Blogs

« Back

So Slovom nie len v Advente

So Slovom nie len v Advente

Biblický Advent je niečo úžasné. Poskytuje pevný základ a každý si môže vybrať z bohatej ponuky sprievodných doplnkov - hudbu alebo spevy. Milujem jeho Slovo...

Texty Starého zákona sú  "ako stvorené" :o) na vzbudenie nádeje a upevnenie vzťahu k Bohu po každej stránke, na to sme ich dostali. Nie, aby sme sa preli o "zákonníctve" tých čias, alebo tých dnešných, lebo aj dnes je zákonníctvo veľmi rozšírené... To teraz nie je témou.  Slovo máme meditovať, čítať, hovoriť ho, vyslovovať slová a vety v hĺbke viery, živiť sa ním, čítať znova a znova a počúvať, čo rezonuje v duši, čo hovorí dnes mne. V Božom Slove hovorí Boh mne osobne, počúvam ho a riadim sa tým, čo mi odhalil dnes.

Knihy starozákonných prorokov sú plné nádeje, sú plné slov povzbudenia a silnej túžby po Bohu. Vraciam sa k nim nielen teraz v Advente, ale hocikedy, keď sa naskytne úryvok z nich pre dennej voľbe textu. Vždy ma naplnia pokojom a nádejou aj odvahou a silou v skúškach v mojom putovaní. Ukazujú mi horúcu lásku Boha, mocného ochrancu v dnešnej neistote, láskavého Boha, ktorý mi všetko dá, čo mi práve treba... Tak aj v tohoročnom Advente.

Počas týchto predvianočných adventných dní som počúvala úžasnú prednášku na tému "Prichádzajúci ženích", autor čerpá zo starozákonných textov, nie je bez súvislosti s Adventom. Je akýmsi nasmerovaním na Eschatologický príchod Krista na konci vekov, ku ktorému kráčame teraz, predovšetkým v Advente je téma veľmi aktuálna. V prednáške je nádherné nadšenie autora pre Božie veci, je tu vyzdvihnutý význam lásky Boha k nám osobne, ktorý je počiatkom a podstatou lásky človeka k Bohu a k blížnemu a základom pre zdravie vzťahov medzi ľuďmi, ktoré dnes trpia ako ešte nikdy predtým. Bez pochopenia alebo objasnenia tejto lásky Boha k nám,  ktorej síce mnohí hovoria a píšu, ale Johannes o Bohu hovorí tak, že je to úplne iné a predsa nám blízke. Texty Písma nie len čítal, meditoval, on sa ich modlil, hovoril ich, pil ich.... dalo by sa povedať, úplne je nimi preniknutý a tomu zodpovedajúc mu Boh odhalil nádherné tajomstvá... ktoré on dal do slov tej prednášky. Sú veľmi aktuálne, týkajú sa najdôležitejšej  záležitosti - živého vzťahu k Bohu a porozumenie jeho druhému príchodu, v ktorom žijeme a o ktorom sa nikde nehovorí, hoci je to top aktuálne práve dnes. Kristus prichádza dnes, ako Pán a Kráľ sveta a nebies... Aj to je Advent...Prežívame príchod Boha v podobe dieťatka a zameriavame zrak na jeho druhý príchod v sláve. Preto či chcem či nie, je dôvodom pripravovať sa naň, spolu s prípravou v Advente. To je život zo Slova. Nie je možné rýchlo ísť ďalej, a zasa končiť "vo všednom dni", Slovo musí najskôr padnúť do pôdy vlastného srdca... aby ho mohlo meniť a obnoviť. To sa už udialo, hoci slovám v podobe textu bez počutia tej prednášky niečo podstatné veľmi chýba, napíšem z nich blog... už sa na to teším, viem, že poteší aj vás :o)

Všetkým vám želám požehnané dni Adventu!

+

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.