Profil farnosti

farnosť Budmerice
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
vdp.Branislav Trubač
Kapláni:
contact-informations