Anjel Pána so Svätým Otcom: Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo

Vatikán 25. júna – Pápež František sa dnes na poludnie stretol s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána. Vo svojom zamyslení nad odkazom liturgických textov 12. cezročnej nedele zdôraznil Ježišovu výzvu učeníkom, aby sa nebáli prenasledovania pre Evanjelium. Vysvetlil, že sa žiada nielen odvážne vzdorovať fyzickému prenasledovaniu, ale aj skrytým formám odporu a boja proti Evanjeliu. Medzi...
Read More About Anjel Pána so Svätým Otcom: Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo »

Slováci si v Ríme pripomenuli blížiaci sa sviatok sv. Cyrila a Metoda koncertom

Rím/Slovensko 21. júna – Bazilika sv. Praxedy v Ríme včera hostila premiéru koncertu s názvom „Slovenské žalmy z Bojnej“. Išlo už o tretí ročník hudobného podujatia vo Večnom meste pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Cyrila a Metoda. Autori skladieb sa tento raz nechali inšpirovať archeologickými nálezmi z Bojnej z veľkomoravského obdobia: zlatými plaketami a bronzovým zvonom. Deväť...
Read More About Slováci si v Ríme pripomenuli blížiaci sa sviatok sv. Cyrila a Metoda koncertom »

Slávnosť Božieho Tela v Lateráne: Eucharistia je liek na rozkúskovaný život

Vatikán 18. júna – Na priestranstve pred Lateránskou bazilikou dnes o 19. hodine slávil Svätý Otec František spolu s veriacimi Rímskej diecézy omšu zo Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V homílii poukázal na jeden z dôležitých aspektov Eucharistie, ktorým je pamiatka. Upozornil na uponáhľanosť doby, ktorá človeku nenecháva čas spomínať. Neustále sa ženie za rýchlo ubiehajúcim...
Read More About Slávnosť Božieho Tela v Lateráne: Eucharistia je liek na rozkúskovaný život »

Ranná homília pápeža Františka: Máme poklad v hlinených nádobách

Vatikán 16. júna – Buďme si vedomí, že sme slabí, zraniteľní a hriešnici. Jedine Božia moc zachraňuje a uzdravuje. Tak znela jedna z kľúčových myšlienok dnešnej homílie pápeža Františka, ktorú predniesol počas rannej omše v Dome sv. Marty. Potrebujeme Božiu moc, aby sme boli spasení Nikto nemôže „zachrániť sám seba“, potrebujeme „Božiu moc“, aby sme boli spasení, pokračoval ďalej vo...
Read More About Ranná homília pápeža Františka: Máme poklad v hlinených nádobách »

„Slovenské žalmy z Bojnej“ zaznejú v Ríme pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda

Slovensko/Vatikán 16. júna - „Slovenské žalmy z Bojnej“ zaznejú v Ríme pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Cyrila a Metoda, štátneho sviatku Slovenskej republiky a sviatku spolupatrónov Európy. Koncertný program s mottom „K tebe, Pane, dvíham svoju dušu“ (Ž 25) s husľovým virtuózom Daliborom Karvayom a sólistami Dušanom Jarjabekom, Sisou Lelkes-Sklovskou a Otokarom Kleinom sa...
Read More About „Slovenské žalmy z Bojnej“ zaznejú v Ríme pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda »

Pápež biskupom Panamy: Verte v laikov a dajte šancu mladým

Vatikán/Panama 9. júna – Obsah včerajšieho stretnutia biskupského zboru Panamy so Svätým Otcom Františkom pri návšteve Ad limina priblížil pre Vatikánsky rozhlas Mons. José Domingo Ulloa Mendieta. Predseda Konferencie biskupov Panamy a arcibiskup hlavného mesta krajiny charakterizoval  stretnutie s pápežom ako „bratské“. Maličkej krajine, ktorá má pred sebou náročnú úlohu hostiť...
Read More About Pápež biskupom Panamy: Verte v laikov a dajte šancu mladým »

