Entries with tag anjeli .


Žiadam od vás milosť, deti moje, aby ste mi pomohli!Modlite sa za Cirkev, modlite sa na moje úmysly, modlite sa za svet! Ďakujem Vám, že ste prišli!

Všetky moje nasledujúce návštevy už nebudú ako dnes, lebo môj syn začína novú cestu; a Vás, ktorí ste zakúšali tieto divy, žiadam: modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby som mohla nájsť duše, ktoré sa darujú môjmu Nepoškvrnenému Srdcu na uskutočnenie všetkého toho, čo som začala s vami!
Read More About 
Žiadam od vás milosť, deti moje, aby ste mi pomohli!Modlite sa za Cirkev, modlite sa na moje úmysly, modlite sa za svet! Ďakujem Vám, že ste prišli! »


Nehovorte, deti moje, že ja opakujem stále to isté, ale vás pozývam uskutočňovať to; kde budeme môcť kráčať po ceste na stretnutie Kráľa pokoja!


Modlite sa k svojmu anjelovi strážcovi, aby on Vám otvoril chodník vašej cesty!
Prostredníctvom spovede a pomoci vašich pastierov, dokážete odpustiť a nebudete zmätení satanom; a Ja budem pri každom z vás s mojim materským požehnaním.
Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého!
Read More About 
Nehovorte, deti moje, že ja opakujem stále to isté, ale vás pozývam uskutočňovať to; kde budeme môcť kráčať po ceste na stretnutie Kráľa pokoja! »

Modlitba k Nepoškvrnenej Ducha Svätého.

Ô, Nepoškvrnená Ducha Svätého, z moci, ktorú Večný Otec ti dal nad anjelmi a archanjelmi, zošli nám zbory anjelov na čele so svätým Michalom archanjelom, aby sme boli oslobodení od Zlého a uzdravení! [Preložené z taliančiny: ...
Read More About Modlitba k Nepoškvrnenej Ducha Svätého. »

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 02 OKTÓBER 2021

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 02 OKTÓBER 2021   Moje drahé deti, aj dnes, s materským srdcom, prichádzam medzi Vás, aby ste sa naučili kráčať po ceste, ktorá, vedie k svätosti. Je potrebné sa modliť, je potrebné prijať dar Slova! Detičky moje, tieto časy, ktoré žijete, sú časy milosti, lebo môj Syn Vám dáva milosť mojej prítomnosti medzi Vami. ...
Read More About POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 02 OKTÓBER 2021 »

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 5. JÚN 2021

Drahé detičky moje, aj dnes, s materskou láskou, som medzi Vami, aby som vtlačila do Vašich sŕdc oheň Mojej lásky. Detičky moje, potrebujem Vás, potrebujem Vaše modlitby, aby sa uskutočnili plány Boha! Som tu, s Mojou materskou láskou, aby, všetky Vaše darované modlitby boli pozdvihnuté do Neba. Zakaždým, keď sa stretnete pri modlitbe vo Večeradlách, Vaše srdcia sa naplňujú láskou a,...
Read More About POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 5. JÚN 2021 »

POSOLSTVO PANNY MÁRIE PRE ĽUDSTVO DANÉ LELLOVI. 05/02/11

...lebo mnohí z Vás sú presvedčení, že všetko končí tuná. Je to však najväčšie klamstvo Satana a Ja, ako Mama, deti moje, chcem, aby sa nik nestratil. Lebo Vás milujem!
Read More About POSOLSTVO PANNY MÁRIE PRE ĽUDSTVO DANÉ LELLOVI. 05/02/11 »
Showing 9 results.
Items per Page 50
of 1