Blogs

Entries with tag my .

Nepriateľské názory

niekoľkých ľudí sa objavili na stránkach internetu priamo na na adresu osoby pápeža Františka I.
Read More About Nepriateľské názory »

Ďakujem za prebudenie

Ďakujem Bohu a ľuďom, rodinám a deťom, otcom biskupom a kňazom a vôbec všetkým zúčastneným za uskutočnenie aj za pokojný priebeh pochodu za život. Bola to mimoriadna akcia, ktorá sa zapíše do dejín, podobne ako "sviečková manifestácia". Je mocným vyjadrením zmýšľania ľudí, ktorí si uvedomujú, že základné hodnoty nesmú byť napádané a ničené. Zároveň si uvedomujem, že to nie je...
Read More About Ďakujem za prebudenie »

Pokoj a mier pre Sýriu

Modlitba, pôst, zmierenie.
Read More About Pokoj a mier pre Sýriu »

Modlitba za nepriateľov?

Výzva pápeža Františka na modlitbu a pôst pre Sýriu. Ježiš nás veľakrát nabáda, milovať nepriateľov. Ukázal nám životom, ako to robiť
Read More About Modlitba za nepriateľov? »

Nová Cirkev

Kto by si neželal, krásnu, obnovenú Cirkev? Aby bolo všetko zasa dobré a pokojné? Želá si to každý z nás.
Read More About Nová Cirkev »

Prečo sa nedá

niečo urobiť, dosiahnuť, poriešiť.
Read More About Prečo sa nedá »

Dajme pozor

Máme iba toto dnes! Chýbajúce skutky a ľahostajnosť ľudí v minulosti mali fatálne následky pre dnešok... Máme moc, danú od Boha, máme ju pre dnes... Hľadajme rýchlo, kde je naše pole. Je čas.
Read More About Dajme pozor »
Showing 10 results.
Items per Page 50
of 1