« Back

Žime verne svoju vieru

Žime verne svoju vieru

Dnešný moderný trend spoločenského života nefandí, nepraje rodine. Rodina akoby už nebola prioritou, za ktorú sa oplatí bojovať až do posledného dychu. Mladí ľudia už nevidia vzor vo svojich rodinách, ktoré sa rozpadli, preto v nich opadla túžba po sviatostnom manželstve, ako celoživotnom zväzku jediného muža a jedinej ženy. Načo sa dnes brať, ak sa za pár rokov rozvedieme? Aký to nezmysel, ktorý sa im zakorenil v hlave a udomácnil sa v mysliach ľudí, ktorí sú veriaci a mali by patriť Bohu. Zabúdame, že vo sviatostnom manželstve dostávame pomoc Zhora, že sami koľkokrát nevyriešime nič, ale s Bohom všetko!

Rodiny krvácajú.

Krváca i Božské Srdce Ježišovo.

Deti prichádzajú o rodičov, stávajú sa tovarom, ktorý si medzi sebou pohadzujú rozvadené strany.
Manželstvo, v ktorom si dvaja sľúbili vernosť a lásku pred Všemohúcim Bohom, sa rozpadá, a zdá sa, že nikto nebije na poplach...
Z detí vyrastajú polosiroty, ranené na dušiach, obraté o otcovu lásku, maminu nehu, o spoločné zážitky, o spoločný život. Nik už nevráti deťom detstvo, ktoré preplakali, pretrpeli, nádherné, bezstarostné detstvo, o ktoré ich obrali vlastní rodičia.
Ak sa stane krivda dospelému človeku, vie sa ubrániť sám, ale ako sa ubráni dieťa, ktorému sa pri rozvode rodičov rozsekáva srdce napoly a tvrdý boj rodičov sa robí, že to nevidí?
Ako je len možné, že sa rozpadajú kresťanské manželstvá, ktoré boli posvätené samotným Bohom?

Vari neveríme v posvätnosť manželstva?

Ak sa zosobášia snúbenci na úrade, sľubujú si vernosť iba pred človekom, ale keďže ich nemá čo posväcovať, veľmi ľahko upadnú do stavu, kedy sa vo svojich ťažkostiach a problémoch začnú utápať a mnohokrát svoje životné trampoty vidia v rozvode, ako jedinom východisku svojich ťažkostí.
Ak sa ale dvaja snúbenci zosobášia pred tvárou samotného Boha, On sám zostupuje z neba a spečaťuje tento zväzok až na veky. Ale nenecháva nás ponechaných samých na seba, ale požehnáva toto manželstvo svojím prehojným požehnaním a sám vstupuje do všetkých našich problémov a ťažkostí a pomáha nám ich nielen niesť, ale i riešiť. Samozrejme, aj my sami sa musíme usilovať o toto spoločenstvo s Bohom, prijímať vedome tento veľký Dar sviatostného manželstva a spolupracovať s chvením a bázňou na svojej spáse.
Ak ale prestaneme dbať o posvätný život, oberáme sa o Božie milosti, prestávame spolupracovať s vôľou Božou a ľahko upadáme do hriechu, ktorý začne mať nad nami presilu.
Samozrejme, ani sviatostné manželstvá nie sú uchránené ťažkostí a problémov, ale ak sa posväcujú vo sviatostnom Kristovi, ktorého prijímajú vo sviatostiach, ľahšie, oveľa ľahšie znášajú všetky problémy, pretože Ježiš nám dáva silu.

Mnoho ľudí povie, že na to, aby spolu žili, nepotrebujú papier.
Ale takto hovoria iba tí, ktorí nevedia, že sviatostné manželstvo nie je o papieri, ale o Bohom požehnaný stav, z ktorého sa nevystupuje. Z muža a ženy sa stáva jedno telo a jedna duša.
Ak sa dvaja takíto ľudia chcú rozviesť, vedia a budú to cítiť až do konca svojho života, že ich ďalší život už nebude naplnený šťastím, lebo sa oberajú navzájom o prítomnosť toho druhého človeka, milovaného, ktorému som zverila život svoj, a zároveň sa oberajú i ochudobňujú o sviatostného Ježiša, ktorého nemôžu prijímať v Najsv. Eucharistii, iba ak sľúbia, že zostanú až do smrti sami a nebudú žiť už v novom zväzku.

Toľko sviatostných manželstiev sa dnes rozpadá!
Ako je to možné?
Prestali sme veriť v posvätnosť manželstva.

