Blogs

« Back

Martin

Martin

Bol synom pohanských rodičov. Už vo veku dieťaťa žil vieru v Boha. Vo veku dieťaťa daroval srdce Bohu. Pevná viera, odvaha, láska k Bohu a k ľuďom boli náplňou jeho života. Stal sa biskupom. Stal sa svätým.

Je to dnes svätý Martin, biskup z Tours (Francúzsko), ktorého sviatok sa slávi 11. novembra.

Narodil sa v roku 316(317 al.336) v v rímskom posádkovom meste Sabaria v Panónii, dnešné Szombathely v Maďarsku.Bol synom pohanských rodičov, Otec bol rímskym tribúnom (vysoká vojenská hodnosť), Hoci rodičia boli pohania, dohliadali na to, aby ich syn dostal dobrú mravnú výchovu. Martin sa bez vedomia rodičov (ako 10 ročný) prihlásil k príprave na katechumenát. Ako 18-ročný prijal krst od biskupa Hilára. Na otcovo želanie musel vstúpiť do vojska, ani tu však svoje kresťanské presvedčenie a vieru nestratil. Naopak. práve na tom mieste, ktoré si sám nevybral, svedčil o svojej viere životom.

Po 40 rokoch vojenskej služby mal byť odmenený, miesto odmeny si od cisára žiadal uvoľnenie z vojenskej služby. Chcel slúžiť Bohu a chudobným. Rozprávanie o udalostiach zo života tohto statočného muža bolo zachytené v knihe "Zlatá legenda" - "Legenda Aurea". Jedným z najznámejších príbehov je o rozdelení vojenského plášťa pre biedneho človeka:

V meste Amiens sa odohral aj ten známy príbeh, keď stretol pri svojej ceste na koni žobráka, ktorý sa triasol zimou. Martin všetko rozdal, nemal pri sebe nič, a tak mu dal polovicu svojho plášťa. Vtedy v noci sa mu zjavil Pán Ježiš odiaty polovicou plášťa, ktorý Martin daroval žobrákovi.

Martin nasledoval učenie biskupa Hilára, oddane bojoval proti bludu Arianizmu, ktorý bol v tých časoch veľmi rozšírený.

Roku 371 bol vysvätený za biskupa.

Za svoje sídlo si zvolil miesto asi dva kilometre od mesta Tours pri rieke Loire, kde vystaval drevený kláštor. Žil tam aj s asi osemdesiatimi učeníkmi. Nič nevlastnili, žili veľmi skromne. Martin zriedka opúšťal samotu, ale vedel rázne zakročiť, keď bolo treba. Keď dal cisárov brat Valens upáliť osemdesiat katolíckych kňazov, Martin sa vybral za cisárom Valentiniánom, aby ho napomenul. Valentinián si ho potom často volal ako poradcu na svoj dvor. Martin mal veľa zásluh aj na obrátení mnohých pohanov, ktorých bolo v okolí Tours veľmi veľa. Po zvyšok svojho života zostal skromným, poníženým, spával na holej zemi. Zomrel 8.novembra 397 v povesti svätosti. Jeho telo pochovali 11.novembra na cintoríne za mestom Tours. Na tom mieste teraz stojí veľký chrám, ktorý je mu zasvätený.

Zdroj:

http://www.zivotopisysvatych.sk/martin-z-tours-biskup/

Zdrojom mnohých príbehov zo života sv. Martina, biskupa z Tours sú spisy autora s menom Sulpicus Severus z roku 395, a zachovali sa aj listy a dialógy z misií, v ktorých je biskup Martin opisovaný ako skromný askét a konateľ zázrakov, ktorými prevýšil aj egyptských mníchov.

Príklad čestného života, túžba dieťaťa pohanských rodičov po viere v Boha, túžba po sviatosti krstu, čistota života počas vojenskej služby v armáde sú len niektoré z čŕt dnes už svätého Martina, ktorý sa stal biskupom v Tours.

V Bratislave je v Dóme sv. martina nádherná socha, ktorá zobrazuje Martina, ako sa delí o svoj plášť s bedárom ležiacim na zemi. V minulosti sa na sviatok sv. Martina konali pochdy s lampiónmi, tzv. procesie svetla na jeho pamiatku. Neviem, či sa dnes na Slovensku ešte konajú, bol to ekný zvyk. Na Martina sa pekávala hus, ktorá pripomínala historku o sv. Martinovi, keď sa ukrýval, aby ho nevolili za biskupa a husi ho prezradili:0)

Svätí sú pre nás oporou v živote nie len svojim príkladom života ale aj pomocou v bežných denných udalostiach, Sv. Martin biskup je pre mňa vzorom statočnosti a jednoduchej úprinej viery v Boha, ktorú nič nemôže udusiť. Ani chýbanie kresťanskej výchovy, vôľa rodičov, ani vojenská služba, ani útoky na Cirkev ani chudoba a ani iné mocnosti.

Sv. Martin, pros za nás, za našich kňazov a biskupov a za tvoju a Kristovu Cirkev dnes, v 21. storočí! Ďakujem Bohu a tebe, svätý Martin biskup z Tours, za tvoje svedectvo života!

Ďakujem Bohu a mojim rodičom, ktorí mi darovali úctu k svätým! Neviem si predstaviť chudobu duchovného života, keby som svätých nebola spoznala. Svätí mi boli vzorom a oporou od mojich rokov detstva a dovolím si povedať, že sú ňou podnes. Ich príklady ma posilňovali a viedli, príklad  života a ich živá opora je mi vzácnou pomocou aj dnes. Ďakujem Bohu a katolíckej Cirkvi za tieto poklady viery, za týchto statočných kresťanov, za ich svedectvo viery! Som šťastná, a ďakujem Bohu za to, že smiem patriť do katolíckej Cirkvi a mať účasť na jej bohatstve a daroch a že smiem mať účasť na živote v jej spoločenstve veriacich! Chválim Boha za kňazov a biskupov, ktorí boli a mnohí sú i dnes svedectvom statočného a svätého života a ktorí sú pre Cirkev obohatením a oporou!

Chvála Kristovi a Márii!