« Back

Bože, bez lásky život nemá zmysel

Bože, bez lásky život nemá zmysel

Čo to bije v ľudských hrudiach, miesto srdca? Čo to tam len je? Miesto srdca, ktoré má milovať, ale ktoré vraždí lásku! Vraždí, zabíja nehu, dobrotu, nádej...

Tú nádej, ktorá verí v lepší zajtrajšok?
Tú nádej, pre ktorú sa človek obetuje
a je schopný zo seba vydať to najlepšie, najkrajšie a najšľachetnejšie?

Bože, kde sa podela tá láska, ktorá miluje?

Bez výhrad,

protirečení,

usvedčovania z viny...

Tá láska, ktorá objíma
a dvíha z prachu zeme?

Tá láska, ktorá spojila dve srdcia v jedno?
Pred tvojou tvárou, Bože!
Ktorá verila, že všetko zdolá...a predsa...
sa rozviedla. Ľudským súdom...
Nevydržala nápor vetra Zlého, ktorý sa zapieral do srdca silnejšieho z týchto dvoch... ktorí boli jedno telo, jedno srdce, a jedna duša...
Neustálé ponižovanie, psychické týranie...
Iné hodnoty sa dávali na piedestál jeho lásky:

peniaze

alkohol

drogy

sex.

Ruky, ktoré mali objímať nevinné detské dušičky, dvíhali svoje trestajúce dlane -
a vraždili tú nevinnosť, v ktorej sa usídľoval vzdor proti krivde a neprávosti...

Všetci sa pýtame, ako môže vzniknúť vojna?
Veľmi ľahko...
Vojna vzklíči v ľudských srdciach.
Vojna vzniká neodpustením! Nemilovaním!

Pýchou.

Vládou nad druhým človekom.

Rozvodmi, zabíjaním nevinných - v matkinom lone,
vraždením lásky, ktorá verila!
Verila v lásku nekonečnú, ktorá pretrvá naveky!
Ktorá prežije všetky búrky a hromobitia,
a podoprie toho druhého, ktorý už nevládze...

Koľko neprávosti sa deje na nevinných deťoch, na ktoré dospelí neberú ohľad...

Vidia len seba a boj, ktorý chce za každú cenu každý vyhrať! Alebo aspoň jeden z nich...

Za každú cenu, Bože dobrý!

Ako môžeme očakávať celosvetový mier, keď dvaja ľudia, ktorí sa ľúbili, si nevedia odpustiť?!

Ani v mene detí,
ani v mene viery v Trojjediného Boha...

Čo Boh spojil, rozdelil človek...

A Zlý sa vyškiera, že rozbil jadro, bunku spoločnosti.
A deti plačú a nesú krivdu v sebe...
A nik nepočuje ich zúfalý plač, ktorý trhá srdce Boha...
... len ľudské nie...

A vojna začína...

Plačeme nad Parížom...

ale neplačeme nad svojimi deťmi a životmi,
hoci sú nám bližšie, bližšie ako kabát...

Vieme byť súcitní s biedou sveta,
ale nad svojou vlastnou biedou zatvárame svoje oči...

Vojna nezačína, vojnu už žijeme...

Či ju nevidíte?
Nepočujete?
Nevnímate?

Vojna je v každom z nás, ktorí nedokážeme odpustiť...

... a milovať.

 

obrázok: Google

Comments
sign-in-to-add-comment
Evka, vystihla si skutočnú pravdu o dnešnej dobe. Čo všetko zabíja lásku, život, dobrotu, nádej ....? Je toho veľa, veľa toho, čo zabíja obraz Boha. v nás, lebo odmietame Boha, ktorý je láska a život.
Posted on 11/17/15 8:15 PM.

whole-profile
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva belongs-to:

Friends

Štefan Hrbček
Martin Lojek
Anna Lojeková
Ján Pankovčin
Martin Majda
Robert Krett
Eva Baranovičová
Stefan Patrik Kovac
June 19
Daniel Ruščák commented on Eva Vráblová's blog entry, Bohu vďaka!....
12:22 PM
October 21
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
3:19 PM
May 4
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53 AM
April 16
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:27 PM
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:19 PM
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Súcitíme.
12:13 PM
April 12
Eva Vráblová updated a blog entry, Priatelia sú hviezdy na nebi.
5:43 PM
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Priatelia sú hviezdy na nebi.
5:39 PM
April 10
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Milujem, milujem svoj život.
5:22 PM
April 8
4:42 PM
Subscribe to Eva Vráblová's activities. (Opens New Window)