« Back

Schizofrénia je obyčajné démonské pôsobenie

Schizofrénia je choroba, ktorú ako som sa dozvedela, má čoraz väčší počet obyvateľov Slovenska. Dokonca som sa dozvedela, že nejaká osoba zo zahraničia chce ukončiť svoj život eutanáziou práve pre túto chorobu. Už pracuje so psychológmi, ktorí jej túto eutanáziu uskutočnia. Čo ju čaká po smrti? Zachráni ju Boh? Prečo sa ju nepokúsiť zachrániť pred večnou smrťou, ktorá ju pravdepodobne po takomto skutku čaká?

Schizofrénia je choroba, ktorú ako som sa dozvedela, má čoraz väčší počet obyvateľov Slovenska. Dokonca som sa dozvedela, že nejaká osoba zo zahraničia chce ukončiť svoj život eutanáziou práve pre túto chorobu. Už pracuje so psychológmi, ktorí jej túto eutanáziu uskutočnia. Čo ju čaká po smrti? Zachráni ju Boh? Prečo sa ju nepokúsiť zachrániť pred večnou smrťou, ktorá ju pravdepodobne po takomto skutku čaká?

Démon, ako vieme, sa rád skrýva, nechce byť poznaný a koná tajne. Keď mu však už hrozí prezradenie, býva ešte útočnejší. Rád sa skrýva za psychickú chorobu.

Možno sa pýtate, že prečo si myslím, že schizofréniu spôsobuje démon. Vo Svätom písme sa píše, že Boh stvoril človeka na Boží obraz. Boh je dobrý, je Láska. Boh nemá schizofréniu. Boh sa nehrá na nikoho, nehrá sa na človeka alebo diabla, je Bohom. Netvári sa ako anjel, nie je nikým iným, len samým sebou. To je asi taká prvá myšlienka - Boh stvoril človeka na svoj obraz.

Keď prví ľudia zhrešili a jedli zo stromu dobra a zla, získali choroby a ťažkosti s prežitím. Vo Svätom písme vidíme, že ak človek plní Božiu vôľu, tak sa mu darí dobre. Ak však poruší prikázania, tak ho prenasleduje nejaké zlo, nešťastie, choroba.

Človek si samozrejme nemusí uvedomiť, že robí nejaké zlo. O to je to potom horšie. Veľa krát môže človek prísť do stavu schizofrénie prostredníctvom rôznych zranení, na ktoré sa diabol rád naväzuje a potom skryto pôsobí v človeku. Koľkokrát som čítala alebo počula, že človek začal mať duchovné problémy a nie že by mu ľudia pomohli správne ho navigovať na život v Božej milosti, ale mu radili navštíviť psychiatra alebo rôzne praktiky. Ako napríklad mne radila jedna kolegyňa navšítviť kineziologičku, lebo sa jej vraj nezdám v poriadku. Nevedela som, o čo tu ide. V tom čase som mala zlé skúsenosti s ľuďmi a bola som na tom dosť zle a tak som jej ponuku prijala. Až asi po desiatich rokoch som zistila, že v kineziológii je nejaké satanistické pôsobenie. A to bola rada od kolegyne.

Pri démonickom pôsobení lieky nepomôžu a stav sa takému človeku často dokonca zhorší. Jediným liekom pre takéhoto človeka, ktorý má prejavy schizofrénie je odovzdať život Ježišovi Kristovi ako jedinému Pánovi, ktorý bude riadiť celý jeho život. Žiť podľa prikázaní a začať sa modliť modlitby za uzdravenie a oslobodenie, i posvätný ruženec, o ktorom svätý Ján Pavol II. hovoril, že je to malý exorcizmus. Často môže pomôcť aj pomazanie chorých. Ak sa stav úplne nezlepší, človek aspoň nemá také depresívne stavy, ktoré vedú k samovražde. Samozrejmosťou je svätá omša v nedeľu a prikázaný sviatok, a tu musím podotknúť, že najlepšie je prijímať sväté prijímanie pokľačiačky a do úst, čo je prejavom úcty k Božiemu Synovi. Ak má človek úctu k Bohu, nie je mysliteľné, aby tento prejav lásky voči Ježišovi Kristovi nebol u Pána Boha prijatý.

Tieto rôzne prešľapy v mojom duchovnom živote spôsobili, že som musela navštíviť kňaza vo farnosti a poprosiť ho, aby mi zariadil stretnutie s exorcistom, ktoré sa podarilo až na druhý krát kvôli mojej neschopnosti ísť na toto stretnutie. Poradil mi, aby som si prečítala celé Sväté písmo. Neskôr som stretla iného exorcistu, ktorý sa sám ponúkol, že sa bude za mňa modliť. Musela som podstúpiť mnoho stretnutí u neho, kde sa za mňa modlil a slúžil svätú omšu za mojich predkov a celú rodinu. Bol to nekonečný boj a už viem, ako bojovať proti zlým myšlienkam a zlým ľuďom, ktorí sa často priživujú na človeku, aby sebe dokazovali, že sú lepší a že chcú mať moc nado mnou (ako sa vyjadrila iná osoba v práci).

Som úplne presvedčená o tom, že žiadny človek nepotrebuje chodiť k psychiatrovi alebo psychológovi, ak úplne dôveruje Bohu. Mne Boh pomohol, poslal mi do života ľudí, ktorí ma vytiahli z démonických väzieb. Nemala som síce schizofrenické stavy, ale doktori to nazývajú zmeny nálady. Pociťujem neustále útoky zlých duchov, ktorí ma nechcú nechať na pokoji, ale už to nie je také zlé, ako v minulosti, keď som si uvedomila, že "tu niečo nehrá".

May 9
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Digitálna mena a jej negatívne dôsledky.
12:22 AM
June 28
Zuzana Dašková updated a blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:04 PM
Zuzana Dašková updated a blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:03 PM
Zuzana Dašková updated a blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:02 PM
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:01 PM
June 16
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Mobing a bossing - poznáte ich?.
12:34 PM
May 16
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, MANŽELSTVO PO KATOLÍCKY.
12:33 PM
April 10
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Nepoužívajme násilie na podporu LGBTI.
8:24 PM
April 7
Zuzana Dašková updated a blog entry, Ako ľudia neprijali, že ma Ježiš Kristus zavolal....
10:28 AM
12:05 AM
Subscribe to Zuzana Dašková's activities. (Opens New Window)