Blogs

« Back

Slzy alebo radosť v Pánovi?

Slzy alebo radosť v Pánovi?

Samozrejme radosť!

Máme veľké šťastie, že Boh je Boh... Keby bol ako my ľudia, asi by to tiež dlho s nami nevydržal, keby sme iba plakali... Predstavme si, dieťa, ktoré stále plače a vôbec sa nijako nedá utíšiť..., je to skutočne problém! Hlavne, ak plač neprestáva, ak trvá dlho... A predstavte si dospelého, ktorý by iba plakal. Každý z nás zaplače, je to potrebné. No je potrebné aj prestať plakať alebo nariekať. Mohlo by sa nám to stať súčasťou charakteru...

Radi vidíme ľudí, ktorí sú radostní a dávajú (aj bez toho, aby o tom vedeli) akúsi radostnú atmosféru každému, koho stretnú. Taký je môj manžel. Hneď ako príde z práce, keď má za sebou napríklad jeden z horúcich letných dní, kedy roznášal poštu ľuďom. Príde domov radostný a vôbec sa nesťažuje! Mne sa často stáva-lo, že už v duchu hundrem na to a tamto a samozrejme sa to onedlho prejaví... v slove, v jazde autom, pri stretnutí s inými, je to potom v celom mojom správaní. Nuž to je smrť... radosti... Tak úspešne zaženiem ďaleko preč ducha Božieho vo mne a je to veľká prekážka na ceste chodenia s Pánom. Chcem chodiť s Ježišom, a počúvať jeho hlas, preto odmietam podobné hundranie, čo aj len v mysli. Ani zrnko toho nechcem mať! Nedám miesto niečomu takému. To je moje rozhodnutie. Mám tam miesto pre Boha, pre radosť. Radosťou chcem naplniť nielen môj tulec na horšie dni, ale celé srdce, aby tam stále bola, ak by z nej niekto potreboval nadeliť.

 

Slzy človeka sú dar

Je normálne, je ľudské, ak nás niečo bolí, vyjdú nám slzy. Môže to byť pre bolesť na tele, alebo pre smútok srdca z niečoho, zo straty veci, človeka, dnes aj milovaného zvieratka, o ktoré sme sa dlho starali a ktoré nám dávalo radosťa uľahčovalo nám svojou prítomnosťou naše dni. Môžeme plakať aj pre neúspech a pre to, že sa nám nedarí v živote. Môžeme plakať aj sami nad sebou... Môže tu byť ľútosť a snaha o nápravu, môže sa (a často tak je) vkrádať SEBAĽÚTOSŤ. Preto je treba spoznať, o čom sú moje slzy... Môžu byť ľudské, alebo od Ducha Božieho... Môžu osviežiť, môžu sužovať a prehlbovať smútok... Ľudské slzy sú dar. Boh ná ich dal na to, aby zmiernili tlak na srdci a uľavili v bolesti, a v duchovnom svete sú na to isté. Sú na zmiernenie tlaku z bolesti alebo smútku alebo aj vyjadrenie ľútosti nad niečím, čo sa týka nás, iných, Boha. Ak splnili účel, odchádzajú a človek sa cíti lepšie. Ak tak nie je, mali by sme vec, pre ktorú prišli, odovzdať čím skôr Bohu. Boh nikdy netrápi človeka, naopak. Okamžite uľaví a posilní. Aj bez sĺz.

 

Slzy človeka a radosť v srdci

Slzy sú pre úľavu a osvieženie, potom prichádza pokoj Boží... Niekedy treba jednoducho zvoliť jedno z nich. Smútenie a slzy bez konca sa ani Bohu nepáčia. Nedal nám ich na to, aby sme sa v nich utápali. Hovorí sa, že čo v srdci, to na jazyku (a na tvári) :o) Ak som v srdci radostná a šťastná, lebo patrím Kristovi, malo by to byť vidno aj navonok. Tak dokáže človek byť radostným dokonca v ťažkostiach života, a aj vtedy, ak ho niečo bolieva, lebo vie, že Boh ho s tým nenechá samého. Vždy pošle úľavu a vždy pomôže. Potom by mal zavládnuť pokoj a spokojnosť... ak nie celkom, tak sa ho hneď pýtajme... Je stále s mnami. Veď tak veríme.o)

Ďakujem Pane, za dar sĺz!

