« Back

Poznám takých ľudí

Poznám takých ľudí

Boh mi ich poslal do cesty môjho života ako veľký Dar.


Sú milí, vľúdni, radostní, čistí a pokorní srdcom.

Byť v ich prítomnosti je zakúsiť nebo!

Bože, ako veľmi ma miluješ!

Dávaš mi zakúsiť prítomnosť seba samého cez tieto tvoje nádherné bytosti!

Svojimi slovami ospevujú teba.

Svojimi skutkami oslavujú teba.

Svojimi rukami objímajú mňa, aby som zakúsila teba, Pane.

V tomto láskavom objatí mi dávajú srdce plné lásky. Srdce plné nehy, radosti, šťastia.

Ich srdce sa snúbi v tebe, večná Láska. Ako by ju nemohli nerozdať? Ako by sa nemohli nerozdať?

Prijímam ju ako rosu, ktorá sadá na vysýchajúci kvet.

Pijem ju celými dúškami. Lačniem po nej, po tej životodarnej miazge. Neviem sa jej nasýtiť. Nechcem sa vymaniť z toho objatia Pokory, Lásky, Dobroty!

Moje srdce, Pane! Moje srdce ti spieva piesne chvál!

Chválim ťa, Pane, za týchto anjelov.
Že svoj život žijú v rozdávaní sa pre druhých.
Že svojimi skutkami vyznávajú teba.
Že nám ukazujú, ako treba niesť kríž a tak ťa oslavovať.
Že svojimi krídlami lásky nám pomáhajú vstať z prachu zeme.
Že nám zotierajú slzu, ktorá nám padne, keď je nám ťažko a zdá sa, že nevládzeme.
Že sa prihovárajú za nás u teba.

Chválim ťa, Pane, za mojich bratov a sestry, v ktorých prebývaš ty sám a dávaš sa nám v hojnosti!
Chválim ťa, Pane!

 

obrázok: Google

Comments
sign-in-to-add-comment
Láska, lásku plodí.
Posted on 7/26/13 10:54 AM.

whole-profile
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva belongs-to:

Friends

Štefan Hrbček
Ján Pankovčin
Anna Lojeková
Martin Lojek
Martin Majda
Eva Baranovičová
Miroslav Priecel
Robert Krett
June 19
Daniel Ruščák commented on Eva Vráblová's blog entry, Bohu vďaka!....
12:22 PM
October 21
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
3:19 PM
May 4
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53 AM
April 16
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:27 PM
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:19 PM
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Súcitíme.
12:13 PM
April 12
Eva Vráblová updated a blog entry, Priatelia sú hviezdy na nebi.
5:43 PM
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Priatelia sú hviezdy na nebi.
5:39 PM
April 10
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Milujem, milujem svoj život.
5:22 PM
April 8
4:42 PM
Subscribe to Eva Vráblová's activities. (Opens New Window)