« Back

Morálne spráchnivelí slovenskí biskupi?

Morálne spráchnivelí slovenskí biskupi?

Včera bol sviatok Svätej rodiny. Pri tej príležitosti sa čítal v niektorých chrámoch pastiersky list našich otcov biskupov, konkrétne Mons. Bernarda Bobera.

Jeho celé znenie si môžete prečítať tu:

http://www.ke-arcidieceza.sk/pastiersky-list-na-nedelu-svatej-rodiny-2014/

Draví vlci však naň nedali dlho čakať. Ozvali sa rýchlosťou blesku:

http://www.cestaplus.sk/pisuinde/ahref/2543

Pútač v nadpise je najdôležitejší. Má za cieľ pritiahnuť čo najväčšie spektrum čitateľov. Ale aj jeho obsah je na zaplakanie: Vraj nenávistný list...morálne spráchnivelí slovenskí biskupi...a vykladanie svojej problematiky deklarovaním ľudských práv...a mnoho a mnoho nezmyslov, ohováraní a osočovaní na adresu našich hlavných duchovných predstaviteľov.

Boj začína. Boj dobra a zla. Boj o naše manželstvá, o naše deti, o naše duše.

Ale na jedno nezabudnime: Ak budú naši pastieri mlčať, tak skaly budú kričať!

Hľa, k čomu nás uschopňuje Sväté písmo:

List Ef, kapitola 6.

10 Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.

11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.

12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!

14 Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti

15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja!

16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!

17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!

18 Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!

19 Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia,

20 ktorého vyslancom som aj v okovách, aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný.

 

--------------------------------------------

 

“Mnohí nevedia rozlišovať medzi pokušením a dovŕšeným hriechom. Pokušenie je skúška, ktorá dáva zásluhu a nezbavuje človeka milosti, dovŕšený hriech je pád, ktorý odoberá zásluhu a milosť. Iní nevedia rozlišovať medzi prirodzenými udalosťami života a hriechmi…

Rozlišujem “dobré” prirodzené zákony od nespútaných inštinktov. Pretože nie všetko, čomu sa dnes hovorí” Prirodzený zákon”, aj taký je a je dobrý. Všetky zákony spojené s ľudskou prirodzenosťou, ktoré Boh dal prvým rodičom, boli dobré: potreba jedla, odpočinku, pitia.

Potom s hriechom vstúpili a vmiešali sa do prirodzených zákonov živočíšne inštinkty, neusporiadanosť, zmyselnosť každého druhu, čím sa nemiernosťou nakazilo to, čo bolo dobré. A Satan svojím pokúšaním udržiaval oheň zdroja nerestí.

Teda vidíš, že nie je hriech podľahnúť potrebe odpočinku a pokrmu, no hriechom je hýrenie, opilstvo a záhaľka. Ani potreba oženiť sa a plodiť deti nie je hriešna, naopak, Boh to prikázal, aby sa zaľudnila zem. No nie je však dobrý akt párenia, ak sa koná len pre číre uspokojovanie zmyslov…”

(Pán Ježiš vysvetľuje dokonalosť  Jánovi Zebedejovmu v knihe: Evanjelium, ako mi bolo odhalené, Mária Valtorta)

 

obrázok: Google