Dnes rozumiem tomu, prečo mnohí mladí tak túžia za radosťou, ľahkosťou v živote a po slovách Ježiša o bezstarostnom žití. a nie len mladí, všetci  po tom túžime. Tá túžba nás nesie k Bohu. Aj ja som hľadala to isté! Bolo to už dávno, ale a tieto veci sa musíme stále pripomínať, lebo sú život a nesú v sebe život. Sú to Boží poslovia, sú Božím volaním a ak sa nám Pán niekedy dal spoznať v niektorej situácii, nesmieme na to nikdy zabudnúť. Naopak. Cez túžbu duše po Bohu budeme ho hľadať stále viac a zistíme, že je tu! Boh chce naše blaho, dobro, radosť a plnosť všetkého už teraz už tu! Chvála Bohu sme to už pochopili, že nemáme "čakať" na neskôr. A o tom vám chcem týmto blogom vydať svedectvo. Niekedy mi Pán pošle takú myšlienku, ako teraz o tom rozpamätaní sa, aby vo mne oživil túžbu po jeho Prítomnosti a po živote s ním, ktorý je radostný, ľahký a úžasný! Veď On mi ho chce dať a ja ho len musím uvidieť a prijať! Hľadám jeho dary, t.j. zameriavam pozornosť na Neho vo všetkom, čo prežívam. Tak nachádzam dary. je ich stále viac.

Ďakujem Pane za Tvoju Prítomnosť! Ďakujem za  radosť!

 

Volím si Boha každý deň znova

Každý deň sa rozpamätávam na jeho prisľúbenia, každý deň si ho znova a znova volím Ježiša za môjho Pána, chcem byť s ním, pracovať s ním a ísť s Ním, kam bude chcieť. Ježiš je môj Boh, ktorý sa stará a nič mi nechýba.... On mi všetko dá, ak len upriamim pozornosť a poviem mu, čo ma trápi, čo potrebujem. Idem k Nemu, aj keď mám radosť, chcem ďakovať. Chodím s Ním a On je so mnou stále!

Dnes som požiadala Ježiša, aby mi poradil, ako mám dnes konať v mojom dni. Krátko po modlitbe odovzdania sa som si uvedomila že je so mnou. Rozľútostilo ma to, On je tak dobrý a vždy je tu, ak po ňom zatúži moje srdce. Začali sa mi rinúť slzy, lebo ja som tá, ktorá všetko zbabre a nepočúva ho... v tom som pocítila myšlienku o radosti:o) Máme sa bez prestania radovať.... a ja zasa nariekam... On chce moju radosť! Spoznala som krásu tej myšlienky:o) Veď Ten, ktorý sa stará bez prestania, by nemal vidieť stále iba moje slzy... aj tie od radosti majú zmysel len kratúčko... Musí ich vystriedať radosť a ďakovanie... Áno! Môj Boh je radosť, sila, krása, dobro... plnosť všetkého! Volím si Boha za môjho Pána a preto nemám dôvod k žialeniu... Chcem sa s ním a v ňom radovať stále znova... On napĺňa moje srdce svojou láskou a milosťou a ja mu ďakujem bez prestania! Chcem sa s ním radovať a pôjdem k nemu v žiali... Teraz je čas radosti! Amen!

Volím si dnes život Dt30, 19; Volím si Boha za môjho Pána, Boh je život, dáva život v plnosti.

Volím si radosť v Bohu, ktorý je moja sila a spása, moje všetko vo všetkom!

Radujte sa a srdce vám ožije!

Radujte sa bez prestania! Radosť a pokoj v Pánovi nech naplní aj vás!

Ďakujem Bohu za dar radosti!

heart

Malé spevavce pospevujú takmer celý deň. Ak ich zbadáme, poletujú a vyspevujú, podľa mňa je to nielen ich modlitba ale celý životný štýl radosti a bezstarostnosti, lebo majú, čo im treba a viac nepotrebujú, preto sú šťastné a žijú akousi ľahkosťou:o) Odteraz, keď ich uvidím (je to často:o), budem si vždy uvedomovať, že MÁM VŠETKO:o) Mám Boha a s ním aj v Ňom mám všetko :o)  Chcem mať z toho radosť ! Chcem, aby Boh videl, že ho prijímam a že som s Ním! Mojou radosťou chcem Bohu odpovedať na jeho starostlivosť voči nám:o) Chcem, aby videl moju radosť, lebo On je tak úžasný Boh, že sa z toho môžem skutočne naplno radovať!

