Blog

« Back

21 krokov k pevnejšiemu manželstvu 3.časť

21 krokov k pevnejšiemu manželstvu 3.časť

Aby manželstvo stále prekvitalo a dokázalo dlhodobo čeliť každodenným skúškam, nesmieme zanedbávať starostlivosť oň a tiež sa musíme naučiť, čo do neho nevpúšťať, aby napriek spoločným rokom zostávalo svieže a plné lásky a úcty. Tento článok pozostáva z troch častí a je krátkym zhrnutím rovnomennej konferencie s misionárkou Gloriou Gray pre manželov.

Ak ste ešte nečítali predošlé časti, prečítajte si najprv:
 
15. Neohovárajte svojho manžela/manželku
 
Hľadať radu vo vážnej veci u dôverného poradcu je jedna vec, iné je však hovoriť iným ľuďom o každodenných, bežných problémoch. Toto robiť netreba. Bežné problémy totiž nakoniec prekonáte, lenže sťažovanie sa môže spôsobiť trvalú ujmu vášmu manželstvu alebo poškodiť povesť vášho manželského partnera. NIe je dobré, ak si manželia vytvoria sarkastický alebo ironický  spôsob komunikácie, pred druhými- hoci aj blízkymi priateľmi toho druhého opisujú ako svoje skutočné bremeno, uťahujú si z nedostatkov partnera. Toto je vždy zraňujúce a treba pamätať, že čo sa týka negatív, platí biblické: "Láska zakrýva veľa hriechov."
 
16. Držte sa „skúsenosti z vrchu Tábor“
Učeníci videli na vrchu Tábor Ježiša v sláve – premeneného. Podobne je aj manželovi/manželke dané na chvíľu zahliadnuť potenciál svojho manželského partnera; vidieť jeho najlepšie, najsilnejšie chvíle. Manželia majú vždy rešpektovať jeden druhého, avšak v ťažkých chvíľach to nie je jednoduché. Preto si treba zachovať víziu z vrchu Tábor. Veľmi pomáha pamätať na partnerov potenciál a na možnosti, aké v sebe nosí a v modlitbe to nahlas vyslovovať.
 
17. Pamätajte, že láska je rozhodnutie, a nie pocit
 
Nie je možné ustavične pociťovať voči manželskému partnerovi vrúcne city, zvlášť vtedy, keď si starostlivosť o deti vyžaduje veľa z vášho času a energie. Treba však pamätať, že vzťah s manželom/manželkou má byť na prvom mieste. Udržujte svoj vzťah v stabilnom stave, pri ktorom prežívate vzájomnú dôveru a oddanosť a nenechajte taktiež vytratiť sa romantiku a chvíle osamote, hoci vás to bude stáť omnoho viac námahy. Keď badáte, že vaša láska akosi chladne, je to znamenie nie k opusteniu partnera, ale k zapracovaniu na vzťahu. Ak chcete pre svoje deti to najlepšie – a kto by nechcel – pamätajte na to, že prvoradý je úspech a stav vášho manželstva.
 
18. Buď opatrný/opatrná pri priateľstvách s osobami opačného pohlavia
 
Dobré priateľstvá s osobami opačného pohlavia sú možné, avšak musia v nich byť určené pevné hranice.
Ľudia musia vedieť, že manželstvo je výlučný a jedinečný vzťah a že sa k iným mužom/ženám nebudete správať rovnako ako k svojmu manželovi/manželke. To musí byť zjavné v spôsobe, akým ich pozdravujete,
v tom, aké slová používate, ako často sa s nimi rozprávate a kde sa s nimi rozprávate. Niektoré témy ležia za
hranicou toho, aké rozhovory možno viesť s osobami opačného pohlavia. Do týchto priateľstiev by ste vždy
mali uviesť aj svojho manželského partnera. Nezabúdajte, že vaším najlepším priateľom by mal zostať váš partner a ideálne je, ak miesto po ňom má osoba rovnakého pohlavia- teda žena má po manželovi najlepšiu priateľku a muž zasa najlepšieho priateľa.
 
 
19. Trávte čas na gauči
 
A to každý deň. Sadnite si jeden k druhému, pritúľte sa, dotknite sa jeden druhého, ba dotknite sa jeden
druhého aj vtedy, keď sa na seba hneváte. Fyzický kontakt uvoľní napätie a pomôže vám riešiť problémy
pokojným a rýchlym spôsobom. Vyskúšajte to.
 
20. Nedovoľte, aby slnko zapadlo nad vaším hnevom
 
Hnev plodí následky. Čím dlhšie dovolíš hnevu rozvíjať sa, tým viac sa udomácni v tvojej mysli a problém
sa rozrastie do ešte väčších rozmerov ako na začiatku. Manželia hovoria: „Niekedy sa stáva, že slnko
vychádza nad naším hnevom. Deje sa to vtedy, keď celú noc nespíme, aby sme niečo vyriešili. Inokedy zas
urobíme rozhodnutie, že súhlasíme s tým, že nesúhlasíme, a o probléme sa porozprávame neskôr, keď
budeme v lepšom vnútornom rozpoložení. Pomáha to.“
 
21. Nedovoľte deťom držať kormidlo
 
Ak dovolíte, aby vaša náklonnosť k deťom prerástla do stavu, keď vám budú skákať po hlave, zákonite vo
vašej domácnosti vznikne napätie. Toto napätie sa môže prejaviť vo vzťahu s manželským partnerom, ktorý
nesúhlasí s vašou výchovou. Prípadne sa napätie zrodí vo vás samých, keď dovolíte, aby vami manipulovalo
2-3 ročné dieťa. Pri výchove musia stáť rodičia na tej istej strane a oni určovať, čo je pre dieťa i rodinu ako celok najlepšie.Týmto pomáhate aj samotným deťom učiť sa, ako mať pevné manželstvo a ako vychovávať deti.