« Back

Oko - brána do našej duše

Oko - brána do našej duše

Začnite od zraku, zmyslu, ktorý je kráľom a ktorý otvára cestu najpažravejšiemu a najsilnejšiemu hladu. ( P.Ježiš - Evanjelium, ako mi bolo odhalené - M. Valtorta)

Čím budete čistejší, tým lepšie pochopíte. Lebo nečistota, nech je akákoľvek, je vždy dymom, ktorý zahmlieva zrak i rozum.

Buďte čistí.

Začnite čistotou tela, aby ste prešli k čistote ducha.

Začnite piatimi zmyslami, aby ste prešli k siedmim vášňam.


Začnite od zraku, zmyslu, ktorý je kráľom a ktorý otvára cestu najpažravejšiemu a najsilnejšiemu hladu.

Oko vidí telo ženy a je žiadostivé po tele.

Oko vidí majetok bohatých a túži po zlate.

Oko vidí moc vladárov a dychtí po moci.

Majte pokojný, čestný, bezúhonný, čistý zrak a vaše túžby budú pokojné, čestné, bezúhonné a čisté.

Čím čistejšie bude vaše oko, tým čistejšie bude vaše srdce.

Bdejte nad svojím okom, závistlivým objavovateľom pokušiteľských jabĺk.

Buďte čistí v pohľadoch, ak chcete byť čistí na tele.

Ak budete mať čistotu tela, budete mať čistotu bohatstva a moci. Budete mať úplnú čistotu a budete Božími priateľmi.

Nebojte sa, že vás vysmejú za to, že ste čistí. Bojte sa len toho, aby ste neboli Božími nepriateľmi.

Comments
sign-in-to-add-comment
Jarmila Semanová
Čistota neznamená byť bez hriechu - lebo bez hriechu nie je nikto.


"Byť čistým znamená stretávať ľudí, prežívať veci, miesta, zábavu a sex spôsobom, ktorý rešpektuje, váži si a uctieva druhého človeka a nás samých." Páter Jozef Hegglin MSC
Posted on 2/14/12 10:02 AM.
Veľmi prínosný článok. Často sa o nečistote hovorí iba z hľadiska ľudskej sexuality, ale veľmi často závistlivý pohľad, nečistá túžba po moci, peniazoch, byť lepší ako iný za každú cenu- aj to je jedom, ktorý otravuje naše srdce.
Posted on 2/14/12 1:13 PM.
Napadá mi istá stať Písma ,kde Pán vraví, že veci nás nepoškvrnuju ,ale to čo ide zo srdca nás môže poškvrniť.A je to tak.Ak moje vedomie považuje vec ,subjekt za pútavo hriešny , tak moje vedomie znesväcuje to čomu vravíme našu Bytosť ,alebo nevieme, že sme chrámom Ducha Svätého?

Hold ak muž sa kochá po obrazku nahej ženy , nie je problém obrázok,lebo nemusím ho akceptovať.Ale ked ho akceptujem , tak tam vznika príčina hriechu.To sa jedna aj závisti k ľudom ,ak maju majetok a pod. Môžem si povedať Pane vdaka za to, čo mám a tak si nepoškvrním myslenie závisťou.

Nuže duchovná čistota je vec ťažká ,ale pekná ,ak si nenecham otraviť "srdce žlčou".
Posted on 2/14/12 2:52 PM.
Mk9,47 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla.
Posted on 2/15/12 6:58 AM.
asi sa začnem špecializovať na výrobu bielych paličiek, čo ak sa svet zblázni a urobí to každý podľa Biblie? a vylúpneme si všetci oči?kde mám nožík?....
Posted on 2/15/12 9:49 AM in reply to Eva Vráblová.
Keď je niekto skazený, sťahuje do skazy, ak len ten druhý nie je svätý v pravom zmysle slova.
Dávajte si pozor na oči, ľudia. Na oči vášho tela i oči mysle. Ak sú skazené, môžu len nakaziť ostatné časti. Lampou tela je oko. Lampou srdca je tvoje myslenie. Ale ak tvoje oko nebude čisté - lebo podriadením orgánov mysleniu sa zmysly nakazia skazeným myslením - , všetko v tebe sa zatemní a zvodné mračná vytvoria v tebe nečisté preludy.
Všetko je čisté v tom, kto má čisté myslenie, ktoré dáva čisté oči. A Božie svetlo zostupuje a vládne tam, kde nie sú prekážky zmyslov. Ale ak si so zlou vôľou vychoval oko k nečistému pozeraniu, všetko v tebe sa premení na temnoty. Zbytočne sa budeš pozerať aj na najsvätejšie veci. V tme budú len temnoty a budeš konať len skutky tmy (zdroj tamtiež).
Posted on 2/16/12 9:47 AM.
Evička, tieto názory sú ti tak vlastné a som rada, že si to tu dala. Poznám tvoju oddanosť i odvahu vo viere - ako ju hájiť i ako ju šíriť. Nech ťa žehná Pán, aby si vytrvala na ceste k dokonalosti lásky.
Posted on 3/2/12 8:17 AM.
Milá Anička, vďaka, to isté môžem povedať aj ja za Teba...aj ja posielam za Tebou Božie požehnanie...dôležité je, ako hovorí naša priateľka Jarmilka: Vydržať v dobrom až do konca...Nech nám v tom pomáha láskavý Boh Otec+
Posted on 3/2/12 6:54 PM in reply to Anna Václavová.