Deti sú mi vzorom  -  nielen v  radosti :o)

Ak je dieťa v pohode - je to väčšinou času (nemám na mysli dieťatko choré) - je to najradostnejšie stvorenie! Je to malý dokonalý Boží človek bez starostí, bez trápení sa sebou a nad inými, optimálny obraz zdravého kresťana. Dieťa žije akosi bližšie k Bohu, je plné sily, radosti a má stále niečo naporúdzi, čím rozosmeje celé okolie:o) Nemá Bohatstvo, je chudobné pred Pánom... nemá "nahromadené" majetky "čohosi", nemá  "priveľa" "skúseností" dospelého, ktorý si ich často zafixuje naveky a nedokáže ich potom pustiť, keď už sú dávno minulosťou. Ba čo viac, najradšej by ich všade "rozdával"...vhodne či nevhodne. Skúsenosti - to je jediná vec, ktorú musí získať v živote každý z nás sám. Každý prežíva život vlastným spôsobom, díva sa na svet svojimi očami, nie našimi... žije tak, ako jeho vedie Pán... dalo by sa povedať, že väčšina skúseností je "neprenosných" na iných :o) Naproti tomu radosť je deliteľná pre mnohých :o) Zaujímavé :o)

 

Ďakujem za dar radosti!!!!

Chcem, aby sa radosť stala mojim životným štýlom, ako u tých spevavcov. S úsmevom, alebo aj bez neho (veď nikto nehovorí, že sa stále máme iba usmievať... úsmev musí vychádzať z hĺbky srdca, v ktorom je Boh. Vyjde aj sám od seba, ak tak cítime... Sme slobodní... sme stvorení pre radosť.  Iba úprimný a čistý úsmev je inému darom. Ak sme radostní, usmievajme sa v srdci... a azda aj navonok:o)

+

Nech vás žehná Boh radosti, nádeje, viery a lásky a pomyslite. On je tu stále! Nech vás naplní radosťou a láskou až po okraj duše a nech vás radosť z Neho nikdy neopustí!

Radujme sa s Ním a v Ňom bez prestania!

+

Našla som cestu do radosti, našla som cestu do raja... na tejto ceste do večnosti ideme spolu TY a ja!!!!

Ak stretneme Boha v našom živote, musí sa niečo zmeniť. Musíme sa zmeniť. Neeistuje človek, ktorý po stretnutí s Pánom neobrátil svoj život naruby, lebo predal všetko, čo mal, a všetko pokladá za nič, okrem Ježiša.... A s Ním má všetko, čo mu treba k životu, dostáva to deň čo deň. Hojnosť všetkého a navrch poriadnu dávku radosti.o) lebo stretol tohoto úžasného  Boha!

wink

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.

Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.

Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. :o)))

Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“   Ján 15, 1-8;

Amen!

+

Zostávajme s Ježišom, napojení na jeho Slovo, ako ratolesti na viniči, nech je oslávený našimi skutkami vo viere, nesme ovocie a buďme jeho učeníkmi:o)

Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.... Gal5, 22-23;

Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. Gal 5, 25;

+

Comments
sign-in-to-add-comment
Ďakujem za slzy radosti.
Posted on 8/5/13 11:42 AM.
A ja ďakujem za všetky slzy, lebo Boh nás neurobil z mramoru.
Posted on 8/5/13 12:48 PM.
Plačem s plačúcimi a po slzách prechádzam k modlitbe a prosím o úľavu a povzbudenie pre každého, kto trpí . O tom však nie je reč v tomto blogu. Blog je o rozhodnutí ísť v radosti. Život v radosti je rozhodnutie, ktoré si treba opakovať, kým sa nestane základnou myšlienkou života, potom aj životným štýlom.
Posted on 8/5/13 1:07 PM.
Páči sa mi úsmev Ježiša:o) aj Márie, jeho Matky... je v nich nádhera neopísateľná slovami... je dôstojnosť, hlboká pokora, krása, láska bez predstavy... žiaden maliar sveta by ich nikdy nenamaľoval, keby nám Boh nedovolili "nakuknúť"... na ich krásu... tak nádherne podobnú ľudskej dokonalosti... Ďakujem za maliarov, ktorí sa o to pokúsili... ďakujem Bohu za túto milú pozornosť...
Posted on 8/6/13 12:02 PM.