Svätý Otec v rannej homílii: Prosme o srdce otvorené Duchu Svätému

Vatikán 22. mája – Len Duch Svätý nás učí povedať: „Ježiš je Pán“, uviedol vo svojej homílii pápež František pri dnešnej svätej omši v Dome sv. Marty. Svätý Otec podčiarkol, že musíme otvoriť srdce na počúvanie Ducha Svätého, a takto budeme môcť vydať svedectvo o Ježišovi Kristovi. „Buďte spokojní, nenechám vás ako siroty“, pošlem vám „obhajcu“, Ducha Svätého, aby sa vás zastával pred...
Read More About Svätý Otec v rannej homílii: Prosme o srdce otvorené Duchu Svätému »

Ranná homília pápeža Františka: Ježišov pokoj nie je bez kríža

Vatikán 16. mája – Skutočný pokoj nemôžeme vyrobiť sami, je to dar Ducha Svätého. Toto je hlavná myšlienka homílie, ktorú dnes ráno predniesol pápež František v Dome sv. Marty. Svätý Otec tiež podčiarkol, že „pokoj bez kríža nie je Kristov pokoj“ a pripomenul, že len Pán nám môže darovať pokoj v súžení. Pri svojej homílii pápež František vychádzal z dnešného evanjelia (Jn 14,27-31a), v...
Read More About Ranná homília pápeža Františka: Ježišov pokoj nie je bez kríža »

Druhý deň apoštolskej púte pápeža Františka vo Fatime

Vatikán/Fatima 13. mája – Pápež František dnes zavŕšil svoju púť do  miesta mariánskych zjavení vo Fatime kanonizáciou dvoch súrodencov Františka a Hyacinty Martových za účasti pol milióna veriacich. Okrem toho Svätý Otec osobitne požehnal chorých a stretol sa pri obede s portugalskými biskupmi. Svätý Otec sa v skorých ranných hodinách v priestoroch Domu Našej Panej z Karmelu stretol...
Read More About Druhý deň apoštolskej púte pápeža Františka vo Fatime »

Homília pápeža Františka vo Fatime: V nebi máme Matku

Vatikán/Portugalsko 13. mája – Prinášame v plnom znení homíliu pápeža Františka, ktorú predniesol počas svätej omše pri príležitosti 100. výročia zjavenia Panny Márie trom malým pastierikom vo Fatime. „Na nebi sa ukázalo znamenie... žena odetá slnkom“, potvrdzuje vizionár z Patmosu v Knihe Zjavenia (12,1) a zaznamenáva tiež, že sa chystala porodiť syna. Potom v evanjeliu sme počuli Ježiša...
Read More About Homília pápeža Františka vo Fatime: V nebi máme Matku »

Generálna audiencia pápeža Františka: Mária je Matkou nádeje

Vatikán 10. mája – Nech nás Mária, „Matka nádeje“, učí hľadieť vpred aj v najhustejšej tme, keď sa zdá všetko nezmyselné. Tak znela jedna z hlavným myšlienok katechézy o nádeji pápeža Františka, ktorú dnes predniesol počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra. Medzi veriacimi boli aj slovenskí pútnici z farnosti Klátová Nová Ves. Pred katechézou zaznel úryvok z Evanjelia podľa Jána:...
Read More About Generálna audiencia pápeža Františka: Mária je Matkou nádeje »

Štvrtková ranná homília: Byť kresťanom znamená svedčiť v poslušnosti Bohu

Vatikán 27. apríla – Byť kresťanmi nie je sociálnym statusom, ale znamená to byť svedkami poslušnosti Bohu tak ako Ježiš. Takto dokážeme znášať prenasledovania vďaka milosti Ducha, o ktorú však treba prosiť. Toto je hlavná myšlienka z rannej kázne, ktorú pápež František predniesol pri svätej omši v Dome sv. Marty. «Boha treba viac poslúchať ako ľudí» odpovedal Peter, ktorého spolu s...
Read More About Štvrtková ranná homília: Byť kresťanom znamená svedčiť v poslušnosti Bohu »

V Bazilike sv. Bartolomeja si pápež František uctil mučeníkov dneška

Rím 22. apríla – Pápež František dnes vo večerných hodinách navštívil Baziliku sv. Bartolomeja, ktorá je od roku 1999 na základe priania Jána Pavla II. miestom pamiatky „novodobých mučeníkov“. Baziliku, ktorá sa nachádza na Tiberskom ostrove v Ríme spravuje Komunita sv. Egídia. Svätý Otec na tomto mieste predsedal liturgii slova s modlitbami vyjadrujúcimi duchovné odkazy svedkov viery od...
Read More About V Bazilike sv. Bartolomeja si pápež František uctil mučeníkov dneška »

