; ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných;čo je svetu neurodzené, a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nikto nevystatoval. 1Korinťanom, 1, 26-29;

Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, ktorí idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. 1Korinťanom 1, 18;

"Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem"

"A kdeže je múdry? Kde zákonník? A kde mudrák tohoto veku?"

Neobrátil Boh múdrosť tohoto sveta na bláznovstvo"

Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha... 1Korinťanom 1,19-21;

Lebo čo je bláznivé, je u Boha múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. 1Kor1, 25;

VERÍM

Verím v Boha Lásku, verím, že láska na zemi ešte nezomrela. Verím, že Boh uzdravuje DNES a že uzdraví lásku človeka. Verím, Pane!

Pane, neprosím za seba, prosím za lásku! Pane, uzdrav lásku človeka na Tvojej zemi, Neprosím o peniaze, tých je priveľa, prosím za lásku! Prosím za múdrosť ľudského srdca - Tvoju múdrosť, nie našu, ľudskú. Pane, uzdrav našu lásku, lebo zomiera!

ĎAKUJEM, PANE

Ďakujem, Pane, viem, že si už vypočul moje modlitby. Chvlim Ťa, Pane, za tvoj kríž, za tvoju Lásku, za Tvoju Matku, za Cirkev, za kňazov, za rehoľníkov a rehoľnice, ktorí žijú pre Teba a Tvojich maličkých.  Ďakujem Ti, viem, že si poslal mnohých ľudí, ktorí zapaľujú pochodne lásky v srdciach iných. Ďakujem Ti, Pane, lebo viem, že Toja Láska nezomrie, ale je a bude naveky!

PS: sú ľudia... Pán posiela ľudí

ktorí zachraňujú lásku, ktorí milujú Boha a blížneho, ktorí majú veľa detí, ktoré učia o Bohu.

Viem, že viera bez skutkov je mŕtva... láska bez skutkov nie je láska... tak idem, Pane, s Tebou zachraňovať Lásku.

Pán poslal DETI - 6,7,8, -násťročné, ktoré sa denne modlia na kolenách ruženec za celý svet (Japonsko - deti v Európe sa nechcú a nevedia modliť ruženec...)

Pán poslal rodiny, ktoré dávajú život - deťom, starým, a majú dosť aj pre suseda, blížnych, hoci nie sú bohatí na peniaze, sú bohatí na lásku a majú oči, ktoré vidia, uši, čo počujú, srdce z mäsa... ako má náš Pán.

Pán poslal na svet deti, ktoré milujú Boha, milujú rodičov, poslúchajú ich a vedia, čo je úcta, láska  k blížnemu, čo je dávanie, čo je skromnosť...

Pán poslal mladých(Nemecko, Rakúsko, Slovensko...Afrika, Japonsko), ktorí sa mu s radosťou dávajú do služby, ako kňazi, rehoľnice a rehoľníci, aby zachraňovali s pánom na svete jeho Lásku.

Pán poslal ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale majú lásku, ktorí sú bezdetní, chudobní, ale z ušetrených peňazí zaplatili štúdium za kňaza "cudziemu" chlapcovi,...

Áno, sú ľudia, ktorí sú biskupmi v Tvojej Cirkvi, nemajú majetky, majú kopu ovečiek, o ktoré sa starajú o svoje a hlásajú Tvoje Slovo, kde sú povolania do kňazstva, do reholí (Afrika).

Je kňaz, ktorý založil rádio, ktoré vysiela IBA Božie veci - kde sa modlí, spieva a vysiela iba o Tebe, iba pre Teba,Pane, a je o ľuďoch, ktorí sú Tvoji, a kde sa denne modlí za celý svet...(Nemecko). Ľudia, ktorí tam pracujú, žijú z milodarov iných ľudí, a oni sami sú ťažkí profesionáli Lásky.

Je človek, ktorý založil dom modlitby, kde sa modlia ľudia k BohuDEŇ a NOC sedem dní v týždni - BEZ PRESTANIA -  za celý svet (Nemecko, Amerika)...

Je miesto (Medjugorie) kde sa modlia zástupy ľudí, aby bol zachránený svet...

Sú miesta (meditatívne kláštory nemecko, Rakúsko, Slovensko), kde sa modlia rehoľnice deň a noc pred Eucharistickým Kristom... za celý Boží ľud...

Chválim Ťa, Pane!

Cválim Ťa, Pane, za Tvoju Lásku k človeku, k ľudstvu, k hriešnikom.

