Blogs

Entries with tag radosť a vďačnosť .

Taká obyčajná nedeľa

Jedna z mnohých, kedy som po nočnej službe bojovala so svojim "nižším ja" ako ho nazývajú psychológovia alebo so svojim "somárikom" ako ho nazval braček sv. František :o)
Read More About Taká obyčajná nedeľa »

Ďakovať za VŠETKO

"Ustavične sa radujte. A pri všetkom vzdávajte vďaky." (1Sol 5, 16-18)
Read More About Ďakovať za VŠETKO »
Showing 3 results.