Blogs

« Back

Obrátenie k Bohu

Obrátenie k Bohu

"Obráť sa" a ver Radostnej zvesti Evanjelia. + Slová pre mňa pri požehnaní na popolcovú stredu.

Život je CESTA. Je na nej mnoho obrátení...

Obráť sa

Čím je obrátenie sa? Je odvrátením sa od niečoho, aby som mohla lepšie vidieť, počuť, vnímať... Obrátenie sa k niečomu - niekomu... K Bohu. Aj zmena niečoho, zmena spôsobu života, obrátenie ako zmena života. Obrátenie sa je najdôležitejšie. Preto je na prvom mieste v Ježišovej reči. Tvár a srdce, myseľ, zrak a sluch obrátené k Bohu, preč od lákadiel sveta, smerom k Bohu a k jeho plánu v mojom živote, aby som vyhľadávala a nachádzala jeho prítomnosť, potrebujem pokoj srdca... a rozlíšiť.. Aby som mohla konať rozhodnutia, potrebujem počuť Jeho hlas, a ísť za Ním, ísť s Ním...

Pôstny odev - moje srdce...

Roztrhnuté srdce pred Bohom mi umožní "vysypať" zo srdca to, čo tam nemá byť... Nie až tak jednoducho. Je to vedomé hodnotenie, premýšľanie o súčasnom spôsobe môjho života, a vedomé rozhodnutie sa pre zmenu, tam, kde treba meniť.... Vedomé zrieknutie sa = odmietnutie, odstránenie toho, čo nemá byť.

 

+

Púšť môjho srdca je plná vecí, podnetov, záujmov, hlasov... "toto všetko" ti dám... hovorí Ježišovi aj mne pokušiteľ... Ježiš odpovedá Slovom Božím. Ja hovorím Bohu - "to všetko odovzdávam tebe, môj Boh", nanovo sa rozhodujem pre to, čo chceš Ty.

Boh je moje všetko vo všetkom. Mám všetko. Ježiš - TY si môj DAR - Ann Voskamp

+

Som "kvások" - môžem rásť... môžu rásť iní, moji blížni... Boh je so mnou... a s nimi.  Málo? A predsa všetko, čo treba k rastu smiley

Som svetlo Božie - lebo Boh je so mnou. Svetlo svieti a tmy ho neprijmú - som svetlom ( som v Bohu), svieti božie svetlo - niet tmy... Boh je Svetlom pre moje chodníky... idem vo svetle... Slovo a Duch Boha...

Som soľ... málo jej treba na ochutenie... Málo stačí.

Pravda Božieho Slova o mne, o svete, ma oslobodzuje... od starého myslenia, činov, od klamstiev  od hriechu... Duch svätý ma vedie...

 

Som s Pánom na púšti

Púšťou je teraz moje srdce. Pán je tu so mnou, jeho Slovo ma vedie, počúvam jeho hlas, idem s Ním.

Málo je všetko. Je čas, chcem žiť z mála - matéria - (nie iba teraz - už stále) a chcem dávať iným, aby aspoň niektorí mali čo im treba...  môžem darovať Lásku a niečo málo z hojnosti tohoto sveta. Čo urobím jednému z Pánových maličkých?  Požehnávam, myslím lásku a živím v srdci lásku, žijem Slovo, sejem Slovo do môjho srdca, aby nieslo plody... modlitby, služby z lásky nie povinnosti, malé obety a skutky pokánia a zadosťučinenia...  Mt 25, 34-40;

Pozornosť Bohu - Pán je môj pastier, počúvam jeho hlas a nasledujem ho.     Jn10, 27;

Bdelosť - vyhľadávam Boha..., bdenie pri Ježišovi, keď hovorí, keď učí.... bdenie pri jeho Slove - Slovo Božie je olej do lampy srdca.    Lk 12, 33-40;

Vernnosť - vernosť v malom  Lk 12, 41-48;

Zmierenie - zmierenie sa so sebou, s tým, kým som, aký/á som, lebo som dokonalá pred Pánom... Zmierenie sa s inými - odpustenie darovať a prijať , prijať Božie dary... On neustále dáva život, potrebné milosti a dary bez konca...    Lk12, 58-59;

Pokánie úprimnosť pred Pánom, pred sebou, láska k Bohu - láska dieťaťa k Otcovi, ktorá plodí lásku k iným, aj lásku k sebe smiley

Chcem milovať Boha celým srdcom...! Miujem život s Ním! Radujem sa z nášho - z môjho Boha!

A nezabúdajme na vďačnosť smiley

+

 

Milujem ťa, Pane, moja sila;

Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.

Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.

Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, a budem zachránený pred nepriateľmi.                      Zo žalmu 18;