Príspevky

Život zo Slova - ukončenie

Ukončenie živorenia jedného zámeru.
Read More About Život zo Slova - ukončenie »

Život zo Slova - Čas pokánia je časom Božej priazne

Liturgické čítania na 3. pôstnu nedeľu (rok C) k vzájomnému zdieľaniu sa Božím slovom.
Read More About Život zo Slova - Čas pokánia je časom Božej priazne »

Život zo Slova - Spoznať a nechať sa preniknúť Božou slávou

Ponuka k vzájomnému zdieľaniu sa Božím slovom. Liturgické čítania na 2. pôstnu nedeľu v cezročnom období (rok C).
Read More About Život zo Slova - Spoznať a nechať sa preniknúť Božou slávou »

Život zo Slova - Mať účasť na Božom diele

Ponuka k vzájomnému zdieľaniu sa Božím slovom. Liturgické čítania na 5. nedeľu v cezročnom období (rok C).
Read More About Život zo Slova - Mať účasť na Božom diele »

Život zo Slova - Boh posiela i vyzbrojuje

Liturgické čítania na 4. nedeľu v cezročnom období (rok C, cyklus I.).
Read More About Život zo Slova - Boh posiela i vyzbrojuje »

Život zo Slova - Boh vyhlasuje svoju amnestiu

K vzájomnému zdieľaniu sa Božím Slovom ponúkame liturgické čítania na 3. nedeľu v cez ročnom období (rok C, cyklus I.).
Read More About Život zo Slova - Boh vyhlasuje svoju amnestiu »

Život zo Slova - Mlčanie a slovo: cesta evanjelizácie

Nazdávam sa, že obsah nasledujúcich viet je pre nás užívateľov MK aktuálny.
Read More About Život zo Slova - Mlčanie a slovo: cesta evanjelizácie »

Život zo Slova - Boh nie je skúpy na zázraky

Liturgické čítania k vzájomnému zdieľaniu sa Božím Slovom na 2. nedeľu v cezročnom období (rok C, cyklus I.).
Read More About Život zo Slova - Boh nie je skúpy na zázraky »

Život zo Slova - reset

Snaha niečo priviesť k životu.
Read More About Život zo Slova - reset »
Showing 1 - 10 of 19 results.
Items per Page 10
of 2

O Zdieľaní sa

V tejto komunite sa zdieľame, nie s tým ako Boh prehovára k iným resp. k nám, ale ku MNE osobne, cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu, počas Bohoslužby slova. Podelenie sa s tým čo osobne vnímame ako Boží dotyk a s našou odpoveďou Bohu.

Nejde tu teda o bežnú diskusiu, v ktorej si vzájomne komentujeme a odpovedáme na svoje komentáre.

Na komentáre iných nereagujme priamo. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu.

 

Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Profil komunity

Život zo Slova

Description:
Priestor pre zdieľanie z Božieho Slova z liturgických textov

Activities