Chválim Ťa, Pane, za Tvoje dary a bohatstvá v Cirkvi - nie finančné, nie, za tie skutočné... za sv.Omšu, kde rozdávaš Tvoju Lásku, seba, za Eucharistiu, za sviatosť zmierenia, za kňazov, biskupov, za bratov, za sestry, za študovaných, za politikov, za právnikov, za chudobných a za hriešnikov. Veď Ty si prišiel pre nich Pane. Chválim Ťa za ľudí, ktorí sú poslami Tvojej Lásky. Verím, že v nás rozpáliš Tvoju Lásku!

Ďakujem za Tvoj kríž, ktorý nie je symbolom, ale nástrojom spásy...

Ďakujem za to, že máš stále dosť ľudí, aby nezomrela na zemi Tvoja Láska!

Ďakujem za maličkých, ktorí rozosmejú plačúcich anjelov! Za maličkých, pokorných, ktorí zachránia svet!

Korinťanom 13, 13;

LÁSKA  JE!!!

Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne.

Teraz ostáva viera, nádej a láska, tieto tri; no najväčšia z nich je L Á S K A

Comments
sign-in-to-add-comment
Ďakujem Ti,milá Majka, že pozeráš na svet očami Lásky.
Posted on 8/10/12 2:48 PM.
Ďakujem Evička. Viem, že svet je v ťažkých skúškach... každý z nás to vie. Mnohí veľmi trpia a nemajú oporu ani pomoc, lebo nemajú Krista. Učím sa neplakať v smútku nevery ale sa chcem spájať s obetou Krista na kríži. Veď všetko máme premieňať na "nebeské zlato", čo nám nik neukradne... a klásť ho ako cenu zmierenia za všetkých, ako to robili svätí. Som veľmi rada, že som ťa stretla (zatiaľ len virtuálne)!!! Napíšem mail, dúfam že skoro ! Zdravím teba, aj tvoju rodinku a želám HBP(Hojné Božie Požehnanie)!
Posted on 8/12/12 1:04 PM in reply to Eva Vráblová.
Neviem, či to je tým prvým príspevkom ale naozaj mi prehovárate akoby zo srdca.
Len predstava plačúceho anjela mi nesedí.
Ale inšpirovalo ma to k napísaniu blogu.(Keď matky plačú nad svojimi anjelmi)
Inač naozaj pekné.
Ďakujem.
Posted on 8/12/12 2:02 PM.
to ma tesi, ze aspon inspiroval, mna ten nadpis napadol pre smutok ludi na zemi
Posted on 8/12/12 4:11 PM in reply to Jarmila Haragová.
Mas pravdu, Jarka vdaka za tvoju recenziu, este sa to len ucim. Nemala by som pisat hned, ale az po priprave :0)
Posted on 8/12/12 4:14 PM in reply to Jarmila Haragová.
Milá Majka, aj ja som šťastná za Teba...))) Ak dá Pán, určite sa stretneme aj naozaj. A možno iba raz v nebi, a potom si Ťa tuho vyobjímam, ako svoju milovanú sestričku :-)
Aj ja Ti želám HBP +.
A veľmi sa teším na ten mail! :-)
Posted on 8/12/12 8:15 PM in reply to Mária Künzl.
Nie - aspoň inšpiroval!emoticon
Mňa naozaj obohatili tieto myšlienkyemoticon
Je to napísané veľmi dobre.
Len som ho neprečítala hneď ( vyrušil ma ten nadpis a dĺžka.)
Predstavovala som si plačúcich anjelov a vtedy tá spojitosť s mamami.
Nechcela som, aby to vyzeralo ako ukradnutá myšlienka, preto som sem písala.
Prepáčte mi.
Posted on 8/12/12 8:26 PM in reply to Mária Künzl.
nemam co prepacit, nic sa nedeje, mozeme si tykat ak nevadi, poznam placuce maminky...robim s nimi v mojom zamestnani. Myslienky sa nekradnu, oni preskocia a posluzia dalsiemu, ved to je fajn. Pa, Jarka
Posted on 8/16/12 10:23 PM in reply to Jarmila Haragová.
Jej, Maria! Ja som si tento článok-blog dlho plietla s iným a až dnes som to objavila toľkokrásy, povzbudenia a úprimnosti. Dakujeeeeeeeeeeeeeem! emoticon emoticon emoticon
Posted on 8/16/12 10:26 PM.
Láska nikdy nezanikne!Všetci máme nádej,celý svet pre tu veľkú lásku nášho Pána a jeho i našej nebeskej matky P. Márie.Že ani jedna slza,bolesť,utrpenie nie je nadarmo. Verím,že aj slzy našich anjelov,veď všetci sme dostali toho svojho,sa raz zúročia v Božích plánoch. Ďakujem za výstižné a aktuálne slová. Dojatie a slzy......Nech Vás Boh žehná!
