Blogs

« Back

Prečo milujem Cirkev

Prečo milujem Cirkev

jednoducho preto,

lebo je dar od Krista, Syna Božieho a Boh ju miluje. Cirkev je poklad nesmiernej hodnoty..., úžasné spoločenstvo...v ktorého strede je Boh... "predala" som pole, rozdala som všetko, čo ma učil svet, rozdala všetko, čo bolo menšie, ako ona... stratila  som všetko...všetko...aj seba... pre najdrahší dar, ktorý mole nezničia a vody neodplavia, ktorý nepodlieha móde ani zmenám názorov ľudí ale je večná ako Boh, ktorý nám ju dal a ktorý nám v nej zasa darúva seba...až do konca vekov...je s nami... Boh... Duch svätý...Slovo Božie...Eucharistia.... a my všetci, Boží ľud... pápež, kňazi, biskupi...v Bohu a s ním...to je Cirkev, ktorú milujem.

Milujem Cirkev, lebo je pre všetkých, nikoho nevytláča, nikoho nevynecháva, pozýva a vedie všetkých ľudí dobrej vôle, prijíma všetkých, deti, mladých, starých, silných, slabých, zdravých, chorých...hriešnych, aby ich posvätila... prijíma všetkých, ako matka, aj tých, ktorí sa stratili na svojej ceste..., a tých, ktorí ešte len uveria... Lebo Boh tak miluje človeka a nechce, aby sa stratil ani jediný... Dáva Krista, Slovo, Eucharistiu, sviatosti... žehná deti, rodiny, národ, svet...posväcuje nás... obnovuje nádej a vieru v Boha...rozdáva a oživuje lásku v srdciach ľudí...má pre každého...bohatstvo milostí...

Milujem Cirkev, túto ťažko skúšanú Nevestu Baránka, ktorá verí ako veril Ježiš, lebo vie, že Boh plní prisľúbenia, lebo  vie, že musí byť aj utrpenie kríža, aby mohlo prísť zmŕtvychvstanie.

Milujem Cirkev, lebo ma učí niesť kríž a učí ma nemalomyselnieť pre "krátkosť" utrpenia teraz, tu na zemi, lebo to, čo prisľúbil Boh je večné a nič nemôže zakaliť radosť z toho prisľúbenia, ktoré naplní, ako povedal...  a plní ho už teraz... blažený, kto verí, lebo má... pečať Božieho prisľúbenia vrytú v srdci a Boh ho nesie cez všetky trápenia a súženia času... Aj keby sa "zdalo", že nemáme síl, zasa vstávame a dostávame novú silu a radosť..., nádej, ktorá nás nesie.

Milujem Cirkev, lebo z nej mám život večný..., ktorý je už teraz, lebo ma oživuje a posväcuje, lebo mi dáva obnovu mysle a srdca, a napĺňamoje srdce až po okraj radosťou zo spásy ľudu... nie iba mojej, nie, celého ľudu, bez rozdielu výzoru a veku,, bez ohraničení ľľudskej mysle, bez ohľadu na "majetok", a tituly, ktoré pred tvárou Boha nie sú ničím...

Milujem Cirkev, lebo nám dala svätých, ktorí najrôznejším spôsobom zmajstrovali tento život na zemi a dáva mi odvahu, nekolabovať od strachu, keď vidím veci..., nebojím sa, lebo je so mnou Pán, moje Svetlo a moja spása...!

Milujem Cirkev, lebo ma naučila milovať všetkých a naučila ma, že nevadí, ak mňa niekto "nemiluje", lebo láska Boha oživuje lásku človeka, každého človeka, aj moja, nemôže ma už zraniť neláska iného človeka... naopak, ja mu môžem túto úžasnú lásku darovať, lebo jej mám toľko..., nemusím sa "obmedzovať" iba na tých, ktorí sú "sympatickí", milý v očiach iných ale smiem milovať ako On, ako Ježiš, ako František Asisský, ako mnohí Boží svätí, môžem, smiem milovať každého človeka... aj úbohých, "žobrákov" v očiach ľudí a každého jedného, komu chýba láska... Lebo boh tak miloval svet... a poslal Syna...poslal Lásku na tento svet a jeho stopy ešte stále svietia na svete...ja som sa ich smela dotknúť a teraz žiaria aj vo mne a prosím Boha, aby ich žiara zasiahla vás a celý svet...

Milujem Cirkev, lebo mi darovala dar odpustenia... najdrahší klenot Lásky Boha. Ona ma naučila, ako odpúšťať, aby toto odpustenie stalo milosťou pre iných..., lebo bez neho niet uzdravenia.

Milujem Cirkev, pre jej "Petra", ktorého Boh vedie a stále obnovuje, ktorý miluje ľud, ako jeho Majster Ježiš, ktorý chodí po zemi a hlása lásku Boha, nesie požehnanie Boha a rozdáva jeho dary...

+

Milujem Cirkev, lebo je v nej Boh a my všetci :o)

Milujem Cirkev, lebo ju miluje Boh :o)

Milujem Cirkev a ľudí, lebo Boh je láska...

Láska je večná a nikdy nezanikne...

...všetko pominie, láska je... neprestáva, neslabne, je mocná ako oheň a je večná!

Amen!

heart

Comments
sign-in-to-add-comment
Až bude hotovo, dáš prosím koment?
Lebo ako som si prihlásila notifikácie, tak mi pri každom "upgrade" príde mail... radšej si pozriem už až hotový článok. emoticon
Posted on 10/9/13 12:01 PM.
Posted on 10/9/13 12:54 PM in reply to Eva Baranovičová.
Maruška, ďakujem Ti za Tvoje krásne vyznanie emoticon
Posted on 10/14/13 5:49 PM.