« Back

Ráno svedectva

Ráno svedectva

Pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom

Moje svedectvo sa opiera o Svätého Ducha. Čakám od neho, že On mi pripomenie, On ma naučí pochopiť čo niekedy nedokážem a nemôžem zniesť... Musím prosiť Svätého Ducha, prijať ho, podrobiť sa mu, aby ma naučil v čase zabúdania „pripomenúť“ a v čase slabosti dá odvahu a silu. Od začiatku byť s Ježišom, od začiatku života, povolania, od začiatku modlitby, aby som dokázala vydávať svedectvo o Ježišovi.

 

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Boh, Pán, je naším svetlom.

Mt 10,17-22 Ježiš povedal svojim apoštolom: „Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.

Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

 

 Jn 15,26-27    Jn 15,26-27    Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.  Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

 
 

 

Obr. : google