Posted on 8/17/12 7:58 AM.
emoticon
Tak je to potom super.
Nech ťa sprevádza HBP.
Posted on 8/17/12 2:52 PM in reply to Mária Künzl.
Osobne som z rodiny, ktorá je rozvedená. Žijem bez otca(ktorý ma vymenil za smilstvo), mám mamku, ktorá žila ťažký život(žila bez otca, od 9. rokov musela variť mojej babke a keď som bol malý, tak ju týral pred mojimi očami môj otec a žila chudobne) avšak keď začala podnikať uchvátili ju peniaze a občas mi pripadá ako Judáš, ktorý pre mince(30 strieborných) vydal na smrť Ježiška. Mňa síce na smrť nevydala, avšak mnoho krát sú jej prednejšie peniaze ako svoje vlastné deti. Modlím sa k Bohu, aby mal aj s ňou také veľké milosrdenstvo, ako mal so mnou(pretože verím v Neho vďaka Jeho snahe a milosrdenstvu). Trápi ma to isté čo aj Vás pani Mária. Boh zasahuje do života ľudí(aj ateistov, či ľudí s iným náboženstvom) avšak my ľudia to nevidíme. Prajem požehnaný deň, trápi ma to isté, čo Vás...
Posted on 8/19/12 12:30 PM.
Rada,Mária-irmuška!!! Ja som až dnes našla tvoj komentárik:0))) teším sa, že príspevok potešil!
Posted on 9/27/12 10:08 PM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Čítala som tvoj komentár až dnes. Vďaka za úprimné slová. Nie som smutná, ale smútim so smútiacimi a modlím sa za nich, hlavne za tých, ktorí spôsobili najviac bolesti. Pán prišiel hlavne pre nich. My (bez Ježiša) by sme im nikdy nedokázali pomôcť. No čo dokážeme my, s Ježišom, to odzbrojí aj najhoršieho človeka. Nikdy nemôžeme pochopiť Božie Milosrdenstvo. Je to nad naše sily. Pán nás uzdravil na kríži... vyprosujem aj tebe, Romanko, aby si pocítil silu a teplo Božej lásky, a radosť z uzdravenia... aby tie bolesti, zranenia z detstva úplne stratili moc... v tvojich myšlienkach i v celom tvojom živote! Nech ťa naplní Láska Božia a nech ťa Pán prežiari plnosťou svojej nesmiernej dobroty!!!
Posted on 9/27/12 10:16 PM in reply to Roman Bobaľ.
Majka,velké Pán Boh zaplaťemoticonNech ti Boh odmení za tieto slováemoticon)
Posted on 9/28/12 12:12 AM.
Kde som bola, že som toto prehlidla? Mária, výborne napísané!
Posted on 9/28/12 6:35 AM.
Vďaka, Niole:0) Chváľme Pána! Vieme, že bolesť a utrpenie tu budú až do konečného príchodu Pána! No nesmútime ale sa radujeme, lebo ideme s ním a nebojíme sa, lebo Pán je s nami, miluje nás a chráni nás! Nech sa stane čokoľvek, máme v ňom istotu, oporu a Lásku. Máme večný život v ňom, našom Bohu! Prosím za nás všetkých, prosím za ľudí, ktorí nepoznali Pána a žijú v zle...modlím sa za odpustenie osobného zla a hriechu a dúfam - verím v Božie Milosrdenstvo pre všetkých ľudí!
Posted on 9/28/12 6:37 AM in reply to Nicole Kavuláková.
Ďakujem, Anna! Verím, že Boh zbiera slzy a bolesť chudobných - tých, ktorí nemajú nikoho a ktorí nepocítili v živote lásku, ale iba bolesť a utrpenie...to sú jeho miláčikovia...jeho najdrahšie perly v Božom kráľovstve! To sú jeho malí svätí mučeníci dnešných čias, ktoré sú priamo účastné na Božej spáse sveta!
Posted on 9/28/12 6:42 AM in reply to Anna Peskova.
Dakujem...Pánovi aj tebe, Olinka!
Posted on 9/28/12 6:42 AM in reply to Oľga Cárachová.
Ľutujem, ale v tom období keď bol tento príspevok publikovaný som nechodila na Komunitu. Ešteže sa tu znovu objavil!!! Je pre mňa obohatením a poznaním duše, ktorá vníma vieru, lásku, spravodlivosť v takejto plnosti. Toto je príspevok, kde by sa mali množiť komentáre, lebo verím, že viacerí majú k tejto téme čo povedať.
Posted on 9/28/12 9:25 AM.
Showing 1 - 20 of 21 results.
of 2