« Back

Čakáme...Na čo?

Na prívalovú vlnu, ktorí mnohí označujú za storočnú, iní za dvestoročnú...alebo?

Na prívalovú vlnu, ktorí mnohí označujú za storočnú, iní za dvestoročnú...alebo?

Svet sa zbláznil. Považuje povodne za senzácie.
Ako inak sa dajú vysvetliť varovania od ľudí kompetentných za dodržiavanie bezpečnostných predpisov v oblastiach zasiahnutých povodňami?
Matky s deťmi na rukách sa fotia pri zaplavených územiach, ľudia sledujú záplavy cez web, televíziu, čakajú na všetky najnovšie spravodajstvá, len aby boli čo najlepšie informovaní...Masmédiá vyzývajú ľudí, aby im posielali čo najaktuálnejšie fotografie zo svojich zaplavených oblastí a ďakujú im, že sa stali tvorcami ich vysielania...
Senzácie! A my sme pri tom!
Takmer každý hovorí o počasí, že sa zbláznilo, kedy sa už konečne teda umúdri?
A tak stále teda čakáme...Na tú prívalovú vlnu, ktorá nás pohltí...???
Čakáme so založenými rukami?

Pán dáva poznať svoju moc. Varuje nás, ale my to nevidíme. Lebo nechceme. Obaľujeme to frázami ako: výkyvy počasia, globálne otepľovanie...

Drahí otcovia biskupi, chýba mi váš hlas pastierov.
Zjednoťte v týchto ťažkých časoch svoj ľud pod zástavu Kristovu.
Volajte, burcujte nás k modlitbám za záchranu oblastí, ktoré sú už, alebo majú byť zasiahnuté povodňami.
Za záchranu Slovenska!
Vyhláste nie prvý, druhý, ale rovno štvrtý stupeň pohotovostnej modlitbovej aktivity.


Spomínate si na Pannu Máriu Trnavskú? Aký zázrak urobil Pán na jej mocný príhovor? Ako sa pastieri, i celý Boží ľud zjednotil v modlitbe a prosil o pomoc?
Pre dnešný svet sú morom povodne...
Zvolávajte, prosím, svoj ľud na prosebné sväté omše, modlitby, konajme prosebné procesie za záchranu pred povodňami, za dobré počasie, aby nám Pán požehnal úrodu, aby nenastal hlad...
Využite, prosím, aj Vy všetky médiá, a oznamujte aj Vy nám, aby sme konali a nie pasívne sa prizerali, čo sa deje u nás a vo svete...Aby sme útočili na nebo na kolenách...


Prosme Pána o zázraky na mocný príhovor Preblahoslavenej Panny Márie, Pomocnice kresťanov.

Prepáčte, prosím, ale bez Vášho hlasu pastierov Váš ľud spí...a čaká.
Bože, voláme ťa, príď nám na pomoc a zachráň nás od všetkého zlého. Amen.

 

obrázok: google

 

Záplavy Slovensko

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Nie z túžby byť prvým, ale z presvedčenia sa pripájam a Evke ďakujem za odvahu.
Posted on 6/5/13 3:22 PM.
Vďaka, Evka. Pridám toto: "Ježiš plakal", ľudia a farizeji hovorili: "Hľa, súcití..." On plakal, lebo ľudia nechceli uveriť...
Posted on 6/5/13 4:16 PM.
Nie senzácie, ale modlitba je potrebná - uvedomujeme si to vôbec? Ďakujem.
Posted on 6/6/13 8:46 AM.

whole-profile
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva belongs-to:

Friends

Anna Vaclavova
Miroslav Priecel
Štefan Hrbček
Martin Lojek
Ján Pankovčin
Zuzana Vandáková
Robert Krett
Janka Čížová
October 21
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
3:19 PM
May 4
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53 AM
April 16
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:27 PM
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:19 PM
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Súcitíme.
12:13 PM
April 12
Eva Vráblová updated a blog entry, Priatelia sú hviezdy na nebi.
5:43 PM
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Priatelia sú hviezdy na nebi.
5:39 PM
April 10
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Milujem, milujem svoj život.
5:22 PM
April 8
4:42 PM
April 6
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Boh, ktorý obnovuje všetko mŕtve, zničené, stratené.
12:34 PM
Subscribe to Eva Vráblová's activities. (Opens New Window)