Príspevky

All Blogs »

Tag: ježiš

Život zo Slova - Spoznať a nechať sa preniknúť Božou slávou

Ponuka k vzájomnému zdieľaniu sa Božím slovom. Liturgické čítania na 2. pôstnu nedeľu v cezročnom období (rok C).
Read More About Život zo Slova - Spoznať a nechať sa preniknúť Božou slávou »

Život zo Slova - Mať účasť na Božom diele

Ponuka k vzájomnému zdieľaniu sa Božím slovom. Liturgické čítania na 5. nedeľu v cezročnom období (rok C).
Read More About Život zo Slova - Mať účasť na Božom diele »

Život zo Slova - Boh vyhlasuje svoju amnestiu

K vzájomnému zdieľaniu sa Božím Slovom ponúkame liturgické čítania na 3. nedeľu v cez ročnom období (rok C, cyklus I.).
Read More About Život zo Slova - Boh vyhlasuje svoju amnestiu »

Život zo Slova - Boh nie je skúpy na zázraky

Liturgické čítania k vzájomnému zdieľaniu sa Božím Slovom na 2. nedeľu v cezročnom období (rok C, cyklus I.).
Read More About Život zo Slova - Boh nie je skúpy na zázraky »

Život zo Slova - Pán sa ujíma svojej vlády

Na nedeľu krstu Krista Pána ponúkame možnosť vzájomného zdieľania sa Božím Slovom a to z viacerých textov, ktoré sú na tento sviatok určené.
Read More About Život zo Slova - Pán sa ujíma svojej vlády »

Rodina - miesto kde túži prebývať Boh

Na sviatok Svätej rodiny je možnosť výberu z viacerých čítaní. Uverejňujeme tu všetky texty, ktoré na uvedený sviatok pripadajú.
Read More About Rodina - miesto kde túži prebývať Boh »

Život zo Slova - Daný nám je syn

Na slávnosť Božieho narodenia ponúkame možnosť zdieľania sa Božím slovom a to textami zo slávnosti počas noci ako i počas dňa.
Read More About Život zo Slova - Daný nám je syn »
Showing 8 results.
Items per Page 10
of 1

O Zdieľaní sa

V tejto komunite sa zdieľame, nie s tým ako Boh prehovára k iným resp. k nám, ale ku MNE osobne, cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu, počas Bohoslužby slova. Podelenie sa s tým čo osobne vnímame ako Boží dotyk a s našou odpoveďou Bohu.

Nejde tu teda o bežnú diskusiu, v ktorej si vzájomne komentujeme a odpovedáme na svoje komentáre.

Na komentáre iných nereagujme priamo. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu.

 

Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Profil komunity

Život zo Slova

Description:
Priestor pre zdieľanie z Božieho Slova z liturgických textov

Activities