Blogs

Entries with tag strach .

Nebojme sa!

Ježiš po svojom odchode k Otcovi mnohokrát stretol "svojich" apoštolov a ženy. Mnohokrát, pri každom zo stretnutí im zaželal pokoj a povedal im, aby sa nebáli.
Read More About Nebojme sa! »

Ďakovať za VŠETKO

"Ustavične sa radujte. A pri všetkom vzdávajte vďaky." (1Sol 5, 16-18)
Read More About Ďakovať za VŠETKO »
Showing 2 results.