whole-profile
Veriť v Ježiša Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa. Evanjelizovať. Pozývať ľudí do živého vzťahu so živým Bohom. Mojím heslom je: KTO MÁ BOHA, MÁ VŠETKO.

Stefan Patrik belongs-to:

Friends

Štefan Hrbček
Mária Duľová
Marián Dávid
Jozef Hlinka
Anna Lojeková
Martin Lojek
Robert Krett
Juraj Malobický
January 19
3:36 PM
April 9
Stefan Patrik Kovac commented on Anna Lojeková's blog entry, Výborne...., in Anna Lojeková.
6:37 PM
Stefan Patrik Kovac commented on Stefan Patrik Kovac's blog entry, Pokoj Vám, sestra. Nebolo to 5000 "len tak", ale p....
6:07 PM
Stefan Patrik Kovac commented on Stefan Patrik Kovac's blog entry, Pokoj Tebe, Július. Článok bol o tom, aby sme sa t....
6:03 PM
Martin Hušvár and Stefan Patrik Kovac are now friends.
5:53 PM
5:53 PM
5:53 PM
Subscribe to Stefan Patrik Kovac's activities. (Opens New Window)