Toľko zranenia, bolesti a koľkokrát i zúfalstva, a nenávisti sa deje pri rozpade manželstva, že to v ľuďoch zanechá i celoživotné traumy, jazvy a rany nielen na duši, ale i na tele. Lebo bolesť, ktorá hlodá dušu a rozožiera ju ako rakovina, začne sa prejavovať i v hocijakej oblasti fyzického tela. Veď či nevieme, že keď bolí duša, bolí i telo?

Bojujme za svoje rodiny, ale bojujme na kolenách.

Nevzdávajme sa, nikdy sa nevzdávajme a nezutekajme z tohto boja, mysliac si, že rozvodom razom všetko vyriešime.Rozvod sviatostného manželstva je trpká rana, ktorá sa nezacelí nikdy a bude niesť ťažké následky takéhoto rozhodnutia po celý svoj život.
Deti sú bohatstvom manželstva, sú plody našej lásky, s ktorými sa nehodno zahrávať. Za ne nesieme zodpovednosť pred Pánom, tak ako sme sľúbili, keď sme sa brali. Ich detský vývin nesmie byť poznačený rozvodom a tvrdosťou našich sŕdc.
V spoločnosti sa vytráca autorita otca. Matky sa stávajú hrdinkami, lebo samé vychovávajú svoje deti, ale za akú cenu?
Cena v rozpadnutých a rozvedených manželstvách je privysoká.
Nevinné detské srdiečka stonajú a plačú. Krvácajú.
Rozpad manželstva sa rovná výbuchu bomby, ktorá za sebou necháva hlboký kráter...
Rozpadom manželstva sa nič nevyrieši. Problémy ešte len pribudnú. Problémy, ktoré sme si vyrobili samy svojou ľahkovážnosťou, alebo pýchou, lebo sme nezabojovali o to najvzácnejšie, čo máme.

V školách sa vyučujú rôzne predmety, ktoré nebudeme možno ani nikdy v živote potrebovať. Ale nevyučuje sa jeden najzákladnejší predmet a to je predmet o rodine. Hoci je rodina najzákladnejšia bunka našej spoločnosti.
Trend rozvodovosti stúpa, preto by sme mali naozaj biť na poplach.
Tak, ako existuje postabortívny syndróm, tak existuje i syndróm po rozvode. Mnohí ľudia upadajú do apatie, do depresií, stávajú sa z nich bezdomovci...

Vážme si svojich manželov, manželky, pretože tvoj manžel je ten najlepší, tvoja manželka je tá najlepšia z celého sveta, s ktorým, s ktorou ťa Boh spojil. Niet na svete lepšieho človeka, ako práve ten, s ktorým zdieľaš svoj sviatostný život.
Keď si to uvedomíme, prestaneme stavať vzdušné zámky, snívať o nemožných veciach, o bohatstve, kariére a zmeškanom živote. Pretože rodina je ten prístav, do ktorého ťa postavil Boh. V tvojom živote niet väčšej priority, ako je ona, niet väčšieho šťastia a bohatstva na tejto zemi, okrem Boha milovať.
Manželstvo je drahocenný poklad, z ktorého raz budeš vydávať počet. Iba od teba záleží, či si ho zakopal, alebo zveľadil.
Buď dobrým stromom, ktorý prináša dobré ovocie. Dobré ovocie sú tvoje deti, ktoré budú od teba čerpať všetku lásku, všetky dobrá a životné skúsenosti, a rozdávať zasa svojim deťom.

Posväcujme sa v manželstve sviatostným Kristom. Iba rodina, ktorá sa spolu modlí, sa nerozpadne.

Ako manželia, ako rodina, čerpajme všetci spoločne vodu s radosťou z prameňov Spásy. 

 

obrázok: Google


whole-profile
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva belongs-to:

Friends

Štefan Hrbček
Ján Pankovčin
Martin Lojek
Anna Lojeková
Robert Krett
Martin Majda
Marcela Bagínová
Eva Baranovičová
June 19
Daniel Ruščák commented on Eva Vráblová's blog entry, Bohu vďaka!....
12:22 PM
October 21
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
3:19 PM
May 4
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53 AM
April 16
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:27 PM
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:19 PM
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Súcitíme.
12:13 PM
April 12
Eva Vráblová updated a blog entry, Priatelia sú hviezdy na nebi.
5:43 PM
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Priatelia sú hviezdy na nebi.
5:39 PM
April 10
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Milujem, milujem svoj život.
5:22 PM
April 8
4:42 PM
Subscribe to Eva Vráblová's activities. (Opens New Window)