« Back

Ochrana

Ochrana

Ďalším plodom pôstu je ochrana. Ktorý rodič si neželá, aby jeho deti a vnúčatá boli chránené? Dnes uzatvárame životné poistky, poistky proti záplavám, nemocenské poistenie, atď, ale uzavretie životnej poistky ešte nikoho neuchránilo pred smrťou. Havarijná poistka je potrebná až po nehode! A ešte navyše je v nej vždy malá poznámka dolu pod čiarou, ktorú ste si pravdepodobne nevšimli a práve kvôli nej vám nič nepreplatia. Poistka pôstu - práve naopak - platí vždy a pred nešťastím, obrní vás proti zlému.

"Drahé deti, môžem všetko urobiť a prekaziť satanovi, aby vám nespôsobil zlo a oddialiť ho od tohto miesta. Satan, drahé deti, striehne na každého z vás. Predovšetkým pri každodenných povinnostiach a udalostiach chce zasiať nepokoj do každého."


Priznávam, že niekedy sa rozhnevám, keď ľudia hovoria: Netreba všade vidieť čerta. Konečne ani si nie sme celkom istí, či vôbec existuje. Máriinu teológiu  o satanovi možno zhrnúť do štyroch viet: satan existuje. V dnešných časoch je silnejší ako kedykoľvek predtým. Pracuje bez prestania. Jeho cieľom je zničiť nás, zničiť všetko sväté, čo je v nás, zničiť prírodu a našu planétu, na ktorej žijeme.


Mária nám ešte ďalej hovorí: "Drahé deti, pozrite sa len, ako ho my jednou skromnou modlitbou môžeme odzbrojiť." My, značí: Ja svätá Panna a vy, moje deti. Ak ja, napr. ako matka rodiny s desiatimi deťmi v dome viem, že nejaký sadista krúži okolo domu a viem, že ich chce mučiť, znásilniť, zabiť, musím ich na to upozorniť a vystríhať ich. Ak im poviem: Môžete ísť na prechádzku do lesa, choďte, uvoľnite sa..., tak sa stávam spoluvrahom mojich detí! Dnes nemáme právo skrývať pred svojimi deťmi, že duchovný boj existuje, že vo svete nepôsobí iba Pán Boh, ale že je aj nepriateľ a existuje aj peklo. Pán Ježiš neprišiel zomrieť za nás len tak, pre zábavu. Išlo mu o to, aby nás zbavil Zlého a zachránil nás pred pekelným ohňom! A taktiež svoju matku nám neposiela len tak pre zábavu počas toľkých rokov do Medžugoria, ale aby nás vystríhala, že je ešte čas, aby sme sa obrátili - pretože existuje Zlo, pretože máme nepriateľa, sadistického vraha, ktorý krúži okolo nás.


Panna Mária nám nevraví len tak, na pobavenie: "Drahé deti, satan striehne na každého z vás. Chce vás zatiahnuť na cestu hriechu a smrti." Ona nás takto nevystríha len zo špásu! V súčasnosti je počet samovrahov vo Francúzsku tak vysoký, ako nikdy predtým. Vojny, choroby a nehody na cestách zabíjajú menej ľudí, ako samovraždy. Prostredníctvom pôstu a modlitby máme k dispozícii prostriedky na ochranu. "Modlite sa koľko len môžete (31.12.1982) a postite sa, vytrvajte v modlitbe a obetiach  a ja vás budem ochraňovať, ja vyslyším vaše modlitby." Ona dobre vidí, že potrebujeme ochranu! Hovorí nám: "Drahé deti, s vašou pomocou môžem urobiť všetko." Keď sa modlíme k Panne Márii, myslíme na to, že ona môže všetko urobiť? Samozrejme, s pomocou Boha, ktorý je v nej. Často sa správame ako ľudia, ktorých Boh nie je mocný a nie je naozaj schopný pomôcť nám. Keď nám hovorí: "S vašou pomocou môžem urobiť všetko", uvedomujete si naozaj dobre, čo to znamená?

(sestra Emmanuela - Pôst, pôst, prostriedok na uzdravenie a oslobodenie , krátené, pokračovanie na budúce)

obrázok : http://www.magnificat.sk/2012/06/kralovna-pokoja-medzugorie-ja-vam-pomozem-spravy-sestry-emmanuely/

Comments
sign-in-to-add-comment
Ďaleko nech je od nás, aby sme opustili nášho Boha, Ježiša Krista, Ducha Svätého a našu Nebeskú Matka Pannu Máriu!
Posted on 7/19/12 11:20 AM.