Ranná homília pápeža Františka: Sme tými hviezdami, ktoré videl Abrahám

Vatikán 6. apríla – Boh je vždy verný svojej zmluve: bol verný Abrahámovi a bol verný prísľubu spásy vo svojom Synovi Ježišovi. Týmito slovami sa prihovoril pápež František veriacim v Dome sv. Marty, kde dnes ráno slúžil liturgiu. Prítomných povzbudil, aby sa zastavili na desať minúť a uvažovali nad svojim príbehom a aby tak aj v skúškach objavili krásu Božej lásky. Ústrednou témou homílie...
Read More About Ranná homília pápeža Františka: Sme tými hviezdami, ktoré videl Abrahám »

Kríž Svetových dní mládeže odovzdali z Krakova do Panamy

Vatikán 9. apríla – Dnešné slávenie Kvetnej nedele, ktorému na vatikánskom námestí predsedal Svätý Otec František, bolo spojené s 32. svetovým dňom mládeže, ktorého motto znie „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). Okrem 50-tisíc prítomných pápež František pozdravil aj všetkých mladých, ktorí na celom svete slávia dnešný diecézny Deň mladých so svojimi biskupmi. Mladí z...
Read More About Kríž Svetových dní mládeže odovzdali z Krakova do Panamy »

Pápež František: Integrálny rozvoj je cesta pre ľudskú rodinu

Vatikán 4. apríla – Svätý Otec František sa dnes stretol s účastníkmi medzinárodnej konferencie pri príležitosti 50. výročia encykliky pápeža Pavla VI. Populorum progressio o rozvoji národov. Na stretnutí sa zúčastnil aj kard. Peter Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktoré konferenciu zorganizovalo. Prítomní boli viaceri kardináli a biskupi. Svätý Otec sa na úvod...
Read More About Pápež František: Integrálny rozvoj je cesta pre ľudskú rodinu »

Generálna audiencia pápeža Františka: Abrahám je otec vo viere i v nádeji

Vatikán  29. marca – Pri generálnej audiencii dnes Svätý Otec pokračoval v cykle katechéz o nádeji, pričom ukázal Abraháma nielen ako otca vo viere, ale aj ako otca v nádeji. Kresťan, ktorý otvorí svoje srdce Bohu, má istotu v nádeji, že Boh ho vzkriesi zo smrti do života. Nikdy sa nestane, že by Boh nesplnil svoje slovo, pripomenul pápež František. Na Námestí sv. Petra bola dnes...
Read More About Generálna audiencia pápeža Františka: Abrahám je otec vo viere i v nádeji »

Vyšlo posolstvo Svätého Otca mladým k diecéznemu SDM 2017

Vatikán 21. marca – Svätý Otec František napísal posolstvo mladým k blížiacemu sa 32. svetovému dňu mládeže (SDM), ktorý sa bude sláviť na Kvetnú nedeľu 9. apríla 2017 na úrovni diecéz. Jeho text dnes publikovalo vatikánske tlačové stredisko spolu s krátkym videom Svätého Otca. Motto tohtoročného SDM je zároveň aj titulom pápežovho posolstva: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk...
Read More About Vyšlo posolstvo Svätého Otca mladým k diecéznemu SDM 2017 »

Generálna audiencia: Radostná nádej kresťana vyplýva z opravdivosti lásky

Vatikán 15. marca – Pri dnešnej generálnej audiencii sa Svätý Otec pri úvodnom pozdrave pútnikov osobitne pristavil pri skupinke veriacich z Číny. Na Námestí sv. Petra boli prítomní aj pútnici zo Slovenska. V katechéze pápež František pokračoval v cykle o kresťanskej nádeji. Tentoraz položil dôraz na samotné jadro kresťanstva, ktorým je povolanie k láske. Keďže radostná nádej kresťana...
Read More About Generálna audiencia: Radostná nádej kresťana vyplýva z opravdivosti lásky »

