blog - shqip

Feja, përgjigjja për thirrjen e Hyjit, e cila realizohet në bashkësi

Disa mendime për Hyjin që thirr dhe për njeriun, i cili i përgjigjet me fenë, e cila është njëkohësisht dhuratë. Dhuratë e pranuar prej bashkësisë së Kishës dhe e dhuruar të tjerëve...
Read More About Feja, përgjigjja për thirrjen e Hyjit, e cila realizohet në bashkësi »

Mesazhi i pavarësisë

Urime, Shqipëria! Urime për pavarësinë, të cilën e kremton sot dhe urime për bijtë e tu që e shpallën. Urime, sepse në këto ditë u bëre krejt kuqezi, si flamuri yt. S’ka makinë, rrugë, ndërtesë pa flamurin tënd të nderuar.
Read More About Mesazhi i pavarësisë »

Çka më duhet të bëj?

Ose edhe: "Çka do të më marrësh ende?"
Read More About Çka më duhet të bëj? »

Publicitet: Shkolla e shën Jozefit punëtor

Falenderojmë Zotin për këtë dhuratë. prej vitit shkollor 2012/2013 bëjmë një hap përpara. Qendra profesionale e shën Jozefit bëhet shkollë. Në emër të kësaj shkolle jopublike ofroj disa informacione sidomos për nxënës të klasës 9, por jo vetëm për ata. Regjistrime bëhen deri në moshën 17 vjeçe...
Read More About Publicitet: Shkolla e shën Jozefit punëtor »

Me të vërtetë u ngjall?

Dita e Pashkës, festa më e madhe e të krishterëve. Kaq e madhe, sa kremtohet tetë ditë rreshtë si të ishte një ditë e vetme. Kuptohet, sepse çdo festë në botën e krishterë ka kuptim vetëm në lidhje më Pashkën.
Read More About Me të vërtetë u ngjall? »

Udha e kryqit sipas Markut

Pas një pushim të dëtyruar ofroj meditimin mbi vuajtjen e Jezusit me shikimin e shen Markut.
Read More About Udha e kryqit sipas Markut »

Vuajtja e Jezusit në ungjillin sipas Mateut

Ofroj udhën e kryqit si e ofron në ungjillin e tij shën Mateu.
Read More About Vuajtja e Jezusit në ungjillin sipas Mateut »

Po bëj një gjë të re... A s'po e shihni?

Fjalët, që profeti Isaia shqipton në emër të Hyjit, që sot janë më aktuale se sa kurrë...
Read More About Po bëj një gjë të re... A s'po e shihni? »

Sakramenti i Eukaristisë III.

Sot flasim për kremtimin liturgjik të Eukaristisë së shenjtë - për kremtimin në ecurinë e shekujve dhe për zhvillimin e sotshëm.
Read More About Sakramenti i Eukaristisë III. »

Dy baballarët

Leximet, që sot na i ka ofruar Kisha më nxitën të mendoja për rolin e babait. Deftohen para nesh dy: Davidi dhe Jairi.
Read More About Dy baballarët »

Sakramenti i Eukaristisë II.

Vazhdojmë me meditimet mbi Eukaristinë. Sot në veçanti për Eukaristi në ekonominë e shëlbimit duke folur për shenjat e bukës dhe të verës, për themelimin e këtij Sakramenti dhe për urdhrin e Jezusit për ta kremtuar.
Read More About Sakramenti i Eukaristisë II. »

Si duam ta përjetojmë vitin 2012?

Dje festuam jo vetëm vitin e ri, por sidomos edhe festën e shën Marisë Virgjër Hyjlindëse. Besoj, se një fillim më të mirë të vitit të ri as nuk do të mund ta imagjinojmë.
Read More About Si duam ta përjetojmë vitin 2012? »

Numëratori telefonik i shën Mateut

Ungjilli i Mateut 1,1-18 Shën Mateu fillon ungjillin e vet me “breznitë e Jezu Krishtit”. Kujt shërbën një gjë të tillë? A nuk mjaftonte të thoshte, se Jezusi vjen nga fisi i Judës dhe nga familia e Davidit mbret? Pse na lodh me të gjitha këto emra? Ç’domëthenie ka i tërë ky trung gjenealogjik?
Read More About Numëratori telefonik i shën Mateut »

Sakramenti i Eukaristisë I.

Eukaristia është burimi dhe kulmi i jetës së Kishës. Nuk është një gjë. Është Dikush. Është një përson. Jezu Krishti, biri i Hyjit dhe biri i Marisë i pranishëm vere (më të vërtetë), totaliter (tërësisht), realiter (realisht) et substantialiter (thelbësisht) në bukë dhe në verë. Prandaj meriton, që të dimë mirë, më kë takohemi në këtë sakrament. Në këtë meditim (ose mësim) mbi Eukaristinë tregohen emra të këtij sakramenti sipas Katekizmit të Kishës katolike
Read More About Sakramenti i Eukaristisë I. »

Zakonisht e jashtzakonshme

Një vajzë e thjeshtë. O, sa më pëlqen gatishmeria e saj. Guxim, me të cilin kapërcën frikën e vet... Maria. Sot, të diel të fundit të ardhjes Kisha na e paraqes si model të gjithë të rrinjve.
Read More About Zakonisht e jashtzakonshme »

errata: Lotët, që djegin si zjarr

Ky blog - i pari i imi në shqip - për probleme teknike gjendet në faqe "blog - slovensky". uroj të gjithë juve një lexim të këndshëm :)
Read More About errata: Lotët, që djegin si zjarr »
Showing 16 results.
Items per Page 25
of 1