« Back

Možnosť pozmeniť prírodné zákony

Panna Mária nám vo veci pôstu povedala: "Pôstom a modlitbou môžete pozmeniť zákony prírody."

Toto posolstvo sme si príliš nevšímali: pôst a modlitba môžu pozmeniť prírodné zákony.

To znamená, že nešťastiam, ktoré sa môžu prihodiť (lavíny, zemetrasenia, záplavy, zosuvy pôdy...), sa môžeme vyhnúť, ak sa niekto v dedine postí.

Mám konkrétny príklad: jedna osoba sa mi zverila so svojou skúsenosťou. Prežila život plný hriechu. Bola zdravotná sestra v nemocnici.

V tejto nemocnici sa jeden lekár veľmi za ňu modlil a postil (dozvedela sa to až neskôr).

Pokúsila sa o samovraždu - keďže bola zdravotná sestra, vedela, akú veľkú dávku jedu treba na to, aby sa s istotou otrávila.

Prehltla celú dávku, ale na druhý deň sa zobudila do ružova vyspatá a bez akéhokoľvek príznaku.

Po takej dávke, čo zobrala, to nebolo vôbec normálne, zobudiť sa, a takto precitnúť.

Bol to pre ňu šok a celý deň si hovorila: "Niekto nechce, aby som zomrela. Je to Boh?"

A práve tento šok u nej spôsobil, že sa za niekoľko týždňov otvorila pre vieru.

Keď sa obrátila, hovoril s ňou lekár, čo sa za ňu modlil a postil už dlhší čas.

Prehovoril si s ňou a všetko pochopila.

Jeho pôst prekazil prírodné a chemické zákony liekov, čo mali pôsobiť v jej organizme.

Je to iba jeden príklad z mnohých.

Vo všetkých školách sú hasiace prístroje pre prípad požiaru.

V každej rodine sa nájde aspirín pre prípad, že niekoho bolí hlava...a pôst, to je ako hasiaci prístroj, ako aspirín, ktorý bojuje proti zlu, ktoré sa rozmáha v nás, v našej rodine, v spoločnosti, v Cirkvi.

(sestra Emmanuela, Pôst - prostriedok na uzdravenie a oslobodenie, krátené)