Svätý Otec sa vrátil z duchovných cvičení, stretne sa s rímskymi dekanmi

Vatikán 10. marca – Dnes doobeda v Aricci pri Ríme Svätý Otec a členovia Rímskej kúrie ukončili duchovné cvičenia, ktoré spoločne prežívali od nedele 5. marca. Tak ako po iné dni začali svoj program svätou omšou o 7.30, ktorú dnes pápež František obetoval za Sýriu. Taktiež sa rozhodol poslať na pomoc chudobným v Aleppe sumu 100-tisíc eur, v ktorej je zahrnutý aj príspevok od členov Rímskej...
Read More About Svätý Otec sa vrátil z duchovných cvičení, stretne sa s rímskymi dekanmi »

Prvý deň duchovných cvičení pre pápeža a členov rímskej kúrie

Vatikán 6. marca – Pápež František spolu s kardinálmi a ďalšími členmi Rímskej kúrie má za sebou prvý deň duchovných cvičení v Exercičnom dome Božského Majstra v Arricii, neďaleko Ríma. Na päť dní vstúpilo do ticha celkovo 72 exercitantov. Každé ráno o 7.30 spoločne slávia svätú omšu, dopoludnia a popoludní majú uvedenie do meditácií a večer sa spoločne modlia vešpery a adorujú pred...
Read More About Prvý deň duchovných cvičení pre pápeža a členov rímskej kúrie »

Ranná homília pápeža Františka: Pravý pôst znamená pomôcť blížnemu

Vatikán 3. marca – Pravý pôst znamená pomáhať blížnemu, falošný mieša nábožnosť s nečestnými obchodmi a hľadaním svetskej slávy, uviedol vo svojej dnešnej homílii pápež František, ktorý ráno slávil omšu v Dome sv. Marty.  Ústrednou témou dnešných liturgických čítaní je práve pôst, teda „pokánie, ktoré sme pozvaní v tomto Pôstnom období robiť“, aby sme sa priblížili k Pánovi, vysvetlil...
Read More About Ranná homília pápeža Františka: Pravý pôst znamená pomôcť blížnemu »

Pápež František kňazom: Naša viera rastie cez stretnutia s Pánom

Vatikán 3. marca - Prinášame ďalšie myšlienky Svätého Otca zo stretnutia s kňazmi Rímskej diecézy pri pôstnej duchovnej obnove 2. marca 2017 v Lateránskej bazilike na tému „Rast viery v živote kňaza“. Svätý Otec vysvetlil, že celá jeho exhortácia Evangelii gaudium – Radosť evanjelia je koncipovaná v perspektíve kresťanského rastu: „Ak si znova pozorne prečítate Evangelii gaudium – ktoré...
Read More About Pápež František kňazom: Naša viera rastie cez stretnutia s Pánom »

Anjel Pána s pápežom Františka: Spoľahnime sa na Boha, mamona sklame

Vatikán 26. februára – Na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom dnes prišlo na Námestie sv. Petra 30-tisíc veriacich. Svätý Otec v katechéze pripomenul naliehavú evanjeliovú výzvu spoliehať sa na Boha a nie na bohatstvo. Kresťan musí svoje rozhodnutie pre Boha a proti mamone urobiť s jednoznačnosťou a neustále ho obnovovať, zdôraznil pápež František. Plné znenie príhovoru Svätého...
Read More About Anjel Pána s pápežom Františka: Spoľahnime sa na Boha, mamona sklame »

Stredajšia katechéza pápeža Františka: V nádeji sme spasení

Vatikán 22. februára – Pravidelná stredajšia generálna audiencia Svätého Otca Františka sa už konala opäť na Námestí sv. Petra po zimnom období, keď bývala v Aule Pavla VI. Svätý Otec v katechéze opäť pokračoval v cykle o nádeji, pričom tentoraz dal nádej do súvisu so vzťahom človeka k prírode. Vychádzal pri tom zo slov sv. Pavla, že celé stvorenie túžobne vzdychá a v nádeji očakáva...
Read More About Stredajšia katechéza pápeža Františka: V nádeji sme spasení »
Showing 26 - 50 of 343 results.
Items per Page 25
of 14