« Back

Miera jedna ku tisíc

Nejeden raz si mnohí z nás povzdychnú: "Je také ťažké trpieť!" Nuž, vypočujme si, čo o utrpení hovorí Pán Ježiš (Evanjelium, ako mi bolo odhalené - M.Valtorta)

Nie je bolesť vždy zlom. Bolesť je zlo z ľudskej stránky, ale v nadľudskom zmysle je to dobro.


Zvyšuje zásluhy spravodlivých, ktorí ju znášajú bez zúfalstva a vzbury a spolu so svojou odovzdanosťou ju obetujú na odčinenie svojich nedostatkov a hriechov sveta, a je vykúpením pre tých, ktorí nie sú spravodliví.


Viem, že pre človeka je bolesť ťažká. A Otec vie, že ľudia ju tak budú cítiť, preto nedopustil bolesť na svoje deti. Prišla s hriechom. Koľko však trvá bolesť na zemi? V živote človeka? Krátko. Vždy krátko, i keď trvá celý život.

No hovorím vám, nie je lepšie trpieť trocha, než navždy? Nie je lepšie trpieť tu, než v očistci?

Uvedomte si, že tam je čas znásobený jedna ku tisíc. Ach! Veru, hovorím vám, utrpeniu by ste nemali zlorečiť, ale dobrorečiť, a mali by ste ho volať "milosť" a "zmilovanie".

Comments
sign-in-to-add-comment
Od našej Nebeskej Matky - Panny Márie sa môžeme učiť od najútlejšej mladosti objať so svätou horlivosťou utrpenie Ježiša a vytrvalo ho sami prijímať vo vlastných životoch.
Posted on 3/10/12 8:38 AM.
Ó, Panna Mária, vzor čistoty, pokory, lásky, obety a pokoja...oroduj za nás, svoje deti.
Posted on 3/10/12 10:18 AM in reply to